Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunda limpik Sistem

Hipotalamus yoluyla, limbik sistem, hormonal ve otonom sinir sistemini düzenler.

Hipotalamustaki sakinlik parasempatik tonu destekliyebilir, bundan dolayı da otonom durağanlık artar. İç salgı düzenindeki sakinlik de alarm tepkilerinin, dolayısıyla gerginliğin azalmasına yol açabilir.

Yine de araştırmalar, Tarot Falı Meditasyonu tekniğinin sağladığı beyin dalgalanılın üstün eşdeğerliliği sayesinde bireyin mutluluğundaki büyük payını kanıtlayabilir. Tarot Falı Meditasyonu, beynin kortikal ve visseral bölgelerindeki işlevlerin eşdeğer olmasını destekleyerek eski ve yeni beyin arasındaki fizyolojik bölünmeye insanlığın duygu ve mantık arasındaki çok eski çatışmasına bir çözüm yolu getirebilir.

Beynin iki yarım küresi arasındaki eşdeğerliliği destekleyen Tarot Falı Meditasyonu düşüncenin analitik ve sezgisel biçimleri arasında bir bütünleşmeyi de sağlayabilir. İnsanın yüksek başanlan beynin her iki yanındaki düşünce süreçlerinin birbirini tamamlamasını gerektirmektedir. Bilim adamı sanatçı, iş adamı hepimiz bireyin tüm değerlerini gerçekleştirmek ve yüksek toplumsal amaçlarımızı elde etmek istiyorsak birlikte görev yapabilmeliyiz.

Her ne kadar Tarot Falı Meditasyonu fizyolojik etkileri üzerindeki ilk araştırmalar, tekniğin sürekli uygulamasının otonom sistemdeki istikran geliştireceğini ve gerginliği azaltacağını göstermişse de, bu görüşü tamamlayan kanıtlar, 1972’ye kadar elde edilemedi.

Meditation yapan sayısız kişi, gerginliğin azalması konusundaki öznel duygularım ve genellikle sağlıklarının düzeldiğini belirtmişlerse de bu gibi bildiriler bilimsel kanıt değildir. Bununla birlikte öznel bildiriler bazı araştırmacıları Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının otonom sinir sistemindeki etkilerini araştırmak konusunda cesaretlendirdi.

Texas El Paso Üniversitesinde bir psikolog olan David Orme Johnson, Tm uygulaması yapan deneklerden otonom dengede ve bunun sonucu olarak gerginliğe karşı direnmede bir gelişme olduğunu gösteren ilk doktordu. Orme  Johnson ortalama on beş aydır Tarot Falı Meditasyonu yapan sekiz deneği ve bir denetim grubunun deri dirençlerini (G.S.R) ölçerken ani ve yüksek bir ses karşısında bıraktı.

Beklenmeyen yükseklikte ses gibi bir gerginleştiriciyle karşılaşan birinde G.S.R birkaç saniye için hızlıca azalır, sonra normale döner. Eğer bir gerginlik yeterince yinelenirse, o kişi ona alışır ve tepki göstermeyi bırakır. Ayni gerginleştiriye karşı bırakılmanın yinelenmesinde G.S.R tepkisinin dalga genişliğinde düzenli azalmaya alışkanlık denir.

Genellikle dinlenmiş bir kişi, gergin birine oranla ani dikkat ve tepki gerektirmeyen bir gerginliğin yenilenmesine daha çabuk alışır. OrmeJohnson meditation yapanlan ve meditation yapmayan denetim grubunu kaldırımı delen pnomatik bir aygıtın yinelenen sesiyle denemeden geçirince, meditation yapanlan daha hızlı G.S.R alışkanlığı edindiğini gördü.

limpik Sistem