Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT’TA KİŞİLİK VE GÜNLÜK YAŞAM TECRÜBELERİ

KİŞİLİK VE GÜNLÜK YAŞAM TECRÜBELERİ

Dört takım, Tarot’un Minör Arcana’sını oluşturur. Her takım on dört kartdan olmak üzere, toplam elli dört kart bulunmaktadır. Minör Arcana’mn takımlarına ilişkin, bir seri konsept ve semboloji mevcuttur. Eski insanlar bu dört takımın her birini, tabiatın bir elementi ile ilişkilendirmişlerdir: Hava (Swords Kılıçlar); Ateş (Wands Asalar); Su (Cups Kupalar) ve Yerküre (Pentacles). Bugünün Tarot’unu anlamada, Minör Arcana’nm takımları olarak atanan bu dört element, gerçek olarak değil, daha ziyade varlığımızın tesis edilmesi ve tanımlanmasının çeşitli yollarının, ilk örnekleri olarak algılanırlar. Analist C. G. Jung tarafından her bir takıma, dört ayrı fizyolojik kişilik fonksiyonunun adı, idrak (Kılıçlar); sezgi (Asalar); hissetme (Kupalar) ve duyu (Pentacles) verilmiştir.

Talihi anlatmada ve kartların kullanımında, kendi tek kart grupla ma yöntemine sahip, Tarot uzmanı Gareth Knight, Rönesans’dan bu yana gelmiş, her bir takımın, aşağıdaki tanımlarını verir. Swords, karşı gelme ve dış kuvvetleri temsil eder; Wands, icra gücü ve organizasyon demektir; Cups, aşk ve sosyal ilişkileri söyler; Pentacles, ise servet, kazanç ve fiziksel refahı resmeder.

Minör Arcana kartlarının, birkaç çağdaş ve alışılagelmiş yorumu; her bir kartın, hangi takımın içinde olduğuna bakılmaksızın, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki potansiyel tecrübeleri temsil ettiği gerçeğini içerir. Bazı yazarlar aynı zamanda Minör Arcana kartlarını, herhangi bir durum ve mücadele etmemize yardımcı olan davranışın yanı sıra, farklı iç hareketlerimizi, (düşünme, planlama, değerlendirme gibi) temsil eder şeklinde tanımlarlar.

Tarot Aynası’nda, Greer her bir kartın, dört boyutlu anlama sahip olduğunu belirtir: Gerçek, alegorik, ahlaki ve ruhsal. Gerçek boyutu en basit ve direkt anlamı kartın tanımına ve karta basitçe bakarak, ne olduğunu belirleyerek tesbit edeceğimiz anlamına işaret eder. Alegorik boyutu imajların sembolize ettiği şeylere aittir. Bu bir imaja baktığımızda onların gerçekte gördüğümüzdan daha farklı ifadelerinin, daha derin anlamlarının olduğunun kabulu demektir.

Kartların Ahlaki boyutunun dikkate alınması değer yargüanmızın ışığında onlara saygı duymamızı sağlar. Örneğin, inançlarımızın ne olduğu ve durumumuzu bu inançlara bağlı olarak nasıl yargıladığımız. Ne hissettiğimiz ve bu hislerimiz hakkkında ne düşündüğümüzü dikkate alırız.

Bir kartın ruhsal boyutundan anladıklarımız ise, pratik bir yolla potansiyel olarak mümkün olacak şekilde neyi doğruladığını belirlemek için, kartın bizi ruhsal olarak yüceltme kabiliyetini dikkate almayı içerir. Kendimize kartdan ne öğrenmek ihtiyacı içinde olduğumuzu veya kartın hayatlarımız için en büyük anlam ve amacının ne olduğunu sorarız.