Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Yolcucuk Açılımı

Açılan Kartlar

1. pozisyon: Adalet (ters)

2. pozisyon: Ermiş

3. pozisyon: Tılsım Prensi

4. pozisyon: Kupa Yedilisi (ters)

5. pozisyon: Kupa İkilisi (ters)

6. pozisyon: Değnek Dokuzlusu

7. pozisyon: Denge

8. pozisyon: Değnek Şövalyesi

9. pozisyon: Değnek Beşlisi (ters)

10. pozisyon: Kader Çarkı

Yorumlama

l.Soru: Bu taşınmayla ilgili endişelerim nelerdir?

Cevap: Adalet (ters). Yasal bazı sorunlar olabilir ve Sylvia’mn sağlığı bundan etkilenebilir. Ev sahibinin adaletsiz bir kişi olduğunu düşünüyor, Sylvia’mn başka ev sahipleriyle de bu tür sorunları oldu ve yeni ev sahibiyle de problem yaşamaktan ödü kopuyor. Sylvia kendi evinin sahibi olmayı tercih eder, kiralama konusunda olumsuz duyguları var.

2. Soru: Çelişki nedir?

Cevap: Ermiş. Bu kart bazı durumların olumlu bir şekilde halledileceğini göstermektedir. Svlyia eski ev sahiplerini hatırlamalı, onlara minnet duymalı ve onlardan kurtulmalıdır. Eğer onlar hakkındaki olumsuz duyguları içine atarsa aynı ders tekrar edecektir. Deneyimleri aracılığıyla edindiği bilgi ona başarı getirecek.

3. Soru: Taşınınca mutlu olabilecek miyim?

Cevap: Tılsım Prensi. Bu kart para kazanmakla ilgilenen, kariyer sahibi olmak isteyen ve seçtiği alanda çok başarılı olmak isteyen bir öğrencinin kartıdır. Sylvia hırslı, materyalist ve bir bakıma geleneksel biridir. Taşınmakla kariyerinde büyük fırsatlar yakalayacağına ve yeni bir yerde mutluluğu bulma şansı olduğuna inanıyor.

4. Soru: Yeni işim, yeni evim ve yeni bir ortam beni nasıl etkileyecek?

Cevap: Kupa Yedilisi (ters). Ters açılan bu kart Sylvia için başarıyı garanti etmiyor. Taşınmaya bağlı olarak aşkta kayıp olabilir ya da duygusal açıdan bir çöküş yaşanabilir. Sylvia’mn yaratıcı imgelemeye ve hayatına olumlu deneyimler katmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda kendi değerlerine daha fazla inanmaya ve güvenmeye ihtiyacı vardır.

5. Soru: Gelecek birkaç hafta içinde bu konuyla ilgili ne gibi seçeneklerim var?

Cevap: Kupa İkilisi (ters). Sylvia ne yöne gideceği konusunda kararsız ve sorularının cevabı kolay değil. Belki taşınma işi onun umduğundan daha uzun bir zaman alacak veya stres yüzünden sağlığı etkilenecek.

6. Soru: Geçmişteki tercihlerimden hangileri şu andaki durumumu etkilemiştir?

Cevap: Değnek Dokuzlusu (ters). Ters açılmış bu kart planların erteleneceğini ve deneyimlerden yeteri kadar ders alınmadığını ifade eder. Sylvia geçmişte yeni şeyler öğrenmeye açık değildi, hoşgörüsüz, tenkitçi ve yargılayıcıydı. Yaptığı seçimlerden bir kısmı düşündüğü kadar olumlu değildi.

7. Soru: Yeni işimde veya yeni evimde, yeni şeyler öğrenebilecek miyim?

Cevap: Uyum. Sylvia’mn enerjisinin olumlu çıkış noktalarını bulma, kendini kontrol etmeyi öğrenme ve kendi içinde uyumu bulma potansiyeli var. Aynı zamanda daha sabırlı olmayı öğrenebilir ve egosunun ihtiyaçlarında daha ılımlı olabilir. Yakın gelecekte yeni beceriler edinme fırsatı olacak ama en önemli çalışmasını kendisi üzerinde yapacak.

8. Soru: Gelecekte maddi durumum nasıl olacak?

Cevap: Değnek Şövalyesi. Bu haberci Sylvia’ya işle, seyahat planıyla veya bir ev değişikliğiyle ilgili haber getiriyor. Sylvia’nm parlak bir geleceği ve mali refaha erişecek potansiyeli vardır.

9. Soru: Bu değişiklikle ilgili ümitlerim ve korkularım nedir?

Cevap: Değnek Beşlisi (ters). Sylvia’nın korkuları iş ve sosyal hayatı üzerine odaklanmıştır. Bu korkular belki onu taşınmaktan alıkoyabilir. Kendi fikirleri için kavga etmek istemez ve kendine güveni az olduğu için zarar görür. Sylvia iş konusunda yaratıcı imgelemeye başvurmalıdır ve içsesinin onu doğru yöne götüreceğine inanmalıdır.

10. Soru: Sonuç ne olacak?

Cevap: Kader Çarkı. Bu kart değişiklik zamanı olduğunu, cesaret edip yeni bir işe girişmeyi veya seyahati işaret eder. Eğlenmek ya da kazanmak amacıyla kumar oynamak da şu an lehinize olabilir. Sylvia’nm kendisini mutlu etmesi için iyi bir zamandır. Slyvia’nm aradığı başarı yanı başında, ama olumlu bir tutum izlemeli ve gerçekten kazanmayı arzulamalıdır.

Yorumlar

Sylvia’mn işine ve yaşamına dahil olan birçok insan vardır (dört arkana kartı ve iki tane saraylı kart vardı vebu kartlar danışanınhayatımetkileyeninsanlarolduğunusöylerbize). Sylvia değişime ilgi duyar ve yaşamı bununla doludur. Geçmişteki deneyimlerine bakacak olursa yaşamının birçok alanında başarılı olduğunu görür ve şu anda değişime ihtiyacı yoktur. Sonuçta taşınmaya karar verecek ve böylelikle yeni olayları harekete geçirecek olan kişi Sylvia’dır.

Tarot Yolcucuk Açılımı_16.jpg