Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falında sık kullanılan terimler

13_05102009133218OKÜLTİZM: Kelime karşılığı olarak Gizli Bilimler demektir. Hemen büyücülük olarak düşünülmemelidir. Her ne kadar büyücülükde Okültün içine girerse de Okültizm pek çok gizli bilimle uğraşan komplike bir sistemdir. Maji, Astroloji, Alşimi, Tarot, Spiritizma gibi pek çok konu Okültizm in kapsamına girer.

PARAPSİKOLOJİ: Telepati, Duru Görü, Prekog nisyon ve Psikokinezi gibi normal üstü konuları inceleyen bilim dalıdır. Ne aşırı materyalist, ne de aşırı ruhçu bir düşünceye sahip değildir. Bilinen beş duyu verisinin dışındaki verilerle para normal hadiseleri laboratuvar olarak incelemektedir. Son yıllarda Parapsikolojiden Psi kotronik olarak da bahsedilmektedir.

PREKOGNİSYON: Parapsikolojinin ihtimamla incelediği bir konudur. Prekognisyon geleceğin bilinmesi, kehanet anlamına gelmektedir.

PSİKOKİNEZİ: Bilinen hiç bir fiziki etki olmaksızın cisimleri etki altına alabilmek yeteneğine verilen pa rapsikolojik bir deyimdir.

REENKARNASYON: Çok eski çağlardan beri süregelen bir inanış sistemi. Bu inanışa göre ölümsüz olan ruh ezelden ebede kadar beden değiştirerek tekamülüne devam eder. İşte ruhun yeni bir bedene bağlanarak yeniden doğmasına Reenkarnasyon denir.

RITUEL: Okült bir konuda belirli amaçlar için yapılan seremonilere, ayinlere verilen addır.
TELEPATİ: Beş duyu verimizin dışında olarak başkalarının durumlarını sezmek, düşüncelerini okumak yeteneğine verüen isimdir. Telepati laboratuvarlarda kesin olarak ispatlanmıştır.

TRADİSVON: Gelenek anlamına gelen Okültik bir terim.
TRANS: Medyumlar, hassas kişiler tarafından içine girilen yarı uyku, yarı uyanıklık durumu, Cezbe hali. Hipnotizma ile suni olarak da meydana getirilebilmektedir.

VİTAL: Canlı.

WAİTH A. E.: Bir İngiliz tarihçesidir. Golden Dawn tarikatının yüksek düzeyde yöneticiler indendi. Tarot kartlarında değişiklikler yaparak mükemmel bir deste meydana getirmiştir. Dünyaca ünlü bu deste Rıder Waite destesi olarak bilinir. Sizlere sunmuş olduğumuz resimlerde Waith destesinin Majör Arkana kartlarıdır.