Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falında Başrahibe Kartı Yorumu

BAŞRAHİBE

Başrahibe, kısmen bilinen ve kalanı keşfetmek üzere ancak içimizde çareleri araştırarak bulan, üstün bilgi sahibidir. RiderWaite tarot destesindeki kart’ta Başrahibe, tamamen zıt olan ve barıştırmaya çalışan, iki dengeli direğin arasındadır. Aynı zamanda, bizim ışıklı ve gölgeli tarafımızın arasındadır. Tacındaki dolunay, bilinçaltına ulaşılması demektir.
Robin Wood destesindeki figür, kesin gece ve ayın rahibesi. O da, geçmişteki eski bilime sahiptir. Sol elindeki ı, kapalı değildir.

Bilmeceleri ve gizemleri araştırmaya açıktır. Sağ elindeki kristal topu, daha derin ve daha net görmektir. RiderWaite destesindeki Başrahibe’sinden daha erişilebilir gibi çünkü tahtı yoktur. Ay ışığında parlayan siyah saçı onun, doğadan bize doğru yürüdüğünü gösterir. Ayna şakra merkezinde, yeni ay süsü vardır; boğaz şakrasmın üzerinde ise, pentagram kolyesi(Gizli ilim simgesi) takıyor. Yüksek içyüzünden aldığı bilgileri, kolaylıkla aktarabilir. Doğanın bir tanrıçası olarak, mabedinin direkleri yerine, yaprak tomurcukları ve bizim gelişmemizi simgeleyen ağaçlar vardır.

Başrahibe bizi, dünyanın doğasına bağlayan, iç bilimimizin parçasıdır. Her meditasyon yaptığımızda veya içimize döndüğümüzde, Başrahibe’nin yolundan geçmiş oluyoruz. Bazen bize, rüyalar veya rüyaları anlama bilimi, yollar. O, bir gizem, bilinçaltı ve dişinin bilimidir. İç rehber olarak O, bizim içimizde mevcuttur.

Büyücü’nün tarotta vaad ettiği güç sahibi olabilmek için, Başrahibe’nin sahip olduğu, ilahi ilmin ve kanunun ını öğrenmemiz gerekir. Bizim hayatımızdaki, hem dişi (Sol direk veya ağaç), hemde eril (Sağ direk veya ağaç) prensiplerini kabullenmemiz ve onların arasında denge sağlamamız gerekmektedir; Başrahibe’nin yaptığı gibi. Bunlan yaptıktan sonra, RiderWaite’in kartındaki perdeyle simgelenen ve Robin Wood’taki geceyle ve karanlık ayla simgelenen, gizli sırlan, öğrenmemiz mümkün olacaktır. Başrahibe, bilinçaltı işlemlerimizi tanımak ve saygı duymak için gereken düşünceli, çalışkan ve dürüst olmayı, temsil etmektedir. Genellikle, Başrahibe, Mısır Tanrıçası İsis ve Ay Tannçası ile bağlıdır. O’nun konusu, eski ve gizli bilim, derin dişi sezgi ve anlayıştır. O’nun dersi, iç gözle okumayı, yaratıcı merkezimiz
den konuşmayı ve gerçek içimize yakınlaşmayı, öğretmektir.

Başrahibe’yi, durum için çekmek aşağıdakileri ortaya koyabilir:

a. Durumumuzla ilgili keşfedemediğimiz bir ruhani tarafı vardır;

b. Yakında bize gelecek olan bilgileri bekliyoruz;

c. Çözüm aramadan önce, problemimizin tarihini ve kaynağını öğreniyoruz; mesela, “Nasıl ve ne için gündeme geldi ve pozitif ve negatif etkisi nedir ?”

Başrahibe’yi, Mücadele için çekmekse:
a. Daha önceden, belki de gizli olan, halen durumumuzu etkileyen hatıralar veya çelişkilerin farkına varıyoruz;

b. İçimize derince giriyoruz; motivasyonlarımızın ve güçlerimizin üzerine meditasyon yapıyoruz. Soma, problemimizi çözme yeteneğinin ve imkanlarının bizim olduğunu hayal ediyoruz veya farkında oluyoruz;

c. Durumla ilgili, kendi hislerimizi ihmal etmememiz gerekiyor, sezgimiz bizi aydınlatabilir.