Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT VE OKKÜLTİZM

logoOkültizm sözcüğünün Türkçe karşılığı kesin olarak yoktur. Ancak bu kelimeye en yakın karşılık olarak Gizli Bilimler diyebiliriz. Konuyla ilgili açıklama “Sözlük” bölümünde verilmiştir. TAROT çok eski çağlardan beri Okültistler tarafından incelenmiş ve büyük rağbet görmüştür. Bunlardan bazıları kartları değiştirerek yeni desteler çıkartmışlar, bazıları ise destelerin aslına sadık kalmışlardır. Şayet TAROT’un kökeni olarak Mısır’ı kabul edecek olursak TAROT’un Arkana Majör kartlarını, Mısır Firavunu Osiris’in yağveri ve baş danışmanı Hermes Trismegitus’un çizdiği bilindiğinden eski Mısır’dan veya çok daha eski bir bilgelikten kaynaklanan Okült bilgilerin sembolik öğretisi kartların çizimi ile başlamış demektir. Kartlarda sürekli olarak hayatı meydana getiren 4 ana unsur hava, su, toprak ve ateşin işlenmiş olması Okültizm’in bütün prensiplerine uymaktadır.

Alşimik ve Astrolojik semboller ise her yönden kartları desteklemektedir. Bilindiği gibi Alşimi, Astroloji zaten Okültizm’i meydana getiren 3 öğeden biridir. Diğerine Maji denir. Çeşitli Okültistler TAROT kartlarını İbranilerin gizli öğretisi olan Kabbala ile ilişkilendirmişlerdir. Kabbala bilindiği gibi bir gizli İbrani öğretisi olmayabilir. Bu sistem daha çok eski çağlara gider. İbranilerin Kabbalistik sırları kullanmaları ve bunları elden geldiğince saklayıp sadece kendilerinden olanlara aktarmaları Kabbalacıların İbrani kökenli olduğu görüşünü yaymış.

Bu görüş kesin değildir ve Kabbalacıların gerçek orijini bilinmektedir. Yine Okkültistler TAROT kartlarını Astroloji ile yorumlamışlardır. Bu da geçerlidir. Zira kartların Astrolojik menşei vardır. Diğer bir ilişkilen dirme ise Alşimik yaklaşımıdır. Bu da tamamen geçerlidir, çünkü Alşimi ve Astroloji paralel iki konudur. 19. yy. Okültizm araştırmacısı ve Okültist Eliphas Levi Zahed Tarot’u çingene ve Kabbala karışımı bir öğreti olarak yorumlamış ve olayı yeni bir boyuta taşımıştır. Eliphas Levi’nin yaptığı en önemli çalışmalardan biri ise 22 Arkana Majör kartını İbranice Alfabesinin 22 harfi ile bağlamış olmasıdır. Kendisi ayrıca Arkanalardaki 4 elemanın (hava, su, toprak, ateş) harflerle ilgili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Aynı dönemlerde 1887 yılında İngiltere’de kurulan Golden Dawn (Altın Şafak) isimli her türlü gizli bilimi araştıran bir dernek TAROT üzerinde de derinlemesine çalışmış ve TAROT kartlarına Astrolojik yorumlar getirerek Zodyak sembolleri ile donatmıştır. Golden Dawn gerçekten ünlü ve güçlü bir Okült kuruluştur. Yalnız İngiltere değil dünyanın bir çok yerinde ünlüler bu örgütle ilişki kurmuşlardır. Bu örgütün üst düzey yöneticilerinin çoğu Mason’dur. Ancak örgüte Mason olmayanlar da alınmıştır. Golden Dawn’ın yıkılmasına çağdaş bir Okültist olan Aleister Crowley sebep gösterilmiş, çünkü Crovvley o zamanın yüksek rütbelisi Mc Gregory Mathers ile çekişmiş, hatta güya ölümüne bile sebep olmuştur. Tabii ki bunların ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Ancak bizim sunmuş olduğumuz TAROT kartları da bu

dağılmış örgütün hatırı sayılır üyelerinden Dr. Arthur Edmrd Wait’a aittir. Waite destesi günümüzde Rider Waite destesi olarak bilinir. Bu deste yine Golden Davvn’ın bir üyesi olan bayan Pamela Colman Smith tarafından çizilmiştir. Golden Dawn üzerinde bu kadar çok durmamızın sebebi bu örgütün TAROT kartlarına yepyeni bir boyut getirmiş olmasıdır. Deste size sunduğumuz gibi 78 ayrı sembol demetlerinden hazırlanmış bir resim defteri gibidir. Waite destesinin en önemli değişikliklerinden biri de günümüze kadar gelen TAROT kartlarında 8. kart Adalet kartı iken, Waite destesinde bu kart 2. kart olan Kuvvet kartı ile yer değiştirmiş olmasıdır. Waite destesinde ise, Kuvvet 8. kart, Adalet ise 2. kart olarak verilmiştir. Bu önemli bir değişiklik sayılmayabilir, zira kehanet manaları aynı tutulmuştur.