Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falında Semboller

Burada verilen semboller birçok kaynaktan derlenmiş; tarot, kabala, astroloji ve metafizikle ilgili birçok kaynaktan uzun süren çalışmalar neticesinde toplanmıştır.

 

 
Dünyaya geldiğimizde bizi çevreleyen şartları kabul eder ve gördüklerimizle ilgili hiçbir soru sormayız. Her şeyi bize sunulduğu şekliyle kabul ederiz ve olayların arkasındaki asıl anlamları fazla düşünmeyiz.

 

 
Geçmişte, insan dikey bir çizgi olarak sembolize edildi. İnsanlık bu çok temel simgeleri kullanmaya başladı. İnsanlığın ilerlemesinde ikinci adım yatay çizgide oldu. Bu çizgi, kadınla tasvir edildi ve Ay’la temsil edildi. Kadımn sırtım dayadığı Ay onun kabullenicüiğini gösterirken, uzunlamasına çizgiler erkeklik organmagönderme yaptı. Bu iki çizgi eşit olarak birbiriyle kesişince, uyum içindeki dört element ortaya çıktı. Bu sembol 2 numaralı anahtar kartı Azize kartında gösterilmiştir ve onun kalbinin dengede olduğunu belirtir.

 

 

Beş köşeli yıldız insanlığı simgeler. En üst nokta baş, iki yatay nokta kollar ve alttaki noktalar da ayaklan temsil eder. Bu sembol aym zamanda dengeyi gösterir, ters olduğu zaman kara büyüyü veya pozitif enerjinin yanlış kullanıldığını ima eder. Altı köşeli yıldız ya da Davut Yıldızındaki dik üçgen ateşi (cinsel enerjiyi) belirtirken beraberinde aşağı doğru sivrilen üçgen (su sembolü) duyguları, sezgiyi ve bilinçaltını ifade eder.

 

Semboller

 

Bütün bu semboller dört elementle bağlantılıdır:, ateş, hava, toprak ve su. Bu sembollerden hiçbiri dini amblemler olarak var olmadı. Çağlar boyunca büyük öğetmenler tarafından, sıradan bir insanın anlayamadığı kesin içsel gerçekler olarak kullanıldı. Bu semboller saklı ya da “Okült” bilgi olarak tanımlandı. “İnsanlık uykuda” deyiminin bir nedeni de bu simgesel dünyayı, anlamını ve kaynağını sorgulamadan kabul etmemizdir. Tarot bizim gerçekliğe uyanmamıza vesile olan değerli bir yardımcıdır. Herkes kartların derin anlamını idrak edemeyecektir, ama bilgiye erişmek isteyenler ya da hayatın yüzeyinin ötesini merak edenler için tarot ileri doğru atılan çok önemli bir adımdır. Semboller hepimizin içinde yer alır. Tıpkı Cari Jung’un birçok ında belirttiği gibi, bu semboller kolektif bilinçaltımızdadır.

 

 

A
Adem: insanlık, ruh, dünya üzerindeki yaşam, kil Ağaçlar: cesaret, yenilenme, barınmak, beslenmek, daima yeşil kalan ağaç; ölümsüzlük Akasha: ortak bilinç, deneyimlerin kaydedilmesi, karma Akrep: ölümsüzlük, ihanet, tehlike Altt köşeli yıldız: Kral Solomon’un koruyucu kalkanı, sihirli güç, elementlerin birliği, mükemmel insan ruhu Alttn: bilinçli hareketler (güneşin etkisiyle meydana gelen) Anahtar: gizemleri açar
Anka kuşu: rahmet, merhamet, geçmişin küllerinden yeniden yükselme Ankh: hayat, ölümsüzlük, kartalla birlikte cennet ve dünya birliği; kölelikten kurtulma Art: hükümdarlık, iş, emirler, girişkenlik.
Asa: bilgelik, krallık, hâkimiyet Aslan: ateş elementi, beden, hareket Asma: yaşam, bolluk bereket, bilgelik At: ilerleme, canlılık, beş duyu, üreme, kanatlı at; güneş enerjisi, zekâ
Aura: bedeni çevreleyen güç, elektrik, sağlığın durumuna göre değişen renkler.
Ay: hipofiz bezi, devre, anılar Ayna: yansıma, yargılama

