Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Toprak Burçları ve Evleri

Toprak Burçları ve Evleri

Doğal dünyevi evler olan 2., 6. ve lO.evler de finansal kazançlar açısından aktif evlerdir. Doğal zodyakta toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak’tır. Doğal zodyakta Boğa 2.burç, Başak 6.burç ve Oğlak lO.burçtur. bu evler özellikle dünyevi meseleler ile ilgilidir, bu da parayla ilişkilidir. 2.ev sizin kazandığınız para, 6.ev günlük olarak yaptığınız iş, lO.ev ise kariyerinizdir. Hint astrolojisinde bu evlere Artha evleri adı verilir ve bu gezegendeki maddi durumunuz ile ilişkilidir. Yani toprak burçları ve evleri (2., 6. ve lO.evler) bir doğum haritasında para ve servet ile ilgili göstergelerdir.

2.evi yöneten gezegen para kazanma konusunda en başarılı olacağınız alanı gösterir. Bu gezegenin bulunduğu Tarot falı ve ev fînansal başarı konusunda ipuçları verir. Örneğin eğer 2.evin yöneticisi 3.evdeyse seyahat, eğitim ya da yazarlık işlerinden para kazanabilirsiniz.

11.evi yöneten gezegen servetinizin nereden gelebileceğini gösterir.

Bir sonraki adımda doğum haritasında gezegenlerin yaptıkları açı ve kombinasyonlara bakılır. Açı iki gezegen arasındaki derecedir. Belli dereceler diğerlerinden daha fazla fal ve şans getirir, bazıları ise ilgili gezegenler açısından gerginlik ve engellerin ortaya çıkmasına yol açar. Zenginlik ve refahla sonuçlanan açı üçgen yani gezegenler arasında 120 derecenin olduğu açıdır, bunun yanında birleşme ve zıtlık açıları da önemlidir.

Para evlerini yöneten gezegenlerin kombinasyonu para ile sonuçlanır. Yani eğer bu para evlerini yönetenler herhangi bir şekilde birleştiğinde para üretirler. Paranın kazanılma şekli bu gezegenlerin bulundukları evler ile ilgilidir, örneğin eğer 5.evdelerse para spekülasyonlar, spor ve eğlence konularından kazanılabilir. Eğer kombinasyon 8.evdeyse para miras yoluyla elde edilebilir.

2., 11., 9. ve 5.evleri yöneten gezegenlerin oluşturduğu kombinasyonlar büyük bir servet oluşumuna yol açar ve eğer Jüpiter bu gezegenler ile açı yapacak olursa para ve zenginlik ile ilgili daha büyük sonuçlar elde edilmesine neden olacaktır. Jüpiter açı yaptığı şeyi büyütür. Jüpiter’in açıları birleşme, zıtlık ve üçgendir (120 derece).

Bu gezegenlerin ne zaman sonuç vereceğini tahmin etmek için bu gezegenlerin gökyüzündeki geçişleri sırasında doğum haritasındaki yapılar ile yaptıkları açılara bakmak gerekir.

Venüs büyük bir zenginliğe neden olan bir gezegendir. Venüs hayattaki lüksleri yönetir. Bolluk ve servet içinde bir yaşam sürmek için haritanızda iyi bir Venüs olması gerekir. Hint astrolojisine göre bir doğum haritasında bir yoga olması büyük bir servet göstergesidir. Eğer biri bu kombinasyona sahipse büyük miktarda para ve servete sahip olur. Bili Gates mükemmel bir Lakshmi Yoga kombinasyonuna sahipti. Bu kombinasyon için öncelikle gereken şey Venüs’ün Boğa, Terazi ya da Balık burçlarından birinde olmasıdır. Bunlar Venüs’ün en güçlü olduğu burçlardır çünkü Venüs Boğa ve Terazi burçlarını yönetir, Balık burcunda ise en güçlü konumundadır. Diğer parametreler yöneten (1.ev/yükselen burcu yöneten) gezegenin (içinde bulunduğu burç ve ev sayesinde) güçlü olmasıdır. Bazıları yükselen burcu yönetenin güçlü olması, 9.evi yöneten gezegenin güçlü olması ya da 9.evle ilişkili olması ve Venüs’ün Boğa, Terazi ya da Balık burcunda olması gerektiğini söyler. Fark, l.evi yönetenin 9.evi yöneten ile bağlantıda olmasının gerekmemesidir.

Gezegenin güçlü olması için güçlü bir burçta, iyi bir evoe olması ve zararlı gezegenlerden biri ile açı yapmıyor ohnası gerekir.

İyi evler: En iyileri 1., 5., 9.evlerdir, açısal evler olan

l.,4., 7. ve 10. evler de güçlüdür ve kişiyi güç ve başarıya götürür. Bir gezegenin olabileceği en zayıf burç ise güçsüz olduğu burçtur.