Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunda Beyin Dalgalanması

Tarot Falı Meditasyonu konusunda öbür ilk araştırmalar da beyin dalgala nnın öteki bilinç durumlarında görülmeyen grafikler çizdiği bildirilmişti. Anand, doğal dinlenme devrelerinde, belirli alfa dalgalan hareketi gösteren dört Hint meditation uygulayıcısını inceledi ve meditation sırasında alfa dalgalarının genişliğinde önemli bir artma gördü. Kasamatsu ve Hirai adlı Japon nöropsikiatrlan Zen meditationu yapan rahiplerde, Tarot Falı Meditasyonu süresini başlamadan sonra, elli saniye içinde alfa dalgalarının göründüğünü bildirdiler. Bu alfa dalgalarının boylan gözleri açık Tarot Falı Meditasyonu yapsalar bile artıyordu.

Rahiplerin bazılarında alfa dalgalan olağanüstü bir biçimde yavaşlayarak yerlerini bunların yan frekasında teta dalgalan dizisine bıraktılar. Araştırmacılar, EEG değişikliklerini dört aşamada sınıflandırdılar: (I) Alfa, dalgalarının belirmesi (II) alfa, dalga boyunda artış (III) aİfa frekansında artış ve (IV) ritmik teta dizilerinin belirişi. Daha somaki araştırmalar, bir deneğin ne kadar çok yıl zen yaparsa, o kadar çok EEG değişikliği ortaya koyduğunu gösterdi. Beş yıldan az zen yapanlarda en çok I devresi görülürken, yirmi yıldan fazla Zen uygulayanlarda III ve IV devrelerini gösterdiler.

Zen üstadı tarafından değerlendirilen “rahibin ruhsal gelişme düzeyi” EEG değişikliğiyle yakından ilgilidir. Araştırmacılar, Zen meditationu sırasındaki değişikliklerin, öğrencilerin Zen eğitimindeki yeterliğiyle paralel olduğu sonucuna vardılar. EEG değişikliklerindeki dört devre psikolojik olarak Zen meditationundaki zihinsel durumu yansıtmaktadır.

Birkaç araştırmacı, meditation yapanlarda sese karşı tepki bakımından ilginç bir grafik gördüler. Alfa dalgalan çıkaran bir kişi sakin olarak dinlenirken ani bir ses alfa, ritmini bozar. Bununla bir likte eğer bu ses tekrar edilirse, o kişi buna alışır, alfa ritmi geri gelir ve kesintisiz sürer.

Bu konuda araştırmacılar, meditation yapanların meditatio nun dışında bu alışkanlık tepkisini göstermediklerini ve çevrelerine karşı duyarlılıklarının arttığını göstermişlerdir. Bir psikolog ve meditasyon kuramcısı olan Artur Deikman, meditationun “otoma tikliği” ortadan kaldırdığı görüşünü savunmaktadır:

Yetişkini yıllar süren kalıplaşmış fikirlerin baskısından kurtararak yeni ve taze bir dünya görüşünü taze malzemeyle sentez ve analiz görevlerine yeni yaklaşımlar kazanmasını sağlar, onlan zihinsel işlevde ilerleme sağladığın! gösteren yeni bir biçimde yaratır.

Tüm alanlarda yaratıcı görüş için yapılan uğraşıya, tanıma ve algılamayı düzenleyen fizik yapılardaki otomatizmin ortadan kalkması gözüyle bakılabilir. Bu anlamda otomatikliğin sona erişi bir gerilemeden çok, yeni ve belki de daha ileri izlenimlere yol vermesi için düzenin bozulmasıdır.”

Her ne kadar öncü araştırmacılar, meditationun eşsiz bir bilinç durumu ortaya çıkardığını göstermekle birlikte, araştırmacılar deneklerinin azlığından ve bazı olaylarda deneme araçlarının yetersizliğinden dolayı buluntularının tamamlanmamış olduğunu açıkça kabul ettiler. Tarot Falı Meditasyonu bilinç durumunun sistematik psiko fizyolojik tanımlaması, 1960’larda Amerikalılar arasında meditati ona ilginin artmasını beklemek zorunda kaldı.

Beyin Dalgalanması