Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu yapan ufak gruplar

Miskiman meditation yapanların günde iki kez meditation seanslarında uykudan en ölçüde kazandıklarını saptamadı. Meditation yapanlardaki bu sonucun meditation sırasındaki ’uyku kaybının’ giderilmesinden doğduğu söylenebilir. Gelecekteki benzer araştırmalar sorunun bu olmadığını gösterirse o zaman bu bulgular Tarot Falı Meditasyonu yapanların uykusuzluğun gerginliğiyle daha çok başa çıktığını gösterebilir.

Düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yoluyla iyileştirilen ya da geniş ölçüde yumuşatılan sayısız psikosomatik hastalık belirtilmiştir. Kanella kos bir yıldır Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan bir kadının kendisine yıllardır acı çektiren bir düodenum (on iki parmak bağırsağı) ülserini iyileştirdiği yolundaki bir olaya değinmektedir. Başka bir kadın, Tarot Falı Meditasyonu’ye başlamadan önce günde iki ya da üç kez olmak üzere haftada üç~ dört kez sara nöbeti geçirdiğini belirtmiştir.

Tarot Falı Meditasyonu’ye başladıktan sonra, nöbeder kesilmiş ve artık ilaç almaz olmuştur. Mafsal romatizması, yüksek tansiyondan doğan şiddetli baş ağrıları, göğüs anjini ve allerjik durumlardan kurtulduklarım kişisel olarak belirtenler vardır.

Tarot Falı Meditasyonu’nin gerginliğe yararının ışığında, psikosomotik rahatsızlık lann iyileşmesinde yardımcı oluşu şaşırtıcı değildir. Tarot Falı Meditasyonu’nin etkileri konusundaki fizyolojik bilgiler, tekniğin düzenli uygulamasının psi kosomatik rahatsızlıkları geçirmesi gerektiğini göstermektedir.

Tarot Falı Meditasyonu tarafından sağlanan düşük metabolik durum, meditation yapanlar tarafindan belirtilen sağlıklılığın nedeni olabilir. Bununla birlikte kişisel bildiriler bir kanı verir, sonuca götürmez. Psikoso matik hastalıkların kendiliğinden gerileme hatta düzelme çarleri vardır. İyileşitirci yeni bir teknik de özel bir değeri olsun olmasın bu yolda katkıda bulunabilir.

Tıp Bilimi Tarot Falı Meditasyonu’nin çeşitli hastalıklardaki iyileştirme değerini sistematik olarak testten geçirmeli ve klinik araş tırmalan yürütmelidir. Tarot Falı Meditasyonu’nin etkileri kolayca araştırılabilir, çünkü fizyolojik tepkiler aşağı yukan hemen ortaya çıkar ve kolayca ölçülür.

Buna paralel birkaç günlük, aylık ya da yıllar süren araştırmalar yapılabilir. Tarot Falı Meditasyonu’nin kolay öğrenilmesinden ve yaşam biçiminde hiçbir disiplin ya da değişikliği içermemesinden dolayı, araştırmacılar, Tarot Falı Meditasyonu yapanlar arasından denetim ve araştırma için kolayca denek bulabilirler.

Bundan başka Tarot Falı Meditasyonu’nin hiçbir ters fiziksel etkisi görülmemiştir. Tarot Falı Meditasyonu’den tıpta yararlanılması konusunda şimdi Harvard Tıp Okulunda, Pennsylvania Üniversitesi’nde, UÇLA’da, İllinois Masonlar Tıp Merkezinde dünyanın her yerinde önemli tıp merkezlerinde araştırmalar yürütülmektedir.

Tarot Falı Meditasyonu’nin bir mucize ya da her derde deva bir şey olmadığına değinmek yerinde olur. Tarot Falı Meditasyonu hiçbir zaman bir yüksek tansiyon ilacı, ülser perhizi ya da saraya karşı kullanılan bir madde olarak düşünülmemelidir.

Bununla birlikte şimdiki bilgilerimizi temel olarak alırsak, düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulamanın hastalıkların iyileştirilmesinde önemli bir katkısı olduğu görülmektedir.

Tarot Falı Meditasyonu yüksek tansiyon, mide ülseri, astım ve bazı allerjik durumlar gibi psikolojik yönü olan çeşitli hastalıkların ilerleyişini giderebilir. Duygusal rahatsızlıklardan doğma olasılığı bulunan milyonlarca organik rahatsızlık geçiren hasta vardır.

Tarot Falı Meditasyonu’nin otonom dengeyi kurma, gerginliği giderme yeteneği, psikosomatik hastalıkların önlenmesi ve giderilmesindeki değerini göstermektedir.
Meditation yapan bu ufak gruptan alman bulgular ilginç olmakla birlikte nitelendirilmelidir.