Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu Yapanlar

Meditation yapanlar, ortalama on bir tekrardan sonra tepki göstermezken, meditation yapmayanlar ayni alışkanlık derecesini kazanmadan önce iki ya da daha çok deneye ihtiyaç duydular.

OrmeJohnson Tarot Falı Meditasyonu  uygulaması yapan kişiler arasında denetim grubunun tersine daha büyük otonom durağanlık belirtisi buldu.

Sinir sistemi daha dengeli çalışan birinin sinir sistemi ani bir gerginliğe uyduktan sonra, daha çabuk normal durumuna gelir. Bu bulgular düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının kişinin uyum ve gerginliğe direnişini arttırdığım göstermektedir.

OrmeJohnson’un daha sonra yapılan ikinci incelemesi, Tarot Falı Meditasyonu’ nun huzursuzluğu azaltıp otonom dengeyi geliştiridği hipotezim desteklemektedir. Bu deneyde G.S.R’nin çeşitli düzeylerini gözden geçirdi. Eşzamanlı G.S.R herhangi bir dış uyandan bağımsız olarak ortaya çıkan otonom sinir sistemindeki ölçülebilir dalgalanmalardır.

Kişinin sakin olarak dinlendiği ve herhangi bir çevresel gerginliğe karşı olmadığı bir sürede G.S.R dalga genişliklerinde beliren eşzamanlı değişiklikler onun genel huzursuzluk düzeyi için iyi bir göstergedir.

OrmeJohnson meditation yapmayanların her on dakikalık dinlenme devrelerinde Amerikalı normal bir yetişkinin ortalaması olan otuz dört eşzamanlı G.S.R (100 om dalga boyundan fazla) oluşturduğunu buldu. Öte yandan meditation yapanlar on dakikalık benzer bir dinlenme süresinde 10 adet daha az G.S.R değişikliği oluşturdular.

Bu bulgular meditation yapanların meditation yapmayanlardan önemli ölçüde daha az huzursuz olduğunu göstermektedir.
Tarot Falı Meditasyonu uygulaması nasıl bu kadar hızlı ve etkili bir biçimde otonom fonksiyonları dengeleştirmektedir?

OrmeJohnson on dakikalık dinlenme süresinde, otuz beşin üzerinde G.S.R değişikliği oluşturan deneklere Tarot Falı Meditasyonu öğretildiğinde, bunların öğrenimden iki hafta içinde her on dakikalık G.S.R süresinde on beş eşzaman daha az değişiklik gösterdiklerim keşfetti.

Görünüşe göre, Tarot Falı Meditasyonu kısa bir sürede sinir sisteminin çalışma biçimim değiştirerek sempatik sistemin dinlenme düzeyini düşürmektedir.

Meditasyon Yapanlar