Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı Kılıç Sekizlisi

Kılıç Sekizlisi

Kılıç Sekizlisi içimizdeki önemli bir bölümün yaşamasına izin vermediğimizi gösterir. Dolayısıyla çoğunlukla kaynağı gerçekte hep bizim içimi zde olan, fakat doğal olarak çevreye yansıtılan engellemeler ve yasaklamaların ifadesidir. Reverend Ike’ın meşhur bir konuşmasında tanımladığı tipik “evet ama” duruşunu niteler: “Bunu ya da şunu yapmak istiyorum ama..“Bu ya da şu olmak istiyorum ama… ” “Bunu ya da şunu edinmek istiyorum ama…”. Bununla birlikte o yapmak, olmak veya edinmek istediğimiz güzel şeylerle bizim aramızdaki yegâne şey bizim “ama”mız dır. Bu kart bizi sınırlamaların, zorlukların, ve yasaklamaların dış dünyada olmadığını, bizim kendi korku ve engellemelerimizin dışa yansıdığını algılamaya çağırır.

 

 

Her durumda Kılıç Sekizlisi içimizde değerli olan bir şeyleri bastırdığımız anlamına gelir. Bazen de geçici bir feragat veya daha iyi bir algılamaya dayananan bir sınırlama ile ilintili olabilir.İş yaşamında bu kart işimizde ya da işimiz kanalıyla benliğimizin önemli bir yanını ortaya çıkartmıyor ve dolayısıyla onu bastırıyoruz demektir. Özel koşullardan dolayı böyle kısıtlamalara zorunlu olduğumuz belirli bir zaman süreci ile ilgili olduğunu fark edersek, bunu kabul edebiliriz. Ancak eğer kart kalıcı bir durumu nitelendiriyorsa, bunu, gerekirse işimizi değiştirerek, daha geniş bir içsel özgürlük için uğraşmak üzere acil bir çağrı olarak anlamak gerekir.

 

 

Bilinç düzeyinde bu kartın iki anlamı vardır. Bizim önemli yönleri, dürtüleri ve duyguları bastırmamıza ve dileklerimizi, arzularımızı ve rüyalarımızı doğru şekilde “yönettiğimize inanmamıza neden olan aklın buz gibi soğuk zorbalığım ifade edebilir. Aynı zamanda bu durumun tamamıyla farkında olduğumuzu ve belki de özgürleşmeye ve içimizde tutsak olanları serbest bırakmaya doğru ilk ve en önemli adımı ifade edebilir.Kişisel ilişkiler kapsamında bu kart her şeyden önce engellemeler demektir.

 

 

Partnerimize göstermeye cesaret edemediğimiz için benliğimizin bazı yönlerini sakladığımız anlamına gelir. Ancak aynı zamanda benliğimizin bir yönünü ortaya çıkartmadığımız, çünkü bunu yaparsak partnerimizin anlamayacağına, rahatsız olacağına veya tahammül edemeyeceğine inandığımız bir ilişki içerisinde olduğumuz anlamına da gelebilir. Kart ayrıca burada bu koşulu değiştirmek için acil bir çağrıdır, çünkü benliğimizin bir yönünü bastırmak önünde sonunda ilişkinin temelini yıpratır. Eğer bir partnerimiz yoksa, kart doğal olarak aynı zamanda yalnızlığı da ifade edebilir. Bu durumda, tüm fırsatları ve riskleri ile bir ilişkiye girmeye içsel olarak açık olmadığımızı gösterir ve sonra bizi dışsal rastlaşmaya götürecek olan içsel ön koşulu yerine getirmeye çağırır.

 

Kılıç Sekizlisi Düz Açılırsa

Sorunlarla ve zorluklarla başa çıkabilme gücü. Güvensiz bir zemin ve tutsaklık. Sorunlu ilişkiler. Potansiyel sağlık sorunları. Değişiklik yapmaktan korkmak. Kayıp ya da ayrılık. Cevapları içinde arayabilmek.

Kılıç Sekizlisi Ters Açılırsa

Problemler ve sıkıntılarla başa çıkacak gücün olmaması. Karmaşanın tam ortasında kendini güvensiz hissetmek. Zihinsel mutsuzluk. Sıkıntılı ortamları bırak gitsin ya da sonuçlarına katlan. Kendine güven ^eksikliği.