Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falı şeytan kartı anlamı ve yorumu

indir (1)ŞEYTAN ÖZELLİKLE PAN VE DİONYSUS GİBİ EFSANEVİ DOĞA TANRILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLEREK, VERİMLİLİK İKONU YEŞİL ADAM İKONUYLA SUNULMUŞTUR.

Yeşil Adam figürü pagantaj ustalan tarafından tüm Avrupa’da klişe dekorasyonunda oyma figürü olarak kullanılmıştır. Ortaçağ dönemine özgü boynuzlu Şeytan figürü Yunan ve Romalılar dönemindeki boynuzlu tanrılarını tehlikeli bir imge olarak sembolize eder. Aslında bu figür Pan’m klasik heykellerini ve hayvan ruhlarıyla ilişkiye geçmek için kutlama törenleri süresince hayvan boynuzları takan eski şa manları yansıtmaktadır. Yeşil Adamın toynakları kartın bütünündeki yaşam gücünü vurgular. Şeytan kartı 5 duyumuza ait somut dünyayı sunmaktadır.

Figürün her iki yanında bulunan ikiz mantar Yeşil Adamın doğanın verimine tapındığını simgeler. Bu sannsal mantarlar esrime haline geçebilmek için kuzeyli şamanlar tarafından sıklıkla kullanılırdı. Çin sembolizminde mantar ölümsüzlerin besin maddesiydi ve uzun bir yaşam ile mutluluk içir» b.ıUanılırdı.Figürü çerçeveleyen asma yapraklan, Dionysus, yaşam, coşku ve duyular imparatorluğu ile ilişkilendi rilmektedir.

Yeşil Adam
Rönesans tarotunda 15. Kart doğal dünyanın coşku ve kuralsız ruhunu andıran orijinal pagan figürüne uygun olarak tasarlanmış tır.Avrupalı Şeytan, hem pagan Avrupasının hem de çeşitli efsanelerde karşımıza çıkan Yeşil Adamın boynuzlu figürüdür. Bu iki figür farklı anlamlara sahiptir: Boynuzlu tanrı Şamanistik bir avcıyı simgelerken Yeşil Adam verimlilik elde edilen bitey tanrısının imgesidir. Her iki figür de Avrupa, Mezopotamya’da karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, bir birileri ile karıştırılmış, Hıristiyanlık uğursuz saydığı bu figürleir önce özümlemiş, sonra cin ve şeytanlar ilmine dahil etmiştir.

Şeytan, Pan ve Dionysus, Jüpiter, Adonis ve Kelt Cemunnos gibi doğa tanrılarının özelliklerini içinde barındırır. Boynuzlu Tann ve Yeşil adamın kökleri çok eskiye dayandığı için günümüze ancak kaybolmuş kimlikleri ulaşmıştır. Bazı kaynaklar, yüzü yaprakla gizlenmiş Yeşil adamın kiliselerde kullanılan ikonlarının Gnostikler, gizli paganlar ya da kiliseye karşı gelenler tarafından cüretkarlık dahilinde yapıldığını ileri sürmektedir.

Eril doğanın ruhu Yeşil Adam değişik var oluşlarla karşımıza çıkar Shaekspeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinde, zarar verici ruh Puck ; Ingiliz folklöründe baharın bakire gelini ya da Mais Kraliçesi gibi tanrıça Marian üe yaşayan Robin Hood gibi… Bu güçlü doğa tanrısının, büyücü doktor ve Şamanlar üe üşkisi olduğu varsayılır. Bunun nedeni de, Şamanlann Yeşü adamın simgelediği güçlere dair inançlardır. Onun ölülerin ruhlarını ve hâzinelerin sahibeleri olan ölüler diyarı tanrıçaları ile yakından ilişkisi vardır.

Baş Rahibin eşi olan Şeytan, tıpkı Baş Rahibin ruhların dünyevi yöneticisi olması gibi, maddesel dünyanın ruhsal yöneticisidir. Yeşil Adam simyada ise siyah güneş ve onun eşi parlak güneşi, gece ile gündüzü, beden ile ruhu birleştiren bir imgedir.

Deli, bilgelik ve aydınlanma hâzinelerini aramaya koyulduğunda, Ölüler diyarının lordu üe karşılaşır. Bu karışık imgenin anlamı, maddi dünya tarafından tüketilmeden onu bütünüyle öğrenmektir.

Düzün Anlamı
Şeytan Kartının, derin anlamına ulaşabilmek için kartı yeniden tasarlamaya çalıştık. Nesnenin en önemli sembolü olan Şeytan, birden fazla yorumu barmdırabilir. Para ve maddesel dünyaya olan eğilim, günümüzde oldukça önemlidir. Kendinizi uzun zamandır küçük keyiflerden esirgediğinizi hissedebilirsiniz. Bu kart ile birlikte Kılıç kartlarının her hangi biri açıldığında, Şeytan açgözlülüğün ve maddeye aşırı odaklanmanın simgesidir.

Kart aşkınızı ya da ilginizi satın almak isteyen bir bireyi vurgular. Bunun dışında, paraya ve güvenliğe her şeyden fazla önem veren ve kendi zindanında yaşayan bir insanı da ifade eder. Bu bireyin, yaratıcı ve duygusal yaşamı acı çekmektedir.

Aşk ya da çekim kavramlarım ifade eden Şeytan, tutkunun sahibidir. Dionysus gibi şehvetin, coşkunun ve seksüel obsesyonun güçlerini düzenler. Yoğun erotik bir güce sahip olan bu kişi, aşktan yoksun olabilir. Bu birliktelik, tutkuya aşın derecede bağlanmış hissetmeniz yüzünden uzun sürmeyebilir. Ama yaşamınızda yaratabileceği potansiyel değişim olasüığı göz ardı edilemez.

Gücün kötü kullanımını simgeler.Bu eylem bireysel, seksüel, para ve güç saplantısını simgeler. Ve bu nedenle, diğer bireylerle ilişkilerde çatışmalar yaşanır. Kendi tutkuları yüzünden tüketilen birini ifade eder.

Bir ilişkiye yönelik olduğunda ise güç anlaşılırlığı betimler. Tehlikeleri fark etmenize rağmen, sözü edilen bireyle olan ilişkinizi son landıramamak gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu bireye kendinizi aşın derecede bağımlı hissedebilirsiniz. Beraberinde açılan diğer kartlar ile bu ilişkinin sonuçlan değişebilir. Sadece bir bireyin diğeri tarafından baskı halinde tutulması halinde resmi ilişkileri vurgulayabilir. İlişkiyi yeniden başlatmak için duygusal girişimler, şantaj gibi eylemler yara almaya neden olabilir.

Bir ilişki tahmininde, düz anlam ile aynı anlama gelir. Aşksız cinsel birliktelik, karşılıklı fantaziler ve aşın derecedeki saplantılı tutumlar söz konusudur.