B
Babil: anahtar 16, ev beden sözcüklerden inşa edilmiş, lisan, tanrının kayıp sözcükleri.
Bahçe: bilinçaltı, güneş enerjisi, cevher, dünya Baltk: fikirler, verimli olmak Baş melekler:
Rafael: ( anahtar 6) İyileştirici Tann (iyilik)
Mikail (anahtar 14) Güneş Tanrısı (kutsallık)
Cebrail (anahtar 20) Tanrıya Çağıran (güç)
Baş: zekânın merkezi, taç
Başparmaklar: karar vermek, yöneticilik yeteneği Batı: sinir merkezi; geçmiş Baykuş: bilgelik; sihirbaz Merlin olarak da bilinir Bayrağı sağ elde tutmak: bilinçli farkmdalık Bayrağı sol elde tutmak: otomatik tepkiler vermek Bayrak: beyaz bayrak ve kırmızı haç: masumiyet ve kan Beden: tanrının tapmağı veya krallığı, barınmak Beş köşeli yıldız: Doğuda gördükleri yıldız aracılığıyla yeni doğmuş olan Hazreti İsa’yı ziyarete gelen üç müneccimin yıldızı, insanlığın sembolü Bilgi ağacı: iyilik ve kötülük anlayışı, anlayış (ayırt etmek)
Boğaz: konuşmak, Venüs merkezi, arzu, Aziz Bok Böceği: ölümsüzlük Boynuz: güç, etkileyici Buğday sapı: yanlışı doğrudan ayırmak Buğday: bolluk bereket, doğurganlık, verimlilik, Bulutlar: birbiriyle çelişen düşünceler, fırtına bulutlan aceleci düşünceye işaret eder.
Buz: akim donuk hali

C
Çadır: beden, fanilik, bilinçlilik durumu
Çakal: hayvan krallığı, keskin gözler, koku alma gücü
Çam: insanlık
Çardak: tabiatın inşa ettiği sığınak Çark: dalgalanmalar, çakralar Çayır: beden, öz
Cebrail: (anahtar 20) Tanrıya çağıran (güç)
Cebrail: Tanrının gücü
Cehennem: Tuzak, kaos, dünyanın solucanı, bilinçaltı
Çelenk: zafer, şükretmek, idrak, doğanın gücü
Çelenk: bereket, şenlik
Çember: ebediyet, döngü, mükemmellik
Cennet: güneş ağı, cennet
Çiçekler: bitkilerin krallığı, üreme organları
Çtplak: masumiyet, gerçek, dini inançlardan kurtulmak
Çöl: kısır düşünceler, hayatın veya özün eksikliği

D
Dağ: soyut düşünce, hüner, zirveye giden yolun farkında olmak
Dans eden kişi: (anahtar 21) elementlerin üstünde zafer, ritim, beceriklilik Değnek veya sopa: güç simgesi
Değnek: disiplin, hâkim olma, erkeklik organım temsil eden çiçekli bir çubuk; mertlik Deniz kabuğu: tecrit edilmiş, koruyucu, fikirler Deniz: evrensel kurallar, potansiyelin tümü Dere: bilinçaltı, düşünce akışı, hayat nehri Dikenler: acı, şehit olmak Dikey: gerçek
Dip: anlayış, idrak, destek, gelişim Doğa inşam: bir insan çekirdekten oluşmuş ruhtur Doğu: maneviyatla ilgili, içsel, gizli Dul kadın: yan hakikat, eksiklik ya da gereksinim inana Dünyalar: ilk örnek (ideal), yaratıcı, biçimlendiriri, madde (dünya)
10′
Duvar: sınırlama (insanlığın yaptığı)

E
Ekmek: hayatın özü, et, beden Elementler: ateş, hava, toprak, su Eşik: karşıya geçme, yeni bir yola girmek F: kuş tüyü, kartal, Akrep burcu Fener: gerçek arayış, parlak zekâ Fikirler: tohum halindeki düşünceler

G
Gemi: sığmak, beden, faaliyet Gentiles: dünyevi düşünceler Gezegenler: içimizdeki yıldızlar ve çakralar Gnostik: bilgi
Gök kubbe: semavi etkiler, koruma, akü Gökkuşağı: şifa, sevgi
Gökkuşağı: sığınacak yer, iyi gelecek, mükemmellik (yedi ışın)
Gökyüzü: yaşam kaynağı beşinci element, maddenin özü Göz bağı: iç görü, materyalizme odaklanmamak.
Gümüş: bilinçaltı duygular (ay ışığının etkisiyle meydana gelen)
Günah: hedefi kaçırmak, yanlış düşünceler Güvercin: kutsal ruh, barış, Venüs’ün kuşu

H
Haç işareti: dört element, erkek ve dişi kutup, güneşle kesişme; dengeli enerji Hava: ruh, aydınlık, akıl Havaya kalkmış: aklın yaratıcı gücü Havva: ruh, hisler, dişi ilkeler
Hayat ağact: mutlak yaşam ilkesi, merkezi sinir sistemi, sinirler, omurga, erkeklik. Yonca yaprağı şeklindeki süs (Joker’in giysisinin üstündeki süsler), üçlülük (Hıristiyanlıktaki baba, oğul, kutsal Ruh üçlemesi) Hayvanlar: duygular, arzular, beş duyu
İbis: ölümsüz hayat, uyanıklık İki başlı: dile düşmek İnci: bilgelik
İri yılan: bilinçli olma hali, arzular, cazibe, yükselen bilinç ya da haçın üstünde dolanan bir şey; yeniden canlanma, kurtuluş Işık halkası: içsel güç, aura

