Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT VE SEMBOLİZM

logoKökeni belirsiz olmasına karşın bütün otoritelerin ve TAROT meraklılarının birleştiği tek bir nokta vardır. O da sembolizmdir. Her ne kadar kullanılmakta olan 440 küsur deste varsa da, semboller çoğunda sabit ve bilinçli tutulmuştur. Dönem dönem bazı değişik dizaynlara uğrayan desteler herşeye rağmen temel anlamlarındaki ifadelerini günümüze kadar yitirmemişlerdir. Özellikle sembolik açıdan en önemli kartlar dizisi olan 22 kartlık Arkana Majör çok ufak tefek değişikliklerle yüzyıllardan beri gelen mazisini devam ettirmiştir. Kartlara bakıldığında ifade ettikleri sembolizme hayran kalmamak elde değildir.

Bunlarda her türlü ayrıntı ele alınmış mitolojik temel üzerine özellikle her tür sembol oturtulmuştur. Kartları çizenlerin kendi kafalarından uydurduğu en ufak bir sembol dahi yoktur. Sanki binlerce seneden beri gelen Okültik bir güçen çağdaş destelerde dahi astroloji, maji ve alşimi gibi Okültizmin bütün bölümlerini günümüze kadar getirmeyi becerebilmiştir.

Bazı kartlar değişik resimlerle resmedilmiş olsalar bile, bunları çizenler belirli bir tradisyona sadık kalmış, destesini onun icaplarına göre çizmiştir. Arkana Majör kartları aynı zamanda dinlerden de etkilenmiş, içine Musevi, Hrıstiyan, Müslüman motiflerini de karıştırmıştır. Esasında iş bununla da bitmez. 22 kartın içinde Uzak Doğu Kelt İskandinav mitolojilerinde yer alır.

Şimdi bizim için çok şeyler ifade eden Arkana Majör (Büyük Sırlar) destesini sembolizm açısından birer, birer ele alalım:

2 BAŞ RAHİBE: Bu kart sezgiyi temsil eder. Mitolojik açıdan Sirius yıldızının kraliçesi olarak geçer. Göğsünde asılı duran Güneş haçı yaşamın artı ve eksi yönlerinin birliğini dile getirmektedir. Kucağında duran tomarın üzerinde Tora yazan bir yazı vardır. Bu da yaşamm kanununu anlatır. Oturduğu tahtın ardında Boaz yazılı siyah sütun yaşamın eksi yönlerini, Jakin yazılı beyaz sütun ise artı yönlerini sembolize etmektedir. Baş Rahibe hem fani, hem de İlahi gerçekleri bilen zekadır. O bir dengeleyici güçtür. İki sütun arasındaki perde dişiliği simgeleyen nar çiçeği ve erkekliği simgeleyen hurma yaprakları vardır. Arzular bilinçli bir biçimde bu esrar perdesini kaldırabilirse yaratıcılık ortaya çıkacaktır.

3 İMPARATORİÇE: Bu kart annelik hislerini sembolize etmektedir. İmparatoriçe yakında doğum yapacak bir kadın görünümündedir. Başının üstündeki yıldızlarla dolu başlık 12 yıldızdan oluşmuş olup, ateşli bir enerjiyi sembolize etmektedir. Boynundaki kolyede yer alan yedi adet inci ve baş ucundaki bir armaya işlenmiş olan sembol astrolojik açıdan verimliliğin sembolü Venüs’tür. Baş Rahibe kozmik yarı bilincin boşluk ve bakirliğinin, İmparatoriçe ise fikirlerin doğumunu, terkedilmiş yapıcı düşünceyi sembolize eder. Dişiliği içeren bir karttır.

4 IMPARATOR: Sert maddesel formasyonları sembolize eder. Erkeksi özellikleri vurgulayan babalık kartıdır. Kollarını dayadığı tahtın kolluklarında savaş ve enerji sembolü Mars hakimdir. Eski Mısır’dan kalma Ansata veya Ankh adı verilen asayı taşımaktadır. İmparatorun sol elinde, bu asa yaşamı temsil etmektedir. Tradisyona göre bu asanın karşısında tüm karanlık güçler gerilemektedirler. Sol avucundaki küre ise egemenliği sembolize eder. Tahtının gerisindeki çıplak tepeler gücünün ve iradesinin altındaki şeyleri ila de etmektedir.

5 BAŞ RAHİP: Bu kart tecrübesiz çocuğa dinsel ve mistik duyguların verilmesini sembolize etmektedir. Başında Papalığın üçlü tacı olan bu adam Baş Rahibede olduğu gibi maddemana düaliteşini sembolize eden iki sütun arasında oturmaktadır. Sol elinde üçlü haçla nihayet bulan bir haç tutmaktadır. Ayaklarının altında iki dizili öğretiyi simgeleyen çapraz iki anahtar vardır. Önünde güçsüzlüklerini anlatan iki kişi diz çökmüşlerdir. Burada Baş Rahip halk kitlelerine açılan ezoterik öğretileri anlatmaktadır.