Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falında Şövalyeler

Şövalyeler

1. a. Açılımda, genç bir adamm kişilik ya da karakteri gösterilir.
b. Danışanın hayatında ortaya çıkan bir oluşum ya da olayın so nuçlanması.
2. Güç, etki, anlam.
3. Duygusal, seven, hassas, idealist, hayalci, nazik, zeki, önemli.
4. Nezaket, önem, hassasiyet vb. Onun sorusu ile ilgili özelliklerini açıklayarak duruma yardım edecektir.
5. Şövalye, danışanın sorusu ile ilgili genç bir adamdır. Danışana yardım etmek için, hassasiyet ve nezaket özelliklerine başvurulabilir. NotBirinci konumdaki kart, üzücü ve kararsız koşullan gösterirse, o zaman danışan bu Şövalye hakkında üzülebilir ve onun karakterini sorgular. Bu durumda yardımcı olmaktan çok bir engel teşkil edecektir.

6. Güvenilir, kararlı, ihtiyatlı, vicdanlı, materyalist, sadık ve sorumlu.

7. Geçmişte bu özelliklerine başvurmuştur. Eğer dört nolu konumda yer alırsa, şu andaki soruyu sormasında bu geçmişten etkilenmiş olabilir.

8. Kendisi ya da soru sorduğu kişi hakkında, parayla ilgili konularda dikkatsiz ve ahlâkdışı ya da aldatıcı olmaktan dolayı korkuludur. Finansal güvensizlik ya da iş kararsızlığı söz konusudur.

9. önce diğer kartı, on birinci kartı açın. Çünkü Şövalye, danışanın sorusunun sonucunu etkileyen ya da belirleyen biridir ve izleyen kart, onun gelecekte ne yapıyor olacağını ya da danışanın geleceğini nasıl etkileyeceğini ortaya çıkarır.

10. a. Güçlü zihin, inatçı, saldırgan, dikbaşlı. Danışanın hayatına aniden girer.
b. Bu, danışanın sorusunun finalinin bu karakter özelliklerine sahip bir adam tarafından belirleneceğini gösterir. Kılıçlann Şövalyesini izleyen kart, danışanın geleceğinde onun ne yapacağını ya da onun durumun sonunu nasıl etkileyeceğini açıklar.

11. Kıskanç, aşın rekabetçi, egoist, huysuz, öfkesi burnunda ve bencil.

12. İş sıkıntılan.

13. Hırs, enerji, rekabet, açık olma, sıcak, verici ve cana yakın.

14. Umulmadık üzücü haberleri ve belirsiz koşullan bekleyin. Böyle bir ihtimale hazırlıklı olması, olayla ilgili olarak gerekirse diplomasi ve taktik uygulaması konusunda danışanı uyarın. Aynı zamanda danışan şüpheyle izleniyor olabilir.

15. Danşan gelecekte, muhtemelen yanlış anlaşılmış ve izole edilmiş hissedecektir. Bir otoriteye, kurallara veya düzenlemelere karşı direnebilir. Danışan, önceki hatalarından ders almayıp hatalarını tekrarlayabilir. Dikkatsizlik ve sorumsuzluk davranışı açıkça görülebilir.

16. Son zamanlarda iyice tembelleşmiş ve ilhamını kaybetmiştir. Kayıtsız ve tembeldir. Danışan, gerçeklere katlanmak yerine hayallerle dolu bir fantazi dünyasını tercih etmiş olabilir, ilham kaybından ötürü yetenekler körelir.

17. Geçmişte, danışan huysuz, kırıcı ve kararsızdı. Danışanın sevgiye ve ilgiye aşın ihtiyacı, sıkıntılı durumlara neden olmuştur. Öncelikle bu Uşak ilgi çekmek için olaylan aşın dramatize etmiş ve yapmacık davranmıştır. Şimdi bu kişi, bu Uşağın davranışını tekrarlıyor olabilir ve geçmişteki zararlı davranışlanndan ötürü şu anda soru sormaya itilmiş olabilir.