Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT FALI TILSIMLAR:ÇABALARI ÖDÜLLENDİRMEK

Evrenlerin Doğal SeçilimiTılsımlar takımının kartları, insanların, fiziksel yetenekleri ve marifetleriyle ilgilenir. Kartta görünen tecrübeler; okuyucuya, kişisel yardıma bağlı olarak Tılsımlar’m manasını anlamasını ve bu tecrübelerin yaşanmasının, fiziksel ödül olacağını söylüyor. Joseph Campbell, tanınan ı “Myths to Live by”da, arayışımızın en önemli amacının; “Ne kendini serbest bırakmak, ne de kendinden geçmek olmadığını anlatır. Onun yerine hikmet ve başkalarına yardım etmenin gücü olmalıdır” şeklinde yazıyor.

Bazı destelere, Tılsımlar “Disk” diye adlandırılır. Knight, bu takıma “Madeni para” adını verir. O’na göre bu takım, işlenmemiş güç ve somut bir şekilde, kristalleşmiş enerjiyi simgeler. Tılsımlar’m takımı, yer nesnesini, (Şimdi gerçekçi oluyoruz) kış mevsimini ve güney yönü temsil eder. Arrien’e göre Tılsımlar, fiziksel ve dış hükmü simgeler. Bu, Minör Arcana’nın, diğer 3 takımından farklıdır, çünkü Minör Arcana, beyinsel ve duygusal durumu temsil eder. Greer’e göre, Tılsımlar kartlan, “Çalışma alanı”ndan ve bizim “Dokunulur Güvencemizden bahseder. Onlara, “Gelişebilecek fikirlerin, çıktığı yer” adını verir.

Tılsımlar tarot kartları, çalışmanın patikasını anlatır. Onlar, bizim niyetimizden, bizim topluma olan yardımlarımızdan, fiziksel refahımızdan veya gelişmemizden bahseder.

Para, ekonomi ve karakter, çok yakın oldukları için Tılsımlar tarot kartları; kendimizi değerlendirmemizden, kendi değerimizi anlamamızdan veya kendimizi değersiz görmemizden bahseder. Tılsımlar, hayatı canlandıran ve kendini yok etmeye götürebilen, gerçek ve sahte değerlere çok yakından bağlıdır.

Eski zamanlarda paranın üstüne basılan şeyler, genellikle sembolik veya tılsımlı manalar taşırdı. Tabi ki Tılsımlar’ın yuvarlak şekli, bütünleme manası taşır. Ezoterik halkalarda Tılsımlar takımı, ruhani enerjilerin gelişmesinin kaynağının, yardım etmek olduğunu söyler. Tılsımlar kartlarının, hayatımızla ilgüi manalannı değerlendirdiğimizde, Cari Japiksec’e göre (Tarot Ezoterik Sembolizmin üstün yazarı) bizim, “Dıştan belli olan, iç yönlerimizi zenginleştirmek yolu”nu aramalıyız.

Pentagram, devam eden bir çizgidir ve her iki destenin, Tılsımlar’mı süsler. Pentagram, Pitagoryan’ın sağlık ve bilim sembolüdür. Cirlot, beş köşeli yıldızın, Mısır hiyerogliflerinde, “Başlangıç noktasına kadar, üste çıkmak” anlamında olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa ve Isa’nm 5 kutsal yarasını temsil etmeye başladı. Çoğu insan, Pentagramm büyücülüğü simgelediğine inanırlar. Nitekim ortaçağda, dik duran Pentagram, şeytani güçleri uzaklaştırmak için kullanılırdı.