Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT’UN GELİŞİMİ

indir (1)TAROT’un kelime anlamı ve kökeni tam olarak bilinmemesine rağmen dünyadaki gelişimini gösteren pek çok arşiv kayıtlarına rastlamak mümkündür. Orta çağda TAROT türündeki gizli bilim konuları kilise tarafından lanetlenerek açıkça büyücülük olarak nitelendiklerinden, T^rot ile uğraşanlar kartlarda değişiklikler yaptüar. Bunun en klasik şekli de kartlara gülünç şekiller ekleyerek kart lardan bazı oyunlar türetip, sanki bunlara bir oyun aracıymış havası verilmiş olmasıdır. O devirde kilisenin hışmından kurtulmanın tek çaresi bu olmuştur. Bu geliş menin sonucu TAROT’ un Arkana Minör (Küçük Sırlar) diye adlandırılan bölümünden günümüzün modern iskam bil kağıtları türemiştir.

Modern iskambillerde yer almayan büyük sırlar dizisinden 0 nolu Deli kartı ise tarihin derin liklerinden günümüze kadar gelip modern iskambilde Joker adıyla sızmayı başaran tek karttır. Anlatmaya çalıştığım gibi iskambilin kökeni TAROT’tur. Şimdi , TAROT’un karanlıklar arasında kalmış geçmişini bir yana bıralap, resmi arşiv ve kayıtlara göz atalım: M 1275 Augsburg (Almanya) Belediye kayıtlarında oy nanan oyunların listesi vardır. Bu listede TAROT bir oyun olarak gösterilmiştir. 12891299 yılları arasında yazılmış Fransızca bir el yazmasında TAROT kartlarının bir bölümüne yer veril miştir.

13441384 yılları arasında Nürnberg (Almanya) Belediyesinin kayıtları arasında TAROT kartları tarif edilmiş ve yasaklanan oyunların listesi verilmiştir.

1377 Brefeld (İsviçre)’de kentin Alman rahibi tarafından kartlar hakkında bir yazı yazılmıştır. Kitapta o dönemde oynanan Ludas Cartarum adlı bir oyundan da bahsedilmiştir.

1379 yılına ait bir İtalyan belgesi ise Viterbo kentinde günümüz iskambil serilerinden oluşan kartlarla oynanan bir oyunun rağbet gördüğü anlatılmaktadır. Yine 15. yy. tarihçilerinden Covelluzo da bu yılda ber kağıt oyununun Viterboy’a gelmiş olduğunu yazmaktadır.

1387 Regensburg (Almanya)’da TAROT kartlarının kilisece ilk defa aforoz edildiği saptanmıştır.

1392 yılına ait Fransızca bil belgede Kral 6. Charles’in hazine muhasebesine üç deste el yazması TAROT kartının parasının ödendiği kaydedilmiştir. Bu desteler halen Paris Milli Kütüphanesindedir.

1415 yılında Milan dükü İtalya için TAROT kartları yaptırılmıştır.

1440’da tahta kalıplarla basüan ilk TAROT kartları İtalya’da piyasaya sürülmüştür.

1441’de ise yabancı kartların Venedik’te kullanılmaları yasaklanmıştır.

1484 yılında da Antonie Cicognara, ya da Bonifacio Bembo tarafından yaptırıldığı zannedilen TAROT destesinden 35 kart halen New York Pierpont Morgan kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. TAROT 15. asırdan itibaren süratle Avrupa’nın tüm ülkelerine yayılmış ve çeşitli desteler imal edilmiştir. TAROT ile ilgili diğer Avrupa kartlarından bazıları şöyledir:
Her birinde 10 kart olan 5 serilik 50 karttan meydana gelmiş Mantegna Tkrocchi destesi. 22 Arkana Majör ve 40 Arkana Minör’den meydana gelmiş olan Venedik veya Lombardi Tbracchino destesi. Bütün bu ünlü destelerden başka bir de 78 kartlık desteye 12 Zodyak, 4 eleman ve 3 prensibin eklendiği Floransa Minchiate destesi vardır.
1800’lerden bu yana TAROT adam akıllı gelişmiş, çeşitli desteler piyasaya çıkmıştır.