Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Nedir ?

Tarot Kartlarının Başlangıcı

 

Eski çağlarda gizli bilgiler, gerçeği ve hayatın anlamını öğrenmeyi arzulayan kişilere öğretilirdi. Yaşamla ilgili resimler taş, papirüs, deri ya da tahta gibi maddelerin, son zamanlarda ise kâğıt üzerine çizildi ya da basıldı. Tarot simgeleri, birçok gizli okulun bulunduğu eski Mısır’da piramitlerin içine de resmedildi. Geçmişte, özellikle kargaşanın ve kişisel çekişmelerin hüküm sürdüğü zamanlarda, tarot kartları gizli kod olarak kullanıldı.

 

 
Tarihin değişik dönemlerinde, zamanın dini inançlarına bağlı olarak, saklı öğretiler ya herkese açık olur ya da gizli okullarda öğretilirdi. Zaman zaman da, Kilise’nin yüksek görevlilerine bu bilgilerin açıklanması ölümle cezalandırıldı. Çoğu zaman gizemli okullar kilisenin öğretileriyle yarıştı. O dönemlerde, hangi konuda olursa olsun, eğitim sadece kilise tarafından verilirdi. Birçok efsane ve batıl inanç, kitleleri kontrol altında tutmak için Kilise, tarafından planlandı. Kilise insanları aydınlatacak herhangi bir bilgiyi çoğu kez ya yeniden düzenledi ya da inkâr etti.

 

 
Tarot’un nasıl ortaya çıktığı ile ilgili spekülasyonların haricinde kesin bir bilgi yoktur. Tarot, köylü, zanaatkâr, sanatçı, savaşçı ve Kral’m günlük hayattaki anlamlarını sanatsal formda resimlerle biçimlendirerek ifade eden bir yazı sistemidir. Tarot kartlarının ilk kez on dördüncü yüzyılda ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Yirmi iki ana arkana (büyük sırlar) ile başlayan kartların gerçek anlamlarını gizlemek için, elli altı küçük arkananm eklendiği söylenmektedir. Gelecekte aksi kanıtlanana kadar bu ifade doğru kabul edilebilir.

 

 
Kartlarm yaklaşık 1375 yılında Endülüs Emevileri tarafından İspanya’dan İtalya’ya getirildiği söylenir. Diğer bir iddia ise, Tarot ile ilgili hiyeroglifler bulunduğu için, Tarot’un kökeninin Mısır’a dayandığıdır. Gizem hâlâ sürmektedir!

 

 

Ne olursa olsun, tarot kartları ortaya çıktığı andan itibaren, dünyadaki birçok kültürün parçası ve yedi yüzyıldan *daha uzun bir süredir gizli bilim sözlüğünün başlıca dayanak noktası olmuştur. Kartlar insanoğlunu ve yaşam koşullarını evrensel bir biçimde açıkladığı için zamana karşı direnebilmiştir.

 

 
Tarot falı yirminci yüzyıl başlarında yeniden popülerlik kazanmasında etkisi olan iki isim, her ikisi de İngiliz ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti üyesi olan, Edward Arthur Waite ve Aleister Crowley’dir. Mr. Waite mistik ve bilgindi. Onun Rider Waite olarak adlandırılan Tarot destesi dünyada en çok kullanılan deste oldu. Mr Crowley şair, yazar ve sihirbazlık öğrencisiydi. Tarot falı destesi Thoth tarot olarak adlandırılır ve oldukça popülerdir. Tarota katkısı olan diğer isimler Oswald Wirth, Gerard Encausse (çingene taro tu), ve Paul Foster Case (tapmak inşacıları tarotu). Bu kartların hepsi onlarca yıldır kullanılıyor, çünkü hepsi de işe yarıyor.

 

 
Okul (gizli) çalışmalar söz konusu olduğunda, açık fikirli insanlar ispat arar; ancak bunu bulamadıklarında hemen vazgeçmezler. Dar görüşlü insanlar ise değişiklikten ve herhangi bir yeni bilgiden korkar. Onlar eski doktrin ve yıpranmış dini inançlarla yaşamayı tercih eder, çünkü böylesi daha rahattır.

 

 
Tarot kartları, güzel resimlerden daha fazlasını ifade eder. Onlar bizim geçmiş, şimdi ve gelecekteki deneyimlerimizin bilinçaltını simgeler. Yetmiş sekiz kart insanoğlunu ve hayatta mümkün olabilecek bütün olası deneyimlerini temsil eder. Tarot kartları herkese orijinal semboller aracılığıyla bilgi verir ve insanın daha fazla bilgi edinme arzusunu uyarabilir. Belki şimdi daha az söyleşip, daha çok sembol kullanmalıyız, böylece birbirimizi net ve kestirme yoldan daha iyi anlayabiliriz.

 

 
Tarot falı bakma, geçtiğimiz son on beş, yirmi yıl içinde yeniden canlandı. Tarot kartları zaman zaman gözden düşse de sembolizmin ardındaki gerçeği ve derin anlamlarını bilen kişiler tarafından yeniden canlandırılmıştır. Sınırlı dünyevi görüşü olan kişiler bu hoş tabloyu yok etmek isteyebilir, ancak bu girişimleri hiçbir zaman başarılı olamamıştır.

 

 
Ebedi sorular karşısında modası geçmiş cevapları kabul etmeyi reddedenler her zamanki hakikati aramıştır. Bu arayışlarının bir noktasında, Tarot ve metafiziğin diğer bağlantılı konularına gelirler. Bu konuyla ilgili olarak harcanan zaman ve enerji, hevesli bir öğrenciye büyük ödüller getirecektir. Öğrenci, ister bunu sadece eğlenmek ve olayları tahmin ederek arkadaşlarını yeteneğine hayran bırakmak için ister me ditasyona bir geçiş aracı olarak kullansın, sonuç her zaman şaşırtıcı olacaktır! Farkındalığın artması ve kişinin kendisiyle ilgili yeni kazanımları, eski zamanlardan, günümüze kadar gelen bu öğretinin bize sunduklarından yalnızca iki tanesidir. Tarot kartları, mükemmelliğe olan evrimimizde ileriye doğru atılmış bir adımdır.