K.L
Kadiise: (Tıp amblemi, dikey bir çubuk üzerine dolanmış yılan) kundalini, ahlaki denge, iyileştiren enerji yılanlar hastalığı ve sağlığı temsil eder.
Kale duvarı: (anahtar 18) ölüm sonrasındaki kapı.
Kalp: sevgi, duygular, yargılama yeri.
Kanatlar: maddi kısıtlamalardan kurtulmak Kapı: eşik, giriş yeri, tapmağa giriş Kaplar
Gümüş kaplar: ruh, kadınsılık Altın kaplar: erkeklik, hayat sıvısı Kare: toprak, taban, maddiyat, sınırlayıcı şey Kartal: umut, istek, yüksek bilinç gücü, iki başlı kartal;
her şeye gücü yetme Kedi: astral dünya, karanlığın gücü, İyi görme yeteneği, dokuz canlılık (dokuz tamamlanmanın sayısıdır)
Kelebek: ölümsüzlük, yeniden doğuş, ruh Kelebek eğrisi: disiplin, ebediyet Kemer: zaman, sınırlama
Kerevit: (anahtar 18) dayanıklılığın erken safhaları, bilinçsiz zihin Kırmızı aslan: hayvani üreme gücü, tutku Kitap: Tevrat, gerçeğin kaydı, zamanın ölçüsü, hatıralar, ortak bilinç Köpek: sadakat, muhafız Koyun: masumiyet, saflık Kral: irade
Küçük Göl: dişilik sembolü, öz, kabul etme eğilimi Kuğu: akıl, koruma, bilgi Kükürt: öfke, hiddet, arzu, cehennem, kötülük Kule: kişilik, insanın düşünceleri, söz söylemek, yanlış fikirler
Kundalini: yılının yakıcı gücü, belkemiğinden doğru yükselen yedi çakra Küp: fiziksel dünya
Küre: evren, evrensel tohum, sevinç, üstün gelme, bilgi
Küre: yaratıcı mekanizma, döngü
Kurşun: Satürn’ün metali, emek, sorumluluk
Kurt: yok edici evcilleştirilmemiş bilinç
Kuş: özgürlük, haberciler, telepati
Kuşak: zaman, içsel güç
Kuzey: gizlilik, karanlık, bilinmeyen, cehalet
Kuzu: sevmek, zekâ, itaat
Lamba: kalpteki ışık merkezi

M
Maya: dünya ile ilgili yanılsamalar Melek: Tanrısal nefes, içsel fikirler, haberciler
Merdiven: daha yüksek bir bilinç düzeyine yükselmek Merdiven: tanrıya giden yol, mükemmelliğe doğru gitmek Meşe: şeref, güç, dürüstlük Mesih: kalp, yüksek benlik, kozmik gerçek, ruh Metaller: altı, gümüş, cıva, kurşun, bakır, teneke, demir ve bu gezegende olan diğer metaller Mezar: vücut, maddiyat Mikail: (anahtar 14) Güneş Tanrısı (kutsallık)
Mücevher: bilgelik ve sevgi
Münzevi: yüksek benlik, ruhani öğretmen

N
Nar: üreme, dişilik tohumu, ölüm/yeniden dirilme Nefes: (anahtar 0) hayat, ego, güneş ve ay enerjileri, vahiy, ruh
Nehir: düşünce veya yaşam gücünün akışı, kan Nilüfer Çiçeği: saflık, tanrısal bilgi, gizemin merkezi, taç çakra

O
O: sonsuzluk, ölümsüzlük, ruhun bütünü Oba: geçici barınak, geçici gövde (beden)
Ok: fallik (penis) yöneltilen arzular, intikam Öküzboğa: Yaratılma itkisi, güç, sabır, kendini feda etmek, sürekli çalışmak On iki: olgunlaşmanın sayısı, vücuttaki önemli sinir merkezleri, İsrail kabileleri, Yakup’un oğullarının sayısı, İsa’nın müritleri, Zodyak’taki burçların sayısı, insanlığın ruhani melekeleri On: tamamlanma, mükemmellik, yeni bir döngünün başlaması Özgür irade: Tanrı’dan ayrılma, dişilik

p
Palmiye: ölüme karşı zafer, yardım, şifa vermek, zafer Parlak ışık: doğruluk, gerçeklik, ilham Parmaklık: sınırlama Parşömen: esrarlar, akasha
Patika: hüner, çekici olma hali, zirveye doğru atılan adım Peçe: saklı gizlerin örtüsü, bekâret Pelikan: feda etmek, anne sevgisi
Pentagram: (beş köşeli yıldız) akim hâkimiyeti, insan figürü, beş sayısı Aziz kartıyla ilgili bir sayıdır.
Peri: gökyüzündeki ruhlar

