Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Kartı “Asılan”

XII Asılan Adam

Anahtar kelimeler: Fedakârlık, işlerin ters dönmesi

Gezegeni: Neptün

Elementi: Su

Olumlu Özellikler: Görev, inanç, düşünme, feragat, sezgi, disiplin, ruhsal uyanış

Olumsuz özellikler: Aptal davranışlar, hayalcilik, kararsızlık, gerçeklerden kaçma, güvensizlik, korku ve suçluluk duygusu, disiplinsizlik, dengesizlik.

 

Asılan, yüzeysel görüntüsüyle öncelikle kapana kısıldığımız ve kazığa çakıldığımız anlamına gelir. Ancak, daha kapsamlı gözlemle bu dışsal hareketsizliğin altında hem zorunlu bir dinlenme, hem de değişmiş bir dünya görüşü ve yeni bir yaşam yolu elde etmek için gereklilik ve fırsat olduğunu görürüz. Böyle evrelerde mahkûm edildiğimiz edilginlik, en iyi şekilde hastalık imgesiyle resmedilir ki, bu kart da gerçekten, sıkça buna işaret eder. C. G. Jung Asılan’ın ifade ettiği deneyimi şöyle tanımlar: “Asılı kalmak (…) aslında olumlu olarak değerlendirilecek bir “askıda kalmak” olabilir; şöyle ki, bir yanda görünürde başa çıkılmaz bir zorluk anlamına gelir, ancak diğer yanda da tam bu nedenle, en büyük çabayı gerektiren ve bunun için kişiyi tümüyle harekete geçmeye çağıran o eşsiz durumu temsil eder.

 

 

İş yaşamında bu tarot kartı her şeyden önce durma ve bu nedenle planlarımızın tıkanması değilse bile, hatırı sayılır gecikmeler anlamına gelir. Projeler duraksar, terfiler verilmez, yeni faaliyet alanı arayışları boşunadır, bazı önemli planlar gerçekleşemez. Bütün bunlarda durmanın ortaya beklenmedik olarak çıkması nadirdir. Başlangıçta gecikmelere neden olan ufak tefek rahatsız edici belirtiler gösterir. Bunlara sinirleniriz, ama ciddiye almayız. İlerlemeyi yavaşlatan bunların toplamıdır. Ne azim, ne de atılgan bir çalışkanlıkla ortaya konan gayret başarılı olamaz. Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu yanlış yolda olduğumuzu derinden kavramaktır.

 

 

Çözüm öncelikle düşünce tarzımızı değiştirmeye ve kendimizi yeniden yönlendirmeye istekli olmamızla gelir. Çoğunlukla bizi en doğru kavrayışa yöneltecek olan yukarıda bahsettiğimiz ve genellikle göz ardı ettiğimiz ufak belirtilerdir.Bilinç düzeyinde bu kart aynı zamanda bir krizi ifade eder. Sabit fikirlerimize saplanıp kalmışızdır ve hiç ilerleyemediğimizi şimdi fark etmemiz gerekir. İşte tam burada, bu tarot fal kartı tüm boyutlarıyla kendini göstermektedir. Örneğin bir hastalık veya uzun bir işsizlik dönemi bizi öyle yıpratır ki, sonunda kendimizi yeniden yönlendirmeye ve dünyaya başka bir perspektiften bakmaya, veya tamamen yeni bir çevreye taşınmaya ya da yeni bir faaliyet alanına kaymaya hazır hale geliriz. Bir çıkmazda olduğumuzu fark ettiğimiz, ama neyi yanlış yaptığımızı, ya da neyi terketmemiz gerektiğini hâlâ göremediğimiz durumlarda bize yardımcı olabilecek tek şey durumu sükûnet ve sabırla sorgulamaktır.

 

 

Soruna yeterince uzun süre baktığımız zaman yanılgısız ve açıkça neyi göz ardı etmiş olduğumuzu algılarız.Kişisel ilişkiler kapsamında bu kart kendisini zalim yönüyle gösterir. Tatsız bir şekilde dene yimlemekte olduğumuz mevcut durumumuza saplanıp kalmışızdır. Kimseye bağlanamadan yaşıyor ve boş yere güvenebileceğimiz bir eş bulmaya çalışıyor olabilir veya zor bir ilişkiye girmiş ve ondan boş yere kaçmaya çalışıyor olabiliriz. Bu durumda şu söylenebilir: Bu çıkmazın kendiliğinden çözülebilmesi için, kendimizi yeniden yönlendirmemiz ve neyi yanlış yaptığımızı veya yanlış algıladığımızı anlamaya çalışmamız gerekir.

 

 

Asılan Adam Kartı Düz Açılırsa

Başkalarının arzulan ve istekleri için kendini kurban etmek. İçe dönerek meditasyon ve kendine güvenme zamanı. Yanlış görüşlere körü körüne bir bağlılık. Arkadaşlara ve aileye karşı bazı sınavlar veya görevler. Özü olmayan aldatıcı fikirler. Ayaklarını yere sağlam basmayı ve dengede kalmayı öğrenmek zorundasın. Ruhsal çalışmalar sayesinde olumlu yönde büyüme. Yaratıcı ve sağlıklı ol.

Asılan Adam Kartı Ters Açılırsa

İşleri sürüncemede bırakmak. Başkalan tarafından kolaylıkla kandırılmak. Sorumsuzca davranmak. Daha yüksek bir güce az ya da hiç inanmamak. Ruhsal yaradılıştan gelecek yeni bilgilere karşı kendini açmamak. Kolay aldanmak. Gerçeklerden kaçmak için alkole ve uyuşturucuya sığınmak. Fiziksel ve maddi ihtiyaçlara odaklanmak. Derin düşünmeyi reddetmek. Bencillik.