Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT KARTLARI

13_0510200913435178 ayrı karttan oluşan TAROT kartları Avrupa’nın bir çok ülkesinde ve Amerika’da her yıl basılmaktadır. Kartların standart bir ebadı yoktur. Küçüklü büyüklü çeşitli desteler mevcuttur. Bunlardan bazıları renkli, bazıları ise siyah beyaz basılır. TAROT ile uğraşan ciddi araştırmacılar ve TAROT falcıları en uygunun fabrikasyon kağıtlara rağbet etmemek olduğunu, her Tarotçu’nun kendi kartlarını kendisinin çizip, renklendirmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bu teoriye göre, kişinin kartları binbir ihtimam ile çizip boyaması, kartlarla kişi arasında sıkı bir vibrasyonel bağ kurmasına yardımcı olmaktadır.

Teori görünüşe göre mantıksız değildir. Ancak her insanda da resim kabiliyeti yoktur. Bu yüzden kartları fabrikasyon olarak temin etmek zorundadır. “Kendi kartını kendin yapmalısın” teorisini güden hiç değilse kişinin siyah beyaz basılmış kartları almasını ve bunu kendinin boyaması gerektiğini de tavsiye ederler. Resim kabiliyetine haiz olmayanlar için gayet mantıklı bir fikirdir bu. Ayrıca insan TAROT kartı alırken gelişi güzel bir deste almamalı, kendine hitap edeni seçmelidir.

Biz yazıımızda en çağdaş ve alışılması kolay olan RıderWaith sunduk sizlere. Bu destenin özelliklerinden biri de Minör kartlarında tek tek sembol ve resimlerle tasvir edilmiş olmasıdır. Eski bir Fransız destesi olan ünlü Marseilleş destesi daha zor ve profesyonel işi destedir. İlk baskısı 1978’de yapılan ve Stuart R. Kaplan tarafından kaleme alınan “The Encyclopedia Ot Tarot” başlı başına bir hazinedir. Dünya yüzünde basılmış TAROT kartlarının tamamından örnekler sergilemektedir.

Diğer bir şık da kartların bakımı ve muhafazasıdır. Konu ile uğraşan ciddi Tarotçuların dediğine göre kartlarla devamlı olarak haşır neşir olunmalıdır. Hatta derler ki; kişi hiç olmazsa bir kart mutlaka yanında taşımalıdır. Ayrıca kartlar fal açımı haricinde hiç kimsenin eline verilmemeli, siyah bir ipek kese içinde muhafaza edilmelidir.