Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tevrat Kehanetleri İncil’i Doğruluyor mu?

İncil’de Mesih’in gelişi ve Armagedon’la ilgili kehanetlerde Tevrat’tan da yapılan alıntılar vardır. Doğru veya yanlış, Mesih’le ilgili kehanetlerin çözümünde Tevrat’m bazı bölümlerinden de yararlanılır. Bu kehanetler daha çok, Kudüs ve tapınağın yıkılıp Yahudilerin sürgün edilmesi, kurtarıcı bir Mesih’in önderliğinde, tekrar vaad edilmiş topraklara dönüş ve İsrail devletinin kurulması, tapınağa Deccal’in heykelinin dikilmesi, Yahudilerin cezalandırılması, GogMagog savaşlarından oluşur. Bu konularda ilk üç sinoptik İncil (Markos1314; Matta24; Luka1721) ve Yuhanna’mn Vahyi522 bölümleri arası ile Tevrat’m YeşayaHezekiel DanielYeremya ve Zekerya bölümlerinde çeşitli kehanetler vardır. Bu iki kitap arasmda beklenen kurtarıcı Mesih’in gelişiyle ilgili, göze çarpan bazı önemli farklılıklar vardır. Bunlardan en önemlisi Mesih’in kimliği konusundadır. Yahudilere göre beklenen Mesih, Hıristiyanların gibi, daha önce yaşayıp ölen birisi değildir. Yahudilerin Mesih’i, onları esaretten kurtaracak bir liderlerdir ve bu Mesihler, Yahudileri esaretten kurtarıp, Vaad Edümiş Topraklarda tekrar devlet ve tapmak kuracaktır. Mesih olduğunu iddia eden birinden beklenen en önemli şey budur.

Hz. İsa’nm gelişiyle değil esaretten kurtulmak, Kudüs ve Tapmak tamamen yıkılıp, bütün Yahudiler sürgün edilmiştir. Bu durumda Hz. İsa gelişiyle, Tevrat’ta beklenen Mesih’in tam tersine olaylar gelişince, Yahudiler için büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış ve haklı olarak Hz. İsa’nm peşinden gitmemişlerdir. İlgili ilgisiz Tevrat’ta yapılan bu alıntılar, Tann’nın çelişkili şeyleri esinlemesinin mümkün olamayacağı gerçeğinden, bu çelişkilerin İncil yazarlarının kendi eseri olduğu gerçeğini ispat etmektedir. Kilise ne derse desin, zaten Luka İncilinin girişinde, yazdıkları konuların, çeşitli duyumlardan kendi derlemesi olduğunu itiraf etmektedir. İşte Hz. İsa’nm tekrar yeryüzüne dönmesi de, bir türlü gerçekleşmeyen bu tür kehanetlerden olduğu açıktır. Yeşaya, Hezekiel,

Yeremya, Daniel ve Zekerya kitaplarında Yahudilerin çok önemli bir problemi vardı ve bu sıkıntıdan kendilerini kurtaracak bir Mesih bekliyorlardı. Yahudilerin bu sıkıntısı Babil esaretiydi ve bekledikleri Mesih ise, bu esaretten kendilerini kurtaracak bir liderdi.

Burada kimse Tevrat’taki Yahudilerin beklediği Mesih ile İncirdeki Hıristiyanların beklediği Mesih’in ayni kişi ve bu Mesihler her iki toplumda da ayni problemi çözmek için geleceğinden bahsetmez. Zaten Hıristiyanların beklediği Mesih Hz. İsa’dır ve gelişinde de Yahudilerin sıkıntılarını çözmek gibi bir iddiası da yoktur. Bir kere bu iyi bilinmeli ve bu konuda Yahudilerle Hıristiyanların ortak hiçbir beklentileri olmadığı çok açık ortadadır. Hatta İncil’de gelecek olan Mesih bir ölçüde Yahudileri cezalandırmak için geldiği de çok açıktır.

