Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı AY

Ay

Anahtar Kelime: Erişmek

Burcu: Balık

Elementi: Su

Olumlu Özellikleri: Hayal gücü, rüyalar, bilinmezlik, yansımalar, illüzyon, duygular, ruhsallık.

Olumsuz Özellikleri: Fantezi, sahtekarlık, sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, ihanet, acelecilik, mantıksız istekler.

Ay bizi karanlığın ve gecenin gizemli diyarına, ruhun imgeler dünyasına, önsezilerimize, özlemlerimize ve rüyalarımıza yöneltir. Ayın parlak yanı romantik hayaller, heyecanlı fanteziler ve güçlü duyarlık anlamına gelir. Yine de bu kart ruhumuzun uçurumlarını, karanlık yanı göstermeye eğilimlidir. Endişe, belirsizlik, kâbus ve karanlık önseziler anlamına gelir ve görülemeyenle, kavranamayanla yüzleşmenin korkusunu gösterir. Gündüz hiç endişe etmeden geçebildiğimiz ıssız bir ormandan gece vakti geçerken kapıldığımız korkudur bu, ama bize karanlıkta korkunun doğasım öğretir. Ya da günümüzde adını bakteri, virüs, millirem, bekerel, havada kurşun kirliliği ve asit yağmuru olarak değiştirmiş olan eski zamanların iblislerine duyulan korkudur.İş yaşamında Ay işe ilişkin korku ve belirsizlik anlamına gelir.

 

 

Bunlar sınavlarda başarısız olmak, bir iş bulmamak ya da bizim için doğru işi bulamamak tarzında duyulan kökleşmiş endişelerdir. Aynı zamanda daima kuvvetli bir akıl dışı yönü vardır: Korkmak için bir neden olmadığını kendimize rahatça açıklayabilsek bile, korku kalır. Hastalıklı duygular, sahne korkusu veya karabasan kuşkular yalnızca kısmen zayıflatılabilir, yok edilemezler. Kökleri derinlerde yatmaktadır ve tutundukları bulgular neden değil, daha ziyade tetikle yicidirler. Belirli durumları ortadan kaldırarak bu korkulardan kurtulmak mümkün değildir. Korkularımız derhal kendilerine beslenecek yeni bulgular bulurlar. Yalnızca kişinin kendi derinliklerine, korkulara doğru yol almak, köklerdeki bu korkuları iyileştirme olanağını sunar.Bilinç düzeyinde bu kart büyük bir fırsatı, aynı zamanda büyük bir tehlikeyi gösterir.

 

 

Bu, mitlerin etkileyici bir şekilde Nekyia, Hades’e yolculuk ya da ölüler ülkesine düşüş (yeraltı dünyasına iniş) olarak anlattıkları derinliklere doğru bir yolculuktur. Orada ruhumuzun kâbusları “gecenin efkârı” olarak en görkemli bir biçimde tasvir edilirler. Oradaki canavarlarla karşılaşmak ve onları yenmek her kahramanın yolculuğunun en zorlu aşaması, dolayısıyla yaşamımızdaki en büyük meydan okumadır. Sözü edilen tehlike, içinde kendimizi kaybettiğimiz labirentte, sözde iyi niyetli olan biçimlerin bizi baştan çıkarttığı, içinde adımızı unuttuğumuz büyülü ormanda ya da yeraltı dünyasının yasak sofrasında pusuya yatmıştır. Bu imgelerin kuşkulu karşılıkları vardır; örneğin terapiye günlük yaşamın sorunlarıyla daha kolay başa çıkabilmek için gidilmez, daha ziyade terapi grubunun hayalî dünyasının gerçek dünyaya nazaran daha dayanılır olması nedeniyle gidilir. Bir diğer büyük tehlike ise bilinçdışının güçlerini hafife almak oyunudur ki, bunun bedelini ruhsal dengesizlik olarak ödemek zorunda olanlar sadece dahiler değillerdir. Bu yolculuğun duraklarını ve uğraşlarını mitolojik kart açılımı “İnanna’ın Yeraltı Dünyasına İnişini  gösterir.

 

 

Kişisel ilişkiler kapsamında bu kart en önce hülyalı, romantik karakterini gösterir ve bırakır havada arzulu duygular, rüyalar ve şatolar yükselsin. Fakat bunun yanısıra burada güvensizlik ve korku anlamı vardır. Kıskançlık, incinme ve terk edilme korkusu ile mücadele etmemiz gereken bir ilişkiyi temsil edebilir. Dolayısıyla bizim bu çocukluğumuza ilişkin deneyimlerin bilincine varmamız ve onları iyileştirmemiz için büyük bir fırsata işaret eder. Aynı zamanda doğal olarak tanımladığı ilişkinin bir rüya, ancak çoğunlukla bir kâbus olduğu anlamına gelir.

 

Ay Kartı Düz Açılırsa

Aldatma ve illüzyon. Gerçeklerle yüzleşmeyi reddetmek. Gizli düşmanlarla ilgili sorunlar. Olumsuz düşüncelerini kontrol etmeyi öğrenme zorunluluğu. Yaşam ve gelecekle ilgili korku ve endişeler. Zorlukların üstesinden gelebilmek için sezgiyi veya psişik yetenekleri kullanmamak. Başkaları tarafmdan aldatılmak. Tereddütlü ve huysuz olmak anlamına gelir.

Ay Kartı Ters Açılırsa

Ertelenen planlar yüzünden bunalıma girmek. Duyguların korku ve kuşkular yüzünden bastırılması. Sağlığın kötü bir şekilde etkilenmesi. Yakın birisi tarafından ihanete uğramış hissetmek. Beklentilerinde dikkatli ol. Kontrol edilmeyen arzular zararlı olabilir. Ayaklarını yere sağlam bas ve mantıklı ol. Sanatsal yeteneklerini avantaja çevir. Kendine güven.

(1) Yorum Ekli

  1. hasan18 Nisan 2014 Cevapla
    Kariyerim ve ardaim aski bulabilecekmiyim

11 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)