Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı Kılıç Şövalyesi

Kılıç Şövalyesi

Kılıç Şövalyesi

Burcu: Kova (21 Oçak 19 Şubat)

Kılıç Şövalyesi yaşamın bugüne kadar keyifle hissedilen yanlarını da hatırı sayılır derecede karartabilecek bir donukluk, katılık, aldatıcılık, tartışma ve anlaşmazlıklar atmosferi anlamına gelir. Vurguladığı soğuma her ne kadar beraberinde bir aydınlanma ve ölçülü bir farkındalık ortamı getirse de, biz genellikle bu kartın temsil ettiği hava elementinin olumsuz yanını deneyimleriz.

 

 

Bu soğuk mesafelilik, sert tartışmalar, hinlik, iğneleme ve acı alay demektir. Dolayısıyla Kılıç Şövalyesi ayrılıkların, anlaşmazlığın, keskin dilli ağız dalaşının ve kasıtlı kabalıkların habercisidir.İş yaşamında çoğunlukla çalışma ortamında ani bir ısı düşüşü, bu nedenle siperlerin açılması ve cephelerin sağlamlaştırılması anlamına gelir. Bizim aşırı eleştirel davrandığımız veya başkalarının sert eleştirisine maruz kaldığımız düşmanca bir evreyi gösterir. Bu gerilimin sadece bazı nadir durumlarda çözümleyici, aydınlatıcı ve yararlı yönü vardır. Genellikle bu yolla aldığımız veya diğerlerinde açtığımız yaralar derinden acıtır ve zor iyileşir.

 

 

Bu kartın simgelediği donukluk şimdiye kadar sağlamlaşmış olan bir zemini bile sarsabilir. Bu nedenle iş anlaşmaları, projeler ve işe ilişkin diğer planlar sonuçlanmaz ve pek de nadir olmamak kaydıyla bu kart mevcut işbirliğinin sona ereceğini gösterir. Bu tarz bozgunlardan sadece fazla açıkgöz tipler çıkar sağlarlar ve duygusuz yağmacılar gibi başkalarının uğradığı zararı kendi yararlarına kullanırlar. Daha ılımlı şekliyle de bu kart sürmekte olan kızgın bir evrenin ani ama gerekli soğumasını gösterir.

 

 

Orada bile, kör coşkunluktan ve saf tutkunluktan uyanırız ve önceki uçarılığın yerini kuşkucu, (öz) eleştirel bir tavır alır.Bilinç düzeyinde Kılıç Prensi gözle görülür bir soğumanın ve daha eleştirel, hatta özeleştirel düşüncelerin olduğu bir zaman süreci anlamına gelir. Kendimizi kendimizden uzaklaştırdığımızı, ama çevremize de kuşkuyla baktığımızı ve aynı zamanda bize pek uymayan, çatışmaya aşırı hazır bir görüntü sergilediğimizi gösterir. Bu kuşkulara boğulduğumuz, bu nedenle kendimize özgü değerlerimizin ve var olan görüşlerimizin dayandıkları temelin acı alaya ve iğnelemeye kurban olduğu bir süreçtir. Bu donukluk dönemi bizi boş inançları ve moda eğilimli fikirleri eleştirel şekilde yeniden gözden geçirmeye zorlayacak olursa arındırıcı bir etkisi de olabilir.

 

 

Kişisel ilişkiler kapsamında bu kart çoğunlukla en zehirleyici ve en acı veren yönünü gösterir. Burada yalnızca sevgi dolu duyguların aniden soğuması ve katılaşması değil, aynı zamanda da şiddete, nefrete ve hor gören alaya dönüşmesi anlamına gelir. Derin duyguların da “tarafsızlaştıran” ve “duygulardan uzaklaştıran” sivridilli sözlerin ve sert eleştirelerin kurbanı olduğunu gösterir. Böylece bu duygular, sadece bir cahilin komik bulabileceği şekilde, doğal ve besleyici ortamlarından çekilip çıkartılır ve sudan çıkmış balık gibi çırpınacakları bir yere atılmış olurlar.

 

Kılıç Şövalyesi Düz Açılırsa

Bu haberci sorunlar ve sıkıntılarla ilgili haberleri getirir. Bu haberler kişisel olarak sizinle ya da size yakın birisiyle ilgili olabilir ve öfke, çatışma ve hayal kırıklıklarıyla ilgili duyguları içerir. Kılıç şövalyesi saldırgan davranışlar gösterebilir bu davranışlar genellikle fiziksel değil zihinseldir. Bu şövalye silahlı kuvvetlerde kara, hava, deniz kuvvetlerinde görevli bir kişi olabilir.

Kılıç Şövalyesi Ters Açılırsa

Bu şövalyeyle yollanan mesajlar alınabilir de alınmayabilir de. Sıkıntı ve sorunlarla ilgili haberleri içeriyor. Haberleri yollayan kişi önemsizdir ve sorun ve sıkıntılarla ilgili düşüncelerini söylemeyi şimdi reddediyor olabilir. Bu şövalye dar kafalı ve güvenilmez biri. Sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Gerçekleştirilememiş umut ve arzular.