Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı Kılıç Beşlisi

Kılıç Beşlisi

Kılıç Beşlisi şüphesiz Tarotnun Küçük Arka na’sınin en berbat kartıdır. Sivri dilli bir çatışmayı, düşmanca tartışmaları, kalleşlikleri, alçaklığı ve aşağılamaları gösterir. Kart aynı zamanda bu rezil düşmanlığın bizden mi kaynaklandığı, yoksa tehlikeli bir duruma, tuzağa doğru çekilip kurban mı olduğumuz hususunu açık bırakır. Bu konuda ancak diğer açılan kartlar daha fazla bilgi verebilir.

 

 

Ancak her durumda Kılıç Beşlisi galip gelenin pek de keyfini çıkartamayacağı bir Pyrrhus zaferi anlamına gelir.İş yaşamında bu kart kendimizi iftiralar, kötü niyetler ve pis aşağılamalarla tanımlanabilecek zorlu bir evrenin içinde bulduğumuzu gösterir, dolayısıyla genellikle mahkeme kapısında biten bir iş akdi feshi anlamına gelir. Bazı durumlarda “hiçbir şeyden çekinmeyen” ilkesiz iş politikası demektir.Bilinç düzeyinde Kılıç Beşlisi kendimizi yıkıcı düşünce biçiminin saldırgan bir aşamasında bulduğumuzu gösterir.

 

 

Bu saldırganlık asabîlik ve yıkıcılıktan insanlardan nefret etmeye ve şiddeti yüceltmeye kadar varır ve bunun, fiziksel açıdan sağlığımıza zarar vermek veya intihar eğilimi şeklinde, kendi aleyhimize dönmesi pek de nadir değildir. En tehlikeli şeklinde ise bu kart canice eylemlerini riyakarca, bir “erdem” olarak sunan ya da daha yüce bir nedene hizmet olarak haklı gösteren mücahit ya da haçlı zihniyetinin bir ifadesi olarak ortaya çıkar. İçsel bilgelik yolunda kişinin eski dünya görüşünün acımasızca çöküşünü ve bununla ilintili olarak derin bir duygu körel mesini belki de daha büyük bir gerçekliğe ulaşmanın ön şartı gösterir.Kişisel ilşkiler kapsamında bu kart partnerlerin birbirini derinden yaraladığı ve haince kötülük yaptığı, kalpsizliğin, nefretinf acımasızlığın ve sadistçe güç arzusunun yönlendirdiği bir evreyi tanımlar.

 

 

Dolayısıyla ya çoktan bitmiş ya da yıkıntının eşiğinde olan bir ilişkiyi gösterir. Bu katılaşmış cephelerin kendiliklerinden dostane bir çözüm üretmeleri mümkün olmadığından, uzlaşmaya giden yegâne umut verici yol tarafsız bir üçüncü kişiden geçer gibi görünür. Ancak, iki partner de bu adımı atmaya kendiliklerinden karar verebilecekler mi, yoksa sözde zayıf olan bu öneriden dolayı sözde kuvvetli olan tarafından alaya mı alınacak, esas konu budur.

Kılıç Beşlisi Düz Açılırsa

Sıkıntılara ve sorunlara inanırım. Ego tatmini için diğerlerini alt etme arzusu. Boş bir zafer. Düşmanlık yüzünden arkadaş kaybı. Sağlıksız, kaba saba davranışlar. Değişiklikler olumlu olmayabilir. Arzular iyi giden arkadaşlıkları bozabilir.

Kılıç Beşlisi Ters Açılırsa

Sıkıntılara ve sorunlara inanmam. Huzurlu ilişkiler. Egomu tatmin etmek için diğer insanlarla çatışmaya girmem. Ruhsal denge ve ahenkli değişim arayışı. Olumsuz düşünceler çok fazla önem taşımayacak.