Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı Kule

Kule

Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Olumlu Özellikleri: Beklenmedik değişiklikler, kar mik etkiler, yeni kavrayışlar, eski alışkanlıklardan kurtulmak, ilham, aydınlanma.

Olumsuz Özellikler: Atılganlık, otokontrol eksikliği, bencillik, cinselliğe odaklanma, öfke, sürtüşme, cehalet, hareketsizlik.

 

Kule sözde güvenli olduğu düşüncesiyle içine kendimizi duvar ile kuşatmış olduğumuz alanın sallanmaya başladığını gösterir. Aynı zamanda, tamamıyla bize çok küçük ve çok dar gelmeye başlayan yapılar ve boyutlarla ilgilidir. Bu durumdan inançlarımız ve yaşam prensiplerimiz olduğu kadar, profesyonel ve fınansal anlamda güvenlik anlayışımız da etkilenebilir. Dahası, kişisel arkadaşlıklarımıza ve diğer ortaklıklarımıza da tesir edebilir. Her durumda, Kule bize tatmin edici bir güvenlik sınırı, hatta emniyet duygusu sağlamakta olan bir kavram anlamına gelir. Fakat bu artık bize küçük gelmektedir. Eski kavramlar genellikle şaşırtıcı deneyimlerle, hatta bazen de gerçek ilham kıvılcımlarıyla yıkılırlar. Bu aynı zamanda bizim varsayılan güvenlik temelimizle ilgili olduğu için, genellikle bu ani değişiklikler önce yıkım olarak deneyimlenirler. Ancak ilk şok atlatıldıktan sonra, eski safralardan kurtulmuş olmanın rahatlığını hissederiz.

 

 

Bu önemli aşama dışsal olaylarla olduğu kadar, kendi farkındalığı mızla da tetiklenebilir. Bu konuda I Ching şöyle der: “Fırtına yıldırım ve şimşeğiyle doğanın rahatsız edici geriliminin üstesinden gelir.”İş yaşamında Kule kendimizi daha yaşam dolu bir çevrede özgürce geliştirmek için kısıtlayıcı koşullardan veya ısrarlı güvenlik arayışlarından koparıldığımızı gösterir. Bu kartın gösterdiği köklü değişiklik genellikle kendisini ya işimizden istifa etmemiz, ya da işimize son verilmesi şeklinde ifade eder. Bu tarot Kartı aynı zamanda bir işletmenin batmasını veya daha az vahim durumlarda ise kesin olan beklentilerin şaşırtıcı şekilde bozguna uğramasını gösterebilir.

 

 

Bu ani deneyim bize ne kadar tehditkâr görünürse görünsün, bu molozdan kendimizi kurtardığımız anda, çok alışmış olsak bile, bir hapishaneden kurtulmuş olmanın rahatlığıyla derin bir nefes alırız.Bilinç düzeyinde bu kart bizim mevcut fikirlerimizde, kanılarımızda ve belki de tüm dünya görüşümüzde sarsıntıya veya tümüyle yıkıma neden olacak beklenmedik ve hatta bazen dehşet uyandırıcı kavrayışları gösterir. Bu genellikle, içimizde olasılıkla uzun süredir (“kötü”) önseziler olarak taşımakta olduğumuz ve başarıyla baskı altında tuttuğumuz tatsız kavrayışlarla harekete geçer. Şimdi bilincimize doğru olan yollarını şiddetle zorlar, bizim sabit, hatta zorlayıcı fikirlerimizi infilâk ettirir ve güvenliğe ilişkin görüşlerimizi bir moloz yığınına çevirirler. Çoğunlukla ancak geriye baktığımız zaman aslında bu aşamanın olaylara ilişkin kendimize özgü ve hayat dolu bir bakış açısı kazanabilmemiz için yarma harekâtı olduğunu anlayabiliriz; bu bilinenden özgürleşmektir.

 

 

Krishnamurti aynı ismi verdiği kitabında* bunu sade bir şekilde şöyle tanımlar: Kule aynı zamanda devrimci bilinci temsil edebilir ve en önemlisi uzun zamandır üstesinden gelinemeyen bir soruna ilişkin doğru çözümü aniden kavramanın “eureka deneyimi’dir.Kişisel ilişkiler kapsamında bu kartın patlayıcı gücü genellikle yıkıcıdır, ama daima öyle olması gerekmez. Ya fazlasıyla bağlandığımız zaman yaşayacağımız başkaldırıyı, ya da yanlış güvenlik arayışı nedeniyle sürdürdüğümüz ilişkinin uzun vadede bizim için bir hapishane haline geldiğini keşfedişimizi gösterir. Aynı zamanda, kendimizi soğukluk, katılık ve ulaşılamazlık maskesi ardına hapsetmiş olduğumuz ve bu maskeyi sıyıracak olan bir ilişkinin korkutucu da olsa aniden bizi derinden etkilemeye başladığı anlamına da gelebilir.

 

Kule Kartı Düz Açılırsa

Batıl inançları ve eski alışkanlıkları altüst et. Geçmişteki olumsuz davramşlar yüzünden yaşanacak felaketi ifade eder. Beklenmedik değişiklikler. Aile üyeleri ya da arkadaşlarla çekişme ve anlaşmazlıklar. Değişiklikleri kabul etmek korkulan yok eder ve daha iyi sağlık koşullarım getirir. Yeni anlayışlar umudu ve güveni getirir. Daha az konuşma ve yalnız kalma ihtiyacı.

Kule Kartı Ters Açılırsa

Eski alışkanlıkları değiştirmeyi reddetmek anlamına gelir. Cinsellik, kıskançlık ve kin tutmak üzerinde odaklanmak. Görünmeyen güçlerden korkmak, tehlikede olmak ve engellenmiş hissetmek. Sınırlı anlayış. Parasal sorunlar, materyalist bakış açısını ifade eder.