Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartları Ve Şakra İlişkisi

ŞAKRALAR
Kendi sembolik çalışmamız kapsamında, şakralar olarak bilinen, vücudun belirli bölgeleri üzerine yerleştirilen süsler ve giysi parçalarına daha fazla ilgi göstereceğiz. Sık sık sembolizme gönderme yapacağımızdan, burada kısa bir açıklama yapmak uygun olacaktır.

Şakra “Tekerlek” anlamına gelen Sanskritçe bir kelime olup, enerjinin görünmeyen dönen girdaplarına işaret etmektedir. Satış rekorları kıran yazar (Bestseller) Caroline Myss “Neden İnsanlar Şifa Vermezler ve Nasıl Verebilirler” adlı ında, onları vücut ile ruh arasındaki bağlantı bölgeleri olarak tanımlar.

Başvurulan kaynağa bağlı olarak, birçok Şakra olmasına rağmen, en iyi bilinenleri omurga ile aynı hizadaki yedi merkezde yerleştirilmiş olanlardır. Herbiri, gökkuşağının bir rengi, çeşitli gezegenler ve simya metalleri (Değişimsel işlemleri temsil edenler) ile ilgili olan ayrı bir karaktere sahiptirler ve çeşitli kalıcı enerjilerin ifadesidirler. “Ruhun Anatomisi: Güç ve Şifa Vermenin Yedi Aşaması” adlı kitabında Myss; her bir merkezin bizim öğrenmemiz gereken “Ruhsal Yaşam Dersi” içerdiğini söyler. Bu, tabii ki, tarot kartların anlam ve maksatları üzerindeki toplam anlayışımıza gayet güzel uymaktadır.

Kendini sakınma, temel içgüdünün ifadesi ve hayati vücut enerjisi ile ilişkili ilk Şakra (Kök veya Temel Şakra) omurganın alt ucundan başlayarak, anüs ile genital organ arasındaki bir noktada bulunur. Bu merkezin harekete geçmesinden çıkaracağımız dersler, materyal dünyası ile ilgilidir ve biyolojik ailemiz ile eski kültürel çevremizin inanç şekillerini içerir.

İkinci Şakra, sıklıkla Kin Şakrası olarak adlandırılır, göbek altında bulunur. Güçlü ve derin duygularımızı ifade etmemize yardımcı olur ve cinsellik, fiziksel arzu, çalışma modelimiz ve güç hakkındaki derslerle ilgilidir. Karın boşluğu Şakrası, duyusal ve duygusal işlevlerimize dayalı haraketler ile ilgili olarak, hayati enerjilerimizi devreye almamıza yardımcı olur. Myss’e göre, dersleri ego, kişisellik ve kendini beğenme ile ilgilidir.

Dördüncü, veya Kalp Şakra’sı, tüm duygusal tepkilerimiz, özellikle aşk, merhamet, affetme ve değer yargılarımızla bağlantılıdır. Myss der ki, kendini ifade etme, iletişim, istek ve kişisellikle bağlantılı olan Boğaz Şakra’sı, gerçeklerimizi dile getirdiğimiz yerdedir.

Kaş Şakra’sı, Üçüncü Göz veya Ajna Merkezi olarak adlandırılan Altıncı Şakra, mantık, fiziki yetenekler, sezgikavrama ve akıllılık ile bağlantılıdır. Taç Şakra’sı, yedinci Şakra, başın biraz üstünde yerleştirilmiştir ve bizim öz öğrenmemiz ile esrarengiz kaynaklarla bağlantımızla bağlantılıdır. Ki bu bizim ister Tanrı, ister Ulu, ister Bilinmeyen, evrenin güçleri olarak tanımladığımız veya kendimizin dışındaki daha büyük güçler olarak düşündüğümüzdür. Taç Şakra’sınm hayat dersleri maneviyat ile ilgilidir. Myss onu “Ruhsal vicdan” olarak tanımlar.

Myss, bu yedi gücün her birinin kutsal gücü veya dersi içimizde atar ve bizi onun doğru kullanımına göre yaşamaya yönlendirir. Myss, bu yedi gerçeğin ihlalinin hem ruhumuzu, hem de vücudumuzu zayıflattığını, yüceltmeninse her ikisinin gücünü de arttırdığını yazar.

Tutuklu Olmak