Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT SERAMONİSİ

logoTAROT’un kendine has seramonisi vardır. Bu sera moniyi yapmak şart mıdır, bu konuda bir şey söyliye miyeceğiz. Ancak fikir vermesi açısından Kabbalastik Metod’u sizlere sunuyoruz:

Önce dik bir biçimde oturulur. Gözler kapatılır ve başın üstünde parlak bir küme imajine edilir. İmaj iyice belirdikten sonra ayağa kalkılır ve sağ el ışığa uzatılarak dokunulur. Yavaş yavaş aşağı indirilir. Sağ elin orta parmağı hafifçe alma dokundurulur ve ATEN denir. Sonra ışık şeridini imajinatif olarak sürüklemekte olan parmak göğüse indirilir, buraya deydirilerek, MALKUTH denir.

El hareketleri yapıyorken ışık hüzmesi sürekli parmaktan çıkıyormuş gibi düşünülür. El daha sonra sağ omuza götürülür ve GEBURAH denir. Daha sonra el sol omuza götürülür ve GEDULAH denir. Kollar kavuşturulur ve LE OLAHİMİN sözüyle işlem bitirilir.

Diğer bir niyet tarzı da şöyledir:
Ey I.A.O. (iao şeklinde kesintisiz okunacaktır) sana yalvarırım. Gizli bilgeliğin ameliyeleri üzerinde daima sabit olarak duran H.R.U. senin tarafından gönderilsin ve o gözlerle görülmeyen elini sanatın bu kartları üzerine koyarak onları takdis etsin ve biz senin şanın ve dile gelmez ismin şerefine gizli şeyleri bilmeyi elde edelim. Amen.

Adı geçen H.R.U. adlı varlığın eski Mısır orijinli olduğu ve Horosun bozulmuş telaffuzu olduğu rivayet edilmektedir. Yukarıda size bahsettiğimiz seramoni örneklerinden başka daha bir sürü örnek vardır. Hatta bu seramoni şahsın kendi uydurup geliştirebileceği bir seramoni de olabilir.