Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot’ta Saraylı Kartlar

Saraylı Kartlar

Son on altı kart (saraylı kartlar) krallar, kraliçeler, şövalyeler ve prenslerdir.
Bu kartlar çevremizde bizi etkileyen arkadaşlar, aile üyeleri, sevgililer, iş arkadaşları ve iş ortakları gibi kişileri temsil eder. Aynı zamanda bu kartlar danışanın akimdaki düşünceleri de işaret eder.
Saraylı kartlar kendine has astrolojik işaretler ve fiziksel özelliklerle ilişkilendirilir ve bu yüzden kolaylıkla tanınır. Düz açıldıklarında o kişinin veya düşüncenin olumlu özellikleri olduğunu gösterir. Ters açılırsa, ters etkileri veya ters açılan kral kartında bir kadının ya da ters açılan kraliçe kartında bir erkeğin negatif etkisi olduğunu gösterir.
Eğer saraylı bir kart okuma sırasında son kart olarak açılırsa:
• Olay başlı başına kartın gösterdiği zamanda meydana gelecek.
• Danışan bilgiyi başka bir kişiden alacak.
• Danışan soruyla ilgili olarak başkasının karar vermesini bekleyecek.
Krallar
Otuz beş yaş ve daha üstü. Kral kartları baba figürünü, otoriteyi, bilgeliği ve deneyimi ifade eder.

 

 

Kraliçeler
Otuz beş yaş ve üstü. Kraliçeler anneliğin simgesidir, otorite figürüdür, olgunluğu, bakıp büyütmeyi ve anlayışlı olmayı ifade eder.
Şövalyeler
Yirmi beş yaşından otuz beş ya da kırk yaşma kadar. Şövalyeler habercidir. Kadın veya erkek olabilirler. Verdikleri mesaj kart düz açılırsa olumlu, ters açılırsa olumsuzdur.

 

Prensler
Bir yaşmdan yirmi bir ya da yirmi beş yaşma kadar. Prensler, deneyimsizliği ve büyüme evresindeki çocukları veya gençleri temsil eder. Prensler aynı zamanda haberci gibi de davranırlar.
Saraylı Kartların Kullanımına Dair Bazı Örnekler

 

Eğer bir kral kartı prens kartından hemen sonra açılırsa şu anlamlara gelebilir:
• Bir erkek ve onun oğlu
• Çocuk gibi davranan bir erkek
• Aym cinsten ya da farklı cinsten genç bir insanla ilgisi olan bir erkek

 

Eğer kral ve kraliçe kartları yan yana açılırsa:
• Karı kocayı
• Danışanın ailesini, akrabalarını veya danışabilin çevresindeki yaşlı insanları ifade eder.

 

Eğer kral, kraliçe ve prens kartları birlikteyse:
• Danışanın ailesini
• Çocuk ve ebeveynleri arasındaki sorunları
• Eğer prens kartı kral ve kraliçenin arasında görünüyorsa aile arasında çocuk akla gelmelidir.
• Saraylı kartlann yüzü hangi yöne bakıyor kontrol et, eğer kişiden uzaktaysa durumla ilgisi yok demektir.

 

Eğer iki kraliçe yan yanaysa:
• Arkadaşlar, âşıklar ya da akrabalar anlamına gelir.
Eğer Kraliçe ve Prens yan yanaysa:
• Anne, oğul ya da kız çocuğu
• Genç sevgilisi olan bir kadın
• Olgunlaşmamış yaşlı bir kadın anlamma gelir.
Eğer dağılımda birden fazla kral olursa:
• Otorite figürleri ya da polisle sorun anlamma gelir.
Eğer dağılımda birden fazla kraliçe olursa:
• Sosyal veya özel toplantılar anlamma gelir.
Eğer dağılımda birden fazla prens olursa:
• Danışanla, gençler, parti vermek veya arkadaşlar anlamma gelebilir.
Eğer dağılımda birden fazla Şövalye olursa:
• İş hayatıyla ilgili veya sevindirici haber almak veya çevrede aynı yaş grubundan insanların bulunması anlamma gelir.
Toplumumuz artık birbirlerinden çok farklı bireylerden oluşuyor. Kadın ve erkeklerin aynı konumda çalışması ayrım yapmayı gittikçe zorlaştırıyor. Bir kadm konumu ve yaptığı işteki otoritesinden dolayı bir erkek kartında çıkabilir; aynı şekilde bir kadm kartındaki erkek de kolaylıkla anlaşılabilir. Bu durum sık sık saraylı kartlarda karşımıza çıkabilir.