Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonunda Bedensel Hareketler

Bedensel hareketler için enerji, sindirilen besinlerden çıkan karbon bileşiklerinin metabolize olduğu hücresel düzeyde elde edilir. Bu süreç sırasında oksijen tüketilir ve karbondiokside dönüşür o da dışarı atılmak üzere toplardamarlardan geçer.

Eğer beden oksijensiz kalırsa, oksijen tüketimindeki azalma buna paralel olarak karbondioksit çıkarımında azalmaya götürmez çünkü hücreler kanda sabit bir ölçüde kalan oksijeni metabolize etmeyi sürdürürler. Oksijen azlığı oksijen yoğunluğunda bir azalmaya ve toplardamarlarda karbondioksit yoğunluğunun artmasına yol açar.

Kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının oranlarına solunum ölçüsü denir. Normal solunum süreçlerinde bu ölçü sabit kalır. Anormal solunum durumlarında nitröz asit’in (güldürücü gaz) solunum yoluyla oksijen tüketimim azalmaya zorlaması gibi mevcut oksijenin azlığı ve karbondioksidin artışı beyni oksijenden yoksun bırakır, baş dönmesi sonunda bilinçsizliğe yol açar.

Bununla birlikte, Benson ve Wallace, Tarot falı meditasyonu uygulaması sırasında dışan atılan karbondioksidin tüketilen oksijene oranla düştüğünü buldular. Bu iki buluntu Tarot falı meditasyonu  herhangi bir solunum bozukluğu doğurmadığım göstermektedir.

Tarot falı meditasyonu sırasındaki oksijen tüketimindeki düşüşün, solunumun zorla düşürülmesinden olmayıp hücresel düzeyde metabolik hareketin doğal olarak azalmasının sonucu olduğu görülmektedir. Hücresel metabolik hareket, doğal olarak düştüğünde, bedenin her yanındaki hücreler daha az oksijen yakarlar ve bunun sonucu daha az karbon dioksit çıkarırlar. Tarot falı meditasyonu uygulaması sırasında, uygulayıcıların baş dönmesi yada baygınlıktan söz etmemeleri, Tarot falı meditasyonu sırasında oksijen tüketiminin doğal olarak düştüğü yolundaki bilgileri doğrulamaktadır.

Daha sonraki ölçmeler, oksijen tüketiminin hem solunan havanın hacmi hem de soluk alma derecesi yönünden azaldığım gösterdi. Dr. Wallace solunum değişikliklerini ölçen maskenin ve akış ölçüsünün deneğin hafif solunumunu kaçınılmaz bir biçimde engellediğine ve böylece solunumsal görevlerde daha büyük bir düşme olanağım gizlediğine dikkati çekti.

İngiltere’de Dr. John Allison, Tarot falı meditasyonu sırasındaki solunum değişiklikleri konusunda Wallace ve Benson’un buluntularını doğrulayan ve deneydeki sınırlamaları düzelten bir araştırmayı yönelttiler. Hacimli bir maske ve solunum akış hızı göstergesi yerine buruna uygulanan elektronik ısı göstergeleri kullandılar. Allison deney yapılan kişiye birkaç dakika bir  okumasını söylerken solunumunu ölçtü. Sonra denek otuz dakika kadar Tarot falı meditasyonu yaptı ve sonra birkaç dakika daha okudu.

Bu sürede kayıt alma işi kesintisiz sürdü. Denek, televizyon seyrederek gevşerken de denetim ölçmeleri yapıldı. (Allison’un kaydettiği solunum hızındaki değişiklikler 2 No. ’lu tabloda gösterilmiştir.) Allison’un araştırmaları meditationun başlangıç ve sonundaki değişikliklerin ani olduğu yolundaki Wallace’in buluntularını desteklemektedir. Tarot falı meditasyonu sırasındaki solunum ölçüsü, dinlenmedeki nin aşağı yukarı yansıdır ve arada sırada dakikada dörde kadar inmesi çok önemlidir.

Bu önemli düşüşe karşın, denekk daha sonra bunu gideren derin bir soluk almadı; bu da Tarot falı meditasyonu sırasında meta bolik hızdaki düşüşün doğal olduğunu gösteren daha başka bir belirtidir.

Wallace’m oksijen tüketimindeki düşüş konusundaki buluntu lan, daha sonralan Dr. Paul Corey tarafından doğrulandı. Solunum yollarına konan özel bir aygıtla hava akışına karşı konulmayı ölçen Corey, Tarot falı meditasyonu uygulaması sırasında yüzde 19.5 bir direniş buldu. Corey, deneylerini Denver’deki Ulusal Yahudi Hastahanesi ve Araştırma Merkezinde yürüttü. Burada astım hastalarıyla önemli sayıda öncü çalışmalar yapıldı. Doktor meditation yapan ve yapmayan denekleri plethysmograf (pletismograf) denen bir alete oturttu. Her denek normal ve derin solunum hareketleri yaptı.

Corey, değişiklikleri önemli bir kesinlikte ölçmeyi başardı. Tıplarında normal dinlenme durumlarında, normal deneklerde solunum yollarına havanın giriş çıkışında önemli bir artış ya da azalıştan söz edilmemektedir.

Bu yüzden onun araştırmalan meditation yapanların yüzde yirmi kadar hava girişine engel olduklarının görülmesi çok önemlidir ve Tarot falı meditasyonu astım ve öbür solunum yollan hastalıklarından rahatsız olanlan iyileştirme için uygulama alanı bulunabileceğini göstermektedir.

Corey, buluntularının, Tarot falı meditasyonu tedavi olanağı yönünden henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtmekte ve Transcendental Meditation’nin bu önemli değişiklikleri doğurmaktaki mekanizmasını saptamak için, araştırmaları ilerletmeyi ve derinleştirmeyi planlamaktadır.

Bedensel Hareketler