Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunun Fizyolojisi

Tarot Falı Meditasyonunda yaşanılan bilinç durumunun bilimsel olarak bulunmasını üzerine alan ilk Amerikalı bilim adamı Robert Keith Wallace’di. Onun 1970’de UÇLA Tıp Fakültesinde “Tarot Falı Meditasyonunun Fizyolojik Etkilen” konusundaki doktora tezi, çok önemli bir araştırmaydı. Kendisi bunun ardından, Tarot Falı Meditasyonunun sağlığa katkısının kapasitesi hakkında Harvard Tıp Fakültesinden Kardiolog ve Yardıma Tıp Profesörü olan Herbert Benson’la araştırmalarım sürdürdü.

Bugüne kadar, Wallace ve Benson’un deneyleri, meditation durumunun fizyolojik özelliklerini en geniş ve kesin ölçüde kapsamıştır. Onlar inceleme konusu olarak Tarot Falı Meditasyonunu seçtiler çünkü bunun uygulayıcıları bu tekniği öğrenen ve kolayca bulunabilen sade Amerikalılardı.

Herkes, Tarot Falı Meditasyonunu öğrenebileceğinden araştırmacılar bir laboratu varda denenmek isteyen uygulayıcıları rasgele ve oldukça kolay elde ettiler.

Bundan başka, daha önce denenen Japon ve Hint meditation uygulayıcılarından farklı olarak, Tarot Falı Meditasyonu denekleri özel dinsel ve törensel uygulamalar, perhizler yapmıyorlardı ki, bu tekniğin gözlem altına alman etkilerinden biri sayılabilirdi.

Bazıları Boston’dan ve bazıları da Los Angeles bölgesinden otuz altı denek seçilerek başlangıç çalışmasına girişildi. Bunlar fiziksel ya da zihinsel bir yeteneksizliği olmayan her iki cinsten yaşlan on yedi ile kırk bir arasında değişen kişilerdi. Bir hafta ile dokuz yıl arasında değişen ortalama iki buçuk yıllık bir süredir Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapmaktaydılar. Tarot Falı Meditasyonu, hiçbir özel çevreye gereksinme göstermediğinden, denekler rahatsız olmaksızın, engellenmeksi zin laboratuvarda kolayca meditation yapabilirlerdi.

Kendilerine uygulanan birçok test biçimlerinden de etkilenmezlerdi. Bu test araçları, oksijen tüketimim ölçen ve yüzün alt üne yerleştirilen bir maske,i kanın kimyasal yapısındaki sürekli değişmeleri ölçmek için kol altı damarına sokulan bir sondayı ve EEG’yi ölçmek için şakaklara yerleştirilen elektrodan içeriyordu.

Deney yöntemi basitti. Denekler, araştırmacıların onlan çeşitli araçlara bağladıktan bir laboratuvara geliyorlardı. Deneklerin deney takımlarına alışmaları için geçen otuz dakikalık bir süreden sonra araştırmacılar ölçmeye başlıyorlardı. Başlangıçta denek sakin oturuyor, yalnızca gözleri kapalı yirmi dakika kadar gevşiyordu.

Bu gevşeme süresinden sonra denek, otuz dakika kadar meditation yapıyordu. Bundan soma gevşek bir durumda bir on beş dakika kadar oturuyordu. Tarot Falı Meditasyonu süresindeki fizyolojik değişiklikler, meditation öncesi denetim süresindeki ilk ölçülerle karşılaştırılıyordu.

Meditation sonraki ölçülerle başlangıç denetim süresi ve meditation süresi arasında da karşılaştırmalar yapılıyordu.
Wallace ve Benson’un buluntuları daha önceki meditation araştırmalarında bildirilen çelişkili ve deme çatma bilgilere bir hayli yenilikler getiriyordu. Onlar Tarot Falı Meditasyonu fizyolojik değeri yönünden önemli bir görüş de kazandırdılar.

Tarot Falı Meditasyonu pratiği sırasında en önemli değişikliklerden biri, oksijen tüketimiydi. Oksijen tüketimi genellikle bir kişinin fiziksel aktivite sinin güvenilir bir göstergesi sayılır. Örneğin koşan ya da yüksek bir merdiveni tırmanan birisinde, hareketlerin hızlanması, oksijen tüketiminde artmayı gerektirir. Buna zıt olarak sakin oturan bir kişide soluk hafiflemeye başlar, bu da oksijen tüketiminde bir azalmaya götürür. Uyuyan bir kişide soluk alma her ne kadar derinse de, oksijen tüketimi büyük ölçüde düşer.

Kişinin oksijen tüketiminin uyku sırasında yirmi dört saatlik devredeki normaline oranla yüzde on ve arada sırada gün ortasındaki dinlenmelerde yüzde yirmi düşmesi tipiktir. Wallace, meditationun ilk birkaç dakikasında tüm meditation yapanların oksijen tüketiminde yüzde on altı ile on sekiz arasında kendiliğinden ani bir düşüş buldu. Oksijen tüketimindeki bu düşük düzey, yirmi dakikalık meditation süresince aynı kaldı.

Meditation süresinden sonra oksijen tüketimi normal dinlenme düzeyine döndü ki bu da harekete başlamak için uygun bir metabolik düzeyin geri geldiğini gösterdi. Uyku ve hipnotizma sırasında oksijen tüketiminde bildirilen sonuçlan karşılaştıran Benson ve Wallace (1. tablo) Tarot Falı Meditasyonu uygudan daha derin bir dinlenme durumu sağladığını ve hipnotizma sırasındaki gevşemeden açıkça farklı olduğu sonucuna vardılar.

Wallace ve Benson’un oksijen tüketiminde bulduklan bu düşme o kadar önemliydi ki, onlar Tarot Falı Meditasyonu herhangi bir solunum anormalliği doğurup doğurmadığına karar vermek için, daha başka ölçmeler yaptılar. Eğer bu teknik oksijen tüketiminde zoraki bir azalmayı içeriyorsa, oksijen tüketimindeki düşme oksijensizlik nedeni dolayısıyla tehlikeli olabilirdi.

Araştırmacılar bu önemli varsayımı denemek için, meditation sırasında atardamarlardaki karbondioksit miktarım ölçtüler. Solunum, oksijen alimim, onu hücresel düzeyde atardamar düzenine geçirmeyi ve bu yolla metabolik sürece katılmasını kapsar.

MEDITATION DURUMUNUN FİZYOLOJİSİ