Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Transcendental Meditation Uluslararası Plan

Uluslararası planda ve Dünya Planı’ı hız kazanmaktadır. İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da ve İskandinav ülkelerinde rekor yıda kişi Transcendental Meditation öğrenmektedir.

Kanada’da Saskatchevan eğitim görevlileri 1974 sonbaharında okul sistemlerinin her ünde SCI kurslanm tanıtmaya karar verdiler. Afrika’da Etiopya Hükümeti ortaokul sistemleri için SCI’m geliştirilmesini onayladılar. Buna ek olarak 1973 yazında bir SCI Transcendental Meditation öğretmen yetiştirme kursu yapıldı. SCI şimdi Hindistan’ın her yerinde ve bazı Hint Eyaletlerinin eğitim programlarında okutulmaktadır.

Maharishi, 1973 Ocağında, Brezilya’nın Sao Paulo Eyaletinde Dünya Plânının açılış törenini yaptı. Resmi görevliler, Brezilya’da doksan sekiz Dünya Plânı Merkezinin kurulmasına yardımcı olacaklarına söz verdiler.

Gelişmekte olan uluslarda ilerleme hızının yavaşlığı yüzünden Maharishi, Birleşik Amerika’dan birkaç yüz SCI öğretmenini bir yıl süreyle Avrupa, Kanada ve Birleşik Amerika dışında Uluslarda Dünya Planım yerine getirmek üzere çağırdı. Bu program günümüzde, yeryüzünün her yerinde 1900 Dünya Planı Merkezi kurulmasıyla sonuçlanacaktır.

Yeryüzünün ana kentlerinde kurulmakta olan, 3600 merkeze ek olarak Dünya Plânı Kent Merkezleri dışında, barınakların kurulması için de çağrıda bulunmaktadır. Bunun yaygın adı her ana kentin dışındaki Orman Akademileri’dir. Bugünkü durumda Birleşik Amerika’da böyle on yer kurulmaktadır.

1973 İlkbaharından beri İsrail’de, İngiltere’de, Venezüella’da, Almanya’da ve öteki birçok ülkelerde, benzer akademilerin yapımı ilerlemekte ya da planlanmaktadır. Bu olanaklar yalnız daha uzun süre kalma ya da SCI Kurs lan sağlamaycak fakat yerel bir temelde tam gün MIU lisans ve doktora programlan düzenlenmesi olanağını verecek ve dünyanın meditation yapan halkı için kırsal kültürel merkezler olarak hizmet edecekter.

1975 sonuna kadar bir milyon kişiden daha fazlası, Transcendental Meditation uygulaması yapar duruma gelecektir. Yalnız Birleşik Amerika’da her ay, 10.000 kişi, Transcendental Meditation’ye başlamaktadır, bu oran bir yıl önce uygulamaya başlayanların iki katıdır. 1966’dan beri Meditation yapanların sayısı, her yıl ortalama yüzde 130 artmıştır.

Fakat bu artış oranının Dünya Planının yalnız başlangıcı olduğu görülmektedir. Ulusal ve uluslararası planda Dünya Planının başarılarına karşın, birçok kişi Transcendental Meditation’ye sosyal kurumlarca desteklendiği için değil, arkadaşlarının hoşuna gittiği için başlamaktadırlar. Gene de sayılan hızla artan eğitim, iş ve idare kurumlannın bugünkü durumda karşılaş tıklan çok yönlü sorunlan çözmek için, SCI’ın uygulamalan, toplumun birçok kesimlerinde bir bütünleşme umudu vermektedir. Maharishi, Dünya Planıyla birlikte bize çok önemli bir olanağı kavramamız konusunda istekle bulunmaktadır:

“Herkes yaşamın tüm gücüyle varlığım sürdürünce, dünyamızı ilgilendiren ezici sorunlara çabucak ve kolayca çözüm yollan bulunabilir. İnsanlığın tüm şanım ortaya çıkaracak bilgi elimizdedir. Bu bilginin etkenliği yeterince doğrulanmak la, bu gezegendeki herkes yaşam niteliğini evrensel olarak yükseltmedeki gerçek sınırsız gücünü görebilmektedir. Her sorumlu ve ilgili yurttaş için geri kalan, bu isteği yerine getirmek ya da izlemektir. Böylece içinde bulunduğumuz kuşakta uygarlığın en yüce amaçlarım sürekli olarak yerine getirmiş olacaktır.”

Uluslararası Plan