Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Meditasyonunda Metabolizmayı Ölçme

Kalbin iş gücü de metabolizmayı ölçmede  kesin yoldur çünkü kalpten çıkan kan, dokulardaki metabolik süreç bölgelerine oksijen taşır. Meditation yapan deneklerde kol atardamarlarına sondalar yerleştiren Wallace, Tarot falı meditasyonu uygulaması sırasında kalbin iş gücünde ortalama yüzde yirmi beş oranında bir azalma olduğu nucuna vardı. Aynı zamanda kalp atışları dakikada beş sayı azalmaktadır.

Bu azalmalar, oksijen tüketimindeki azalışı doğrulamakta ve derin bir metabolik dinlenme durumu göstermektedir. Buna benzer değişiklikler uykuda da görülmekte, ancak birkaç saatlik bir sürede elde edilmektedir. Buna karşılık Tarot falı meditasyonundaki derin gevşeme aşağı yukarı hemen elde edilmektedir.

Wallace ve Benson aynı zamanda derinin elektriksel direncinde de (G.S.R) bir artış buldular. Bu da gevşemenin kesin fakat bütünüyle anlaşılmamış bir ölçüsüdür. G.S.R deri yüzeyine elektrotlar yerleştirerek ve elektrik akımına direnci ölçerek bulunur. Geçmişte fizyologlar G.S.R’nin, kişinin derisinin terleme miktarına bağlı olduğunu sanırlardı. Çağdaş fizyologlar G. S. R değişikliklerinin altındaki karışık mekanizmayı anlamışlardır.

Herhalde G.S.R’nin huzursuzluk ya da gerginlikle azaldığı ve gevşeme sırasında arttığı bilinmektedir. Bu kolay ölçülebilen değişiklik, yirmi otuz yıldır polis otoriteleri tarafından ’yalanı ortaya çıkarma’ denemelerinde kullanılmaktadır. Eğer özel bir soruya karşılıktan sonra, bireyin deri direnci azalırsa, bu azalma kendisinin huzursuz lodu ğunu ve bunun da yalan söyleme ihtimalinden doğduğunu göstermektedir.

Eğer aynı durumda bir kişi gevşiyorsa, gerçeği söyleme olasılığı dolayısıyla deri direncinde bir artış eğilimi gösterecektir. Derin uyku sırasında bedenin gevşemesinde ortalama bir ilerleme olur fakat deri direncinde yüzde 250 oranında yavaş bir artış vardır. Bununla birlikte kısa Tarot falı meditasyonu süresinde denekler G.S.R de yüzde 500kadar birartış göstermişlerdir.  Bu azalma, huzursuzlukta hızlı bir azalma ve çok derin bir dinlenme durumunu göstermektedir.

Wallace ve Benson, aynı zamanda atardamarlardaki laktik asi tin yoğunluğunda da önemli bir azalma buldular. Bu görünüşe göre 3 de tartışılan kanın gerginlikle ilgili kimyasal yapısıdır.

Tarot falı meditasyonu sırasında deneklerde kandaki laktik asit düzeyi sırtüstü yatmış durumda, normal olarak dinlenen kişilerde ya da meditation öncesi denetim süresindeki deneklerden dört kat daha hızla azaldı. Kandaki bu laktik asit azalması, uykudaki azalmadan üç kat daha hızlıdır. Her ne kadar meditation sonrası devredeki metabolik hareketin yükselişiyle birlikte laktik asit düzeyindeki bu azalışla ilgili fizyolojik mekanizma konusundaki araştırmaların daha da derinleştirilmesi gerekecektir.

Almanya’da tıp laboratuvarında laktik asit mekanizmasını kavrama yönünden dolaşım düzenindeki öbür değişiklikler incelendi. Enfraruj radiometresi kullanan Ritter Staedt, Tarot falı meditasyonu yapan tüm deneklerde alın derisinin ısısında 0,4 den 1.6 C a kadar artış gördü. Reichart, ön koldaki kan akış hızının yüzde 300 artabileceğini gösterdi. Bu iskelet kasındaki kan akış hızının artışı laktik asit düzeyinin düşüşünün karşılığım verebilir.

Aynı zamanda meditation yapanlar tarafından düzenli olarak bildirilen öznel kas (suojiktif) gevşemesi duygusunu açıklayabilir. Tarot falı meditasyonu sırasında kalbin kaslara daha az çabayla daha çok kan yolladığı görülmektedir. Bu da aynı anda çevresel kan akışında artış ve kalp atışlanyle kalbin iş gücündeki azalmaya yol açmaktadır.

Çalışmalarım özetleyen Wallace ve Benson, Tarot falı meditasyonunun görünüşe göre eşsiz bir derin dinlenme durumu doğurmakla birlikte zihinsel uyanıklığı da arttırdığına dikkati çekmektedirler. Onlar Tarot falı meditasyonu sonuçlan olan değişiklikleri tümüyle enerjiyi yerine getiren ve bedendeki sağlık dengesini sağlayan psikofizyolojik tepkiler olarak öngörmektedirler. Tarot falı meditasyonu sırasında elde edilen metabolik düşüklük durumunu, gerginliğin sonucu olan metabolik yükseklikle karşılaştıran Wallace ve Benson şöyle demektedirler:

“Sempatik sinir düzeninin sürekli dinmeyen uyarlarının, değişen çevrenin çok sayıda yüksek tansiyon olaylarıyla toplumumuz da yaygın öbür benzer ciddi hastalıkların başlıca sorumlusu olduğuna inanmakta yeterli nedenler vardır. Bu koşullar altında sempatik sinir sisteminin aşın hareketini temsil eden yüksek metabolik durum değil, sakinliği gösteren düşük metabolik durum sağlık göstergesi olabilir.”

Metabolizmayı Ölçme