Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falında Beşliler

Beşliler

Beşliler, özellikle dramatik yapıdadır. Beş, değişimin sayısıdır ve beşlilerin her birinde de dörtlülerde ulaşılan kararlılığın bozulduğunu görürüz.

ASALARIN BEŞLİSİ
Asalann dörtlüsündeki ev güvenliği ve uyumun, aynı takımın beşlisinde nasıl bozulduğunu göz leyin. Burada, yanş ve çekişme, düşmanlık ve rekabeti görürüz. Kavgalar ve kasti kışkırtma değişikliklere neden olur. Danışan, tekrar mü cadele için cesur olmak zorundadır. Dış koşullardaki çekişme (örneğin arkadaş lar, iş arkadaşlan, aile vb.) önemli konularda uyuşmazlıklar getiren, düşünce aynlıklanna neden olur. Genellikle, kendi eğlenceleri için problem yaratan, ikiyüzlü kışkırtıcılar buluna bilir.

Aile ile ilgili bir tarot açılımında, bu kart güç lük yaratan, sert, otoriter bir erkeği gösterir, fakat bu aslında erkeği yönlendiren kadının etkisidir. Aynı zamanda, insanm kendi içindeki çekişmeleri, bölünmeleri de anlatır. TersŞiddetli uyuşmazlık ve münakaşalardan kurtulma anlamındadır. Durum daha iyiye gidecektir, fakat bu eskinin bitip yeninin başlamasını gerektirir. Konu ile ilgili rutin işlerin yerini, yeni ve daha iyi yaklaşım metodlan alır. Yeniden organizasyon başarılıdır. Spor, fiziksel form tutma ve sağlıklı yanşma şeklindeki aktiviteler de gösterilir.

logo