Hal böyle iken ve bu kadar büyük temel farklılıklar varken, nasıl olur da beklenen Mesih konusunda iki kutsal kitapta ortak yönler olabilir. İki kitapta ortak yönler olduğundan yola çıkıp, Tevrat’ta Mesih’le ilgili anlatılanların Incil’le ilgilendirilmesi, tamamıyla zorlama yorumlardan ibarettir ve İncil’deki konularla bir ilgisi bulunmamaktadır. Tevrat’ta beklenen Mesih gelip Yahudiler kendi ütopik dünyalarını kurduklarında Hıristiyanlar için ne düşünmektedirler. Bu konu için, son derece önemli bir kaynaktan, Yahudi Prof. Michael Higger’in “Yahudi Ütopyası” isimli eserinden okuyalım:

İsrail Tanrı’mn kesin birliğinin canlı bir şahidi olacak. Son olarak ideal çağda Tanrı’mn iki veya daha fazla olacağına ya da onun bir insan olacağına inanan hiç kimse kalmayacak. İdeal dünyada sadece Tanrı’ya inanan insanlar kalacak”

Eh Hıristiyanlar da, “azap Yahudiler üzerine inecek (sadece 144 bin hariç) kalanlar Mesih’in Tannlığma inanıp kurtulacak” diyor. Görelim Mevlam neyler. “Sonuncu Dünya Düzeni” yazarı Robert H. Williams bunu eserinin 64. sayfasmda “Bu Hıristiyanlar tarafından geleneksel olarak kabul gören

‘ÜÇLEME’ kavramına atılmış bir tokat” değerlendirmesini yapmaktadır.

Mesih’in Yahudileri esaretten kurtarıp, vaad edilen topraklarda yeniden bir devlet kuracağını söylemiştik. Oysa İncil’de beklenen Mesih’in böyle bir iddiası yoktur. İncil’in Mesih’inin geliş sebebi, kendine inanmayan Yahudileri cezalandırmak ve kendine inananlara ebedi bir hayat sunmaktır. Hatta İncil’deki Mesih karşıtı olarak ortaya çıkacak anticristhDeccal bir Yahudi’dir. Tevrat’ta anlatılan Mesih’le ilgili olayların, İncil’le bir ilgisi olmadığı ortadadır; ama İncil’de anlatılan olaylarda, Tevrat’la bazı benzerlikler olduğu hemen akla gelebilir. Incil’de Mesih’in gelişiyle ilgili olaylarda, yalnızca Daniel Kitabı’na atıf vardır. İlk üç İncil’de olan “İğrenç yıkıcı şeyin tapınağa dikilmesi”, “İnsanoğlunun gökten gelmesi” ve yine Vahiy Kitabı’nda olan GogMagog. Bu ve benzeri diğer konularda, İncil’de, Tevrat’a yapılan atıflar detaylı incelendiğinde bunların, çok acemice benzetmeler olduğu ve konuyla da fazlaca bir ilgisi olmadığı, özellikle İncil yazarlarının anlatüklan olayları, Tevrat’a bağlama gayretinden kaynaklandığı görülecektir. “Gökten gelen insanoğlu” ile ilgili benzetmenin aslını görmüştük. İddiamızın daha iyi anlaşılması için bir de “GogMagog” neymiş ona bakalım. Tevrat Hezekiel 3839. bölümlerinde, İsrail’in kuzeyinden Magog ülkesinin kralı Gog’ un İsrail’e saldıracağı ve sonunda mağlup edileceği uzun uzun anlatılmaktadır. İncil’in Vahiy bölümünde ise Hz. İsa geri gelip yeryüzünde bin yıl inananlarıyla beraber uzun bir hayat yaşadıktan sonra, tekrar bir savaş kargaşası anlatılırken tırnak içinde bir benzetme yapılmış ve geçilmiş.

7-Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak.

Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog’la Magog’u saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak” (Vahiy20)