Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Toplum Ve Bireysel Tarot Falı Meditasyonu

Hepimiz, toplumumuzun bireysel ahlâk bozukluğu, hilecilik, korku, kızgınlık, bezginlik önyargı ve nefreti ne ölçüde yansıttığını yakından bilmekteyiz. Bununla birlikte, bu ta ortaya konulan kanıtlar bu özelliklerin bireysel gerginliğin sonucu olduğunu ve özbenliğin yapısında olmadığını açıkça göstermektedir.

Tarot Falı Meditasyonu, bireyin yaratıcı zekânın derin iç kaynağından yararlanmasını ve tüm insan değerlerinin kendiliğinden ifadesinin ortaya çıkışını sağlar. İnsanın koşullanmış bir kişilikle sınırlandırıldığı ve acıya mahkûm olduğu yolundaki uzun geçmişli bir inanışa karşın, giderek artan kanıtlar, olgunlaşmanın herkesin doğuştan hakkı olduğunu göstermektedir.

Eğer biz tüm gücümüzün kaynağını ortaya çıkarmaktan ötürü insanın sinir sisteminin yapısında gizli kalan güç ve zekânın değerini bilemezsek, toplum görüşümüz de donuk kalmak zorundadır.

Toplumsal değişikliğin bireyle başlaması, doğuda Veda geleneğinden ve batıda en azından Eflâtun’dan gelen yüzlerce yıllık bi rgeçmişi olan bir görüştür. Gene de pek az pratik görüşlü kişi bu tezi önemsemişlerdir. çünkü bireydeki belirli değişikliği destekleme olanaksız görünmektedir. Ekonomik ya da politik yapı ne olursa olsun bireylerin tarih boyunca özde aynı kaldıkları görülmekteOnlarda kalan fazla cesaret verici değildir.

Konrad Lorenz’in belirttiği gibi, insanın içgüdüsel saldırganlığı tarih boyunca değişmemiştir. RD Laing bu bencil saldırgan eğilimlerin “Son elli yılda belki de 100 milyon insanın ölümüne yol açtığından yalanmaktadır. ” Şimdi ilerlemekte olan büyük sosyal dönüşümü fark eden uzak görüşlüler, bireylerin kendi bencil, saldırgan kişiliklerinin çamurunda batık kalmaları gerektiği görüşünü kabul etmezler.

Daha da önemlisi, çok sayıda birey şimdiki durumda davranışlarının her yönlerinde olumlu değişiklikler izlemeye ve ifade etmeye başlamışlardır.

Örneğin, Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan bir buçuk milyonun üzerinde kişi, gerginliklerini azaltmakta, fiziksel ve zihinsel sağlıkta ilerleme göstermekte ve tüm yaratıcı zekâlarım ortaya koymaktadırlar. Kişilerdeki tüm bu değişikliklerin toplumda da etkileri vardır.

Toplum Ve Bireysel