Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Mücadele Açılımı

MÜCADELE AÇILIMI
tarotİki kartlı mücadele açılımı, çabuk ve vakitli bir okuma ortaya koymakta olup, Celtic Haçı’na zıt olarak, günlük, hatta birkaç dakika içinde yapılabilir. Birçok meşhur Tarot yazan Celtic Haçı’nm ilk iki kartının, tüm yorumun özünü ortaya koyduğuna inanırlar. Greer’in söylediği gibi, size sizin iç (gerçek) kişiliğinizin bilmek istediklerinizi söylerler. Onlar size, sizinle durumunuz arasındaki, temel gerilimi ifade ederler. Pollock, birinci kartın şahsın ne olduğunu, İkincisinin ise nasıl hareket ettiğini gösterdiğini, öne sürer.

ğiştirmek ihtiyacında olduğumuzu açıkça gösterdi. Neden halen iki kartlı okumalar üzerinde bu kadar çok çalışma yapmıyorduk? Şimdi sonuçlarına bakacaksınız.

Bir önceki yazımızda Ruhsal Tarot’da, geçerli durum veya konu hususunda neler olduğunu daha uygun tasvir edecek şekilde Celtic Haçı yerleşiminin pozisyonlarını yeniden adlandırdık. Anlam Verici, Merkez, Halihazır Pozisyon ya da Mary K. Greer’in adlandırdığı gibi dahili odak olarak çeşitli şekillerde tanımlanan ilk pozisyon, bizim için “Burada ve Şimdi” pozisyonu haline geldi. Bu pozisyondaki kartın amacı, durumumuzun halihazırdaki iç ve dış çehreleri, konu veya sorunları hakkında bilgi sunmak olduğundan, şimdi onu daha basit bir şekilde Vaziyet olarak yeniden adlandırdık.
Vaziyet kartları, soru’nun nereden geldiği üzerine yeni bir bakış açısı, tam bir durum algılaması verir. Onlar, durumumuza ve ona verdiğimiz güçlülüğe ve zayıflığa veya tabiatında mevcut bulunanlara daha genişletilmiş bir anlayış ortaya koymaktadırlar.

Sıklıkla “sizi çevreleyen ne” veya ” size kim karşı geliyor” şeklinde adlandırılan Klasik Celtic Haçı yerleşimindeki ikinci pozisyon, sorunumuza bir çözüm elde etme çabalarımızı mani olan engellerle ilişkilidir. Onu, Mücadele (Rekabet) olarak yeniden tanımlamayı daha faydalı buluyoruz. Mücadele pozisyonundaki kartlar, dikkate almamız gereken bilgileri, durumumuzu değiştirmek veya daha etkin kılmak için yüklenmemiz gereken hareketleri arz ederler. Yüz yüze geleceğimiz ve çözmek zorunda olduğumuz zorlukları işaret ederler. Aynı zamanda, soru sormamıza neden olan durumlarla ilgili bazı fikir ayrılıklarımızın, nerede olduğu hakkında fikir verirler. “Size kim karşı geliyor” u kazanmak veya üstesinden gelmek gereken bir şey olarak dikkate almaya zıt olarak, Mücadeleler, büyüme fırsatlarıdır. Direnç yerine güven ile yüz yüze geldiklerinde, dayanıklılık oluşturan güçlü müttefikler olurlar. İnanıyoruz ki, olumsuz bir meydan okuma yoktur.

Durum ve Mücadele kartları, pasta üzerine krema sürer gibi Celtic Haçı tarot falının kalan sekiz kartının okunması ile birlikte, bu ilk iki kartdan gerçekten beklediğimiz bilgiler, genellikle çok önemli bir temel oluştururlar. Bu ilave kartlar, merkez konu hakkında, daha detaylı bilgi verebilirler veya onun hakkındaki ilgi veya tecrübeleri arttırırlar. Fakat, durumun özü ve çözüm potansiyeli, orada ilk iki kartdadır.

Durum ve Mücadele pozisyonlarındaki kartların, ne ifade ettiği hakkında her bölümde bazı fikirler vermemize rağmen, bu sizin için demek anlamına gelmez. Lütfen bizim sözlerimizi nereden başlayacağınız hakkındaki tavsiyeler ve olasılıklar nelerdir anlamında ip uçları olarak kabul ediniz. Hatırlayınız ki, karşılaştırmalar açılımındaki her kartın yaptığı, özel “Hikayeler” veya konseptlerin hayatınızdaki devam edegeldiği gerçeğine dikkatinizi çekmektir. Daima önce kendi anlayışınıza güveniniz. “Bu özel kart setinin temsil ettiği, üzerinde odaklanmam gereken hayat dersi nedir ?” kendinize soracağınız iyi bir sorudur.

Tarot setindeki kartların çoğunun, karmaşık veya birden fazla anlamlan veya çiftlendikleri kart ile değişen anlamlan vardır. B öylece, Mücadele yerleşimindeki pozitif anlam taşıyan bir kart, bir diğer kartla eşleştiğinde, negatif bir çağrışım oluşturabilir. Biz bu ta, kartla nn sadece bazı anlamlanna dokunabiliriz. Kartlar hakkında ne kadar fazla tecrübe edinirseniz, her bir kart hakkındaki bilgi ve anlama seviyeniz o kadar artacaktır.