Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu Yapanlar

Meditation yapanlar, benlik güçlerinin artışını yansıtan bildiriler de vermişlerdir. Bu gelişme iyimserlik ve kararlılık duygularının artışına yol açmıştır. Derin bir boşluk duygusuna üstünlük sağlamanın sonuçlarım iki yıldır meditation yapan bir ev kadını şöyle belirtmektedir:

“Huzurlu ve mutlu değildim. Çünkü kendimle sürekli bir uğraşı ve bezginlik içindeydim. Evliliğim doyurucuydu. Evlendiğim adamdan hoşnuttum; üç güzel çocuğum vardı ve maddi anlamda her şeye sahiptim. Bununla birlikte bir şeyin eksikliğini biliyordum. Varlık noktasından her zaman derin bir belirsizlik duyuyordum. İleride gördüğümüz her şey yaşlanma, sağlığın bozulması ve ölüm değil miydi?

Bazı spor faaliyetleri yaptığım zaman çok eğleniyordum. Fakat huzursuzluk duymadan uzun süre oturamıyordum. Tarot Falı Meditasyonu’nin aşağı yukarı birdenbire olan etkisi yaşanacak daha çok şey olduğu duygusuydu. Meditation’a başladığım günden beri tüm yaşamının mutluluk ve umuda dönüştüğünü kesinlikle söyleyebilirim. O zamandan sonra kendi içimde, düşüncelerimde ve duygularımda giderek artan bir dengeye sahip oldum.”

Düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulaması herhalde birçok kişileri kendileri hakkında başkalarının değerlendirmesine bağlı olmayan bir olumlu duyguyu keşfetmelerine olanak sağlamaktadır. Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapanlarda ego gücündeki bu gelişmenin başka kişilerin gereksinmelerine karşı duyarlılığın artması ve çevrelerine değer biçmelerinin artışıyla ilişkili olduğu görülmektedir.

Meditation yapanların arkadaşları ve aile üyeleri Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan birinin olumlu etkisiyle kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtmektedirler. Doyumluluğun bu kişiden kişiye yayılışı, Tarot Falı Meditasyonu’nin birçok toplumlarda önemli bir hızla yayılışını açıklayabilir. Aile üyelerinden biri, Tarot Falı Meditasyonu öğrendikten sonra genellikle ailenin öbür üyeleri de uygulamaya başlarlar. Ailesinin tümü meditation yapan bir anne şöyle diyor:

“Evlilik yaşamımda ilk kez bir aşçı, eş, anne ve ev kadını olarak rolümden hoşlanıyorum ve bunun da başlıca nedeni yeni değerlerim ve başarılarımdan dolayı kendimi daha iyi gördüğümdür. Eskiden ailemizde çok tartışma olurdu. Şimdi olmuyor. Daha çok sabır, anlayış ve sevgiyle daha yumuşak konuşuyoruz. Birbirimizden daha çok hoşlanıyoruz, çocuklar bundan o kadar çok yararlandılar ki gene de bir mucize gibi görünüyor. Eskisinden daha az utangacım, kendime ve görüşlerimle kanılarımın değerine daha çok güveniyorum.”

Kişilerde yapmakta oldukları işi haklı göstermek için olumlu nedenler aramak yolundaki genel eğilime rağmen, bu kişisel değerlendirmelere güvenmemiz için çeşitli nedenler vardır. Önce bu iddialar sağlığın düzelmesi, daha yüksek not, verimlilik artışı ya da uyuşturucu madde alışkanlığının azalışı gibi belirli olumlu değişiklikler üzerine oturtulmuştur. İkincisi, bildirilen mutluluğun artışı gibi birkaç noktatada birleşmektedir ki, bu Tarot Falı Meditasyonu tarafından sağlanan fizyolojik değişikliklerden beklenebilir. Üçüncüsü, biz meditation yapanlardan öyle olumlu bildiriler aldık ki, bu Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan kişilerin, büyük bir çoğunluğunda bu gibi olumlu etkilerin yaygın olduğunu göstermektedir.

Son olarak meditation’a başlayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun bunu sürdürmesi gerçeği vardır ki bu da düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının yararlı olduğunun bir belirtisidir. Michigan Tıp Okulundan Dr. Mohammed Shafîi, üç yıllık bir süre için Tarot Falı Meditasyonu öğrenmiş rasgele bir grup seçti ve bunların yüzde yetmişinin hâlâ meditation yaptıklarım gördü.

Yale, Trinity ve Taft Üniversitelerinden yazarlara Connectie ut’taki bir Üniversite Önlisans Okulundan verilen resmi olmayan istatistiklere göre, Tarot Falı Meditasyonu öğrenenlerden yalnız yüzde on sekiz, yirmisi bırakmıştır. Bundan başka meditation’u bırakan kişilerden pek azı olumsuz nedenlerle bıraktıklarını söylerler.

Tarot Falı Meditasyonu’yi bırakmış olan bir grup kişiyle görüşmemizde gösterilen ana neden zaman azlığıydı. Bırakmış olanlardan aşağı yukarı hepsi daha sonraki bir tarihte yine başlamak için istek duyduklarım açıkladılar.
Tarot Falı Meditasyonu’nin olumlu değeri hakkmdaki bildirilerin çokluğu, bilimsel kanıtlama, demek değildir. Fakat araştırmalar için ilgi uyandırır.

Bilimsel açıdan bildiriler yönünden en önemli gerçek, Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının sonucu olduğu görünen etkilerin geniş bir sahaya yayılmasıdır. Meditation yapan kişilerin gelişme olarak bildirdikleri tüm noktalarda Tarot Falı Meditasyonu yararlı oluyorsa, bu tekniğe elimizdeki insanı geliştirici programlar içinde eşsiz gözüyle bakılmalıdır.

Araştırmacılar düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulamasının psikolojik sağlığa katkısını saptamak için Tarot Falı Meditasyonu’nin algılama, algısal motor koordinasyonu, huzursuzluk, düşmanlık duygusu, otonomluk, kendini gerçekleştirme, mutluluk, zekâ, öğrenme yeteneği, uyuşturucu madde alışkanlığı, işte ve okumada başanyı arttınşım incelemektedirler.

Meditasyon Yapanlar