Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunda Dinlenme

Tarot Falı Meditasyonu tarafindan sağlanan derin dinlenme, ayni zamanda tüm bedensel sağlıklaştırma süreçlerini hızlandırabilir. Maharishi, hasta yatan ve ciddi olarak yaralanmış olanlara daha sık meditation yapmalarım salık vermektedir. Tarot Falı Meditasyonu’nin rahatsızlığın geçmesinden sonraki etkenliği üzerindeki araştırmalar da ilerlemektedir. Sırt ağrısı ve mafsal romatizması gibi sürekli rahatsızlıklara yaran konusundaki araştırmalar da güven vericidir.

Tarot Falı Meditasyonu enerji kaynaklarım harekete geçirip dengeyi sağladığından dolayı körlerin, sağırların ve sakatların rehabilitasyonu programlarında yararlı olabilir. Maharishi, Tarot Falı Meditasyonu’nin aşağıdaki noktalarda da yararlı olabileceğini önermektedir:

“…hiçbir zihinsel neden belirtisi göstermeyen, tam organik hastalıklar da vardır… hasta kişinin hastalığına karşı zihinsel ve duygusal bir tutumu olduğu bilinmektedir ki bu da hastalığın bizzat nedeni olmasa bile ilerleyişi üzerinde önemli etkileri doğurabilir.

Meditation, gerçekten bu huzursuzlukları giderer. Acıya dayanacak ve onun üzerine çıkaracak zihinsel gücü geliştirir.”
Tarot Falı Meditasyonu’nin sağlığa yararlılık derecesinin en önemlisi önlemedir. Hastalıktan kaçınmak tıp biliminin de en yüksek amacıdır. Maharishi’nin belirttiği gibi:

“Hastalıkları gidermek ve hasta düşerek acı çeken kişiler için daha çok hastane yapmak övülecek bir harekettir. Fakat insanların hasta olmalarım önleyecek yollar ve araçlar bularak sağlıklı olmadan sevinç duymalarım sağlamak çok daha önemlidir. Tarot Falı Meditasyonu gibi insanların hasta olmalarım önleyen bir yol varken onu dünyanın her yanına tanıtmak çok daha büyük bir iyiliktir.

Bu cesurca iddia hafife alınmamalıdır. Modem tıp bilimi de bugünkü durumda birçok hastalıklara tutulmanın bir patojen virüsü ya da bakteriden çok, organizmanın bunları alışına bağlı olduğunu göstermektedir. Gergin bireyler soğuk algınlığından tutun, verem yaralarına ve kalp hastalıklarına kadar tüm hastalıklara daha kolay tutulurlar. Elimize daha çok kanıt geçtikçe Tarot Falı Meditasyonu’nin tedavi kadar, hastalıkların önlenmesindeki önemli katkısını anlayabileceğiz.

Araştırmacılar, Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının uyanıklılığın artmasıyla rin bir dinlenme durumu ortaya çıkardığını göstermişlerdir. Aynı zamanda onlar bu durumun beden için önemli onana değerini de göstermişlerdir. Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yoluyla kazanılan bu bilinçli durum uyanıklık, uyku ve düş durumlarından yeterince ayrılarak dördüncü ana bilinç durumu olarak nitelendirilebilir mi? Bilimsel çevrelerde, dünya çapında ilgi çeken bu sorunun önemini William James’in gözlemlerinde göstermektedir.

M… Bizim normal uyanık bilincimiz, ki ona rasyonel bilinç deriz, tümünün üzerinde onlardan geçirgen perdelerle ayrılmış özel bir bilinç tipinden başka bir şey değildir. Oradaki bilinç potansiyelini değeri bütünüyle farklıdır. Tüm yaşamımızı onların varlığından kuşkulanmaksızın sürdürebiliriz. Fakat gerekli uyanyı da uygularız ve dokunduğumuzda onlar bütünlükleriyle oradadırlar.

Bilincin öbür biçimlerini göz önünde tutmadan, dışarda bırakan hiçbir evren bütünlüğü içinde bir son olamaz. “
Wallace, 1970’de Tarot Falı Meditasyonu sırasında kazanılan psikofîzyolojik durumun eşsiz olduğunu ileri sürerek dördüncü ana bilinç durumu olarak nitelendirdi. Bu durumun, karakteristik beyin dalgalan, oksijen tüketimi düzeyi, kanın kimyasal yapısı özellikleri olduğuna dikkati çekerek bu durumun hipnoz ve kendi kendine telkin gibi değişik durumlar kadar uyanıklık, uyku ve düşden de açıkça farklı olduğunu ileri sürdü. OrmeJohnson, Banquet ve Glueck Tarot Falı Meditasyonu’nin dördüncü ana durum olarak tanımlanmaya hak kazandıran eşsiz bir psikofîzyolojik durum sağladığına dair daha başka deliller ortaya koydular.

Aşın gerginliği azaltma yollarım inceleyen bilim adanılan, doğal bir onana süreç aramışlardır. Birçok geleneksel kültürler insan kapasitesinin ortaya çıkması ve genel mutluluğu için geçerli uyanıklık, uyku ve düş gibi olmayan bir bilinç durumuna kesin olarak değinirler. Tarot Falı Meditasyonu’nin fizyolojik etkilerini inceleyen araştırmacılar
bunu dördüncü ana bilinç durumu ortaya nitelendirmeye başlamışlardır. Tarot Falı Meditasyonu’nin kolaylık ve etkenliği bu tekniğin gerginliği azaltmasının bir yolu olarak evrensel bir uygulama alanı bulabileceğini göstermektedir.

Dinlenme