R
Rafael: (anahtar 6) iyileştirici tanrı (iyilik)
Renkler
Siyah: olumsuz, pasif, cehalet, dişi Mavi: sezgi, barış, yaşam Altın rengi: içsel güç, aydınlanma Yeşil: arzular, şifa, büyüme Gri: uyum, karşıtların dengesi Çivit mavisi: dua, barış
Kırmızı: enerji, cesaret, canlılık, tutku, hareket Gümüş rengi: gizemli, manyetik Beyaz: saflık, hakikat, mükemmellik San: zekâ, bilgi Roba: yoga, iki yol (kadın ve erkek)
ROTA: tekerlek, karma, kraliyet yolu

S
Sabit işaretler: dünyada veya zihinde değişmeyen durumlar
Şahmerdan: fiziksel güç, iddiacı, soylu bir kişi Şamdan: omurga, yedi mum çakraları temsil eder. Şarap: ruh ve beden arasındaki can, ruh, hayat Seçilmiş insan: içsel olarak insanlığı aydınlatan.
Sekiz parmaklı tekerlek: ruh Şelale: Erkek iktidarı, erkeklik sembolü Semender: Saf ateş
Şerubin: (Tevrat’taki bir melek) kutsal bilgelik Ses: ağızdan çıkan kelimelerin gücü, Logos (Logos sözcüğü Yunancada akıl ile kavrama anlamına gelir) Şeytan: Fiziksel dünyanın yanlış düşünceleri Sfenks: tapmak muhafızı, eski zamandan kalan okült bilgi, elinde insanın varoluşunun bilmecesini tutar.
Sırt çantası: alet edevat, anılar, yetenekler, kabiliyetler (hüner)
Siyah: olumsuz, pasif, cehalet, dişi Spiral: bilinçten yükselir, kundalini gücü Su kabı: yaşam usaresiyle dolu sinir merkezleri Su perileri: suyun ruhları
Su: temizleyici, atsal akış, evrensel madde, bilinçaltı Sürüngen: cinsel istek, hareket

T
Tapınak: beden, tanrının evi Taş: gerçekle fiziksel birliktelik
Tau: (Yunan alfabesinin 19. harfi) kurtarıcı, ebedi hayat, Ibranice
Tayfun (kasırga): şeytani güç, karanlık Tek boynuzlu at: gizem, Isa’nın soyut bir resimde anlatılması, masumiyet, ahlaki saflık Terazi: denge, adaleti tartmak
Topal: sakat düşünceler, anlayış ya da ilerleme eksikliği Trompet: ses çıkarma gücü Tütsü: sevgi, takdis ve tahsis merasimi, içsellik Tuz: toprak, koruyan, durgunluk, yeniden canlanma (kıyamet)

u, ü
Uçarı yaratıklar: düşünceler, telepati, haberciler Üçgen
Ucu aşağıya doğru: su, toprak Ucu yukarı doğru: ateş, hava Üçüncü göz: altın çiçek, taş, geleceği görme yeteneği Üçüncü göz: ruhsal görüye sahip organımız Urim ve Thummin: (Musevilikte kullanılan semboller) aydınlık, gerçeklik, mükemmellik, vahiy Üst: Üst zekâ
Üzüm asması: sinir sistemi Üzüm: üreme, bolluk, bereket, hayat

V
Vadi: bilinçaltı, tecrübe alanı, yaşam Vazo: rahim, dönüşüm, astral akış

Y
Y: üç yol, üçün biri
Yağ: prana, sevgi, yaşamsal sıvı, aydınlatma Yahudi: dini düşünceler Yapraklar: büyüme, canlılık Yedi köşeli: ruhanilik, mistizm, bilgelik Yedi: anadan doğma insan, zaman döngüsü, büyümenin periyotları, gezegenler, çakralar
Yeşil aslan: hayvan doğası, saf olmayan Yıldtnm: kutsal ateş, Jüpiter, çakan ışıklar Yıldızlar: ruh, ışığa rehberlik etmek, gerçeklik Ying ve Yang: dölleme, erkek ve dişilik sembolleri Yods: düşen ışık damlaları, cennetten gelen çiğ damlaları, ruhun inişi Yumurta: çekirdek, fikirler Yunus: insanlığın kadim dostu

Z
Z; şimşek çakması, ani gelen bilgi Zeytin: tutku
Zeytinyağı: kutsal ruh, barış, sevgi Zirve: ruhsal üstünlük
Zodyak: var oluşun döngüleri, insanlığın özellikleri.