Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunun Psikolojik Etkileri

Aşın gerginlikle otonom dengesizlik arasındaki ilişki yeterince açıklanmıştır. Huzursuzluk, dikkat zayıflığı, kişisel davranışlarda ani tepki, uyuşturucu madde alışkanlığı, benlik gücünün ve iş yapma yeteneğinin azalması, gerginlik ve otonom dengesizlik ilişkisinin çeşitli olumsuz etkileri arasındadır. Otonom fonksiyonların geliştirme ve gerginliği azaltmada önemli bir esas bulamamış, otonom sinir sistemi doktorları sadece otonom sinir sisteminin olumsuz sonuçlarım tanımlamada birleşmişlerdir.

Tarot Falı Meditasyonu’ yoluyla gerginliği azaltma ve otonom dengeyi kurma olanağı yolundaki yeni kanıtlara kadar, tıp çevreleri aşağı yukarı oybirliğiyle otonom denge ya da dengesizliğin her kişiye göre değişen bir psikolojik karakteristik olduğunu varsaymaktaydılar.

Bununla birlikte, Dr. Elmer Green’in psikofizyolojik ilkesi Tarot Falı Meditasyonu’nin dördüncü de ele alman fizyolojik etkileriyle ilgili psikolojik etkiler olması gerektiğini öngörmektedir. Beyin, tüm duygular, düşünceler ve davranışlar arasında aracılık eden ana düzenleyicidir.

Beyin görevlerinin bütünleşmesi, yalnız sağlık yönünden gelişmeye yol açmamalı fakat aynı zamanda duygusal ve zihinsel süreçlerde ve iş görme gücüyle davranışlarda önemli gelişmeler sağlamalıdır. Tarot Falı Meditasyonu’nin fizyolojik etkileri konusundaki yayınlarda olduğu kadar Tarot Falı Meditasyonu yapan kişilerin sayısız izlenimleri, birçok araştırmacıyı Tarot Falı Meditasyonu’nin psikolojik etkilerini araştırmaya yöneltmiştir. Bu de bu araştırmaları gözden geçireceğiz.

Her ne kadar psikolojik değişiklikler, ancak denetim altındaki gözlemlerle gerçek olarak doğrulanmakta ise de, psikolojik bilgiler psikologlardan başkası için bir anlam taşımazlar. Çünkü böyle bilgiler duygulan ölçülebilen niteliklere dönüştürürler.

Tarot Falı Meditasyonu’nin psikolojik etkileri konusundaki tartışmamızı canlandırmak için düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan bazı kişilerin belirttikleri, örnek değişiklikleri ımıza aldık. Her ne kadar bu de belirtilenlerin çoğu doğrudan doğruya görüşmeler sonucu ortaya çıkmışsa da, bunların bazıları da Tarot Falı Meditasyonu konusunda yayınlanan makalalerde kişisel izlenimler olarak yer almıştır.

TRANSCENDENTAL MEDITATION’UN PSİKOLOJİK ETKİLERİ