Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Hakkında Tarihi Belgeler

Tarihi Belgeler

Avrupa’daki müzelerde bulunan Tarot kartlarının en eskileri 1390 yılından kalmıştır. Venedik Correr Müzesi’nde yaklaşık 1445 tarihinden kalan Minchiati destesi bulunmaktadır.On dördüncü yüzyılda astrolog ve kabalist Jacques Gringonneur’un Fransa kralı VI. Charles için oyun kartları icat ettiği bilinmektedir. İngiltere’de on beşinci yüzyılda İngiltere kralı IV. Edward zamamnda Tarot yasak edilmekle beraber Çingenelerin kervanlarından aristokratların malikânelerine gizlice süzülmüştür. 1789 Fransız ihtilalinden soma Avrupa’da esen hürriyet havası ile beraber ezoterik örgütler ve mistik localar bir kere daha patlama yapmıştır.

 
1773’te Le Monde Primitif (İlkel Dünya) adlı ta, bugün yaygın olarak kullanılan Marseilles destesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. İnsanların Rozekrusyanizm, Masonluk, Kabala ve Astroloji ile ilgilendiği bir devirde, bu ın yazarı Fransız bilim adamı Court de Gébelin tarihte ilk defa Tarot’un kaynağımn Mısır olabileceği görüşünü ortaya atmıştır.

 

 

1854’te Eliprıas Levi’nin Dogma and Ritual of Transcendental Magic (Dogma ve Transandantal Maji Ritüeli) adlı ının yayımlanması ile Tarot tekrar gündeme gelmiştir. Bu esasım Tarot’tan almıştır. 1886’da İngiltere’de Hermetic Order of Golden Dawn (Her metik Altın Şafak Cemiyeti) kurulmuş ve başkanları S. L. Mac Gregor Mathers tarafından The Tarot (Tarot) adlı yazılmıştır. Bugün bu halen satılmaktadır.
1889’da Papus (Dr. Gerard Encausse) The Tarot of The Bohemians (Çingenelerin Tarot’u) adlı ı yazmış ve Oswald Wirth’ün dizaynları ile Levi’nin verdiği anlamları kullanmıştır. 1900’de İngiltere’de bu yeniden basıldığında A. E. Waite bu a bir önsöz yazmıştır. Bu da bugün piyasada bulunmaktadır.

 

 
Golden Dawn Cemiyeti’nin üyelerinden bir İngiliz Okül tisti olan Arthur Edward Waite, The Pictorial Key To The Tarot (Tarot’un Resimsel Sırları) ım 1910 da yayımlamıştır. Waite’nin yönetiminde ünlü İngiliz sanatçısı Pamela Colman Smith’e kartlarm yeni bir dizaym yaptırılmıştır. Bu dizaymn adı Rider destesidir. Waite zamanla geçmişte kaybolan sembolik anlatımları tamamlayabilmiş ve bugün en çok kullanılan, Türkiye’de de ilk basılan deste ünvanım kazanan bu Rider modelini oluşturmuştur.

 

 

Rider destesi 1986 yılında ilk defa Türkçe olarak astrolog Nazım Güven tarafından bastırılmıştır.
İngiliz eleştirmem ve maji taraftarı olan Aleister Crowley, Golden Dawn’m Üyesi olmuş ve 1944 ‘de The Book of Thoth (Thoth’un Kitabı ) adlı ı yazmıştır. Bu da bugün piyasada satılmaktadır.
İngiliz okültisti Gareth Knight 1965 ‘de Practical Guide to Qabalistic Symbolism (Kabalistik semboller için Pratikk Rehber ) adlı iki ciltlik ında Tarot’u oldukça iyi anlatmaktadır. “