Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu VeHuzursuzluk

Tarot Falı Meditasyonu öğrencisi olarak, şamanlar insanların hasta olduklarında karakteristik bir yorgunluk ve genel bir huzursuzluk içinde bulunduklarına dikkat etmişlerdi. Buna ek olarak bu genel durum yalnızca hastalık sırasında değil herhangi fiziksel ya da duygusal olayın gereğinde de ortaya çıkabilir.

Bu ilk gözlemden ilgisi çekilen Selye, bu sürekli fizyolojik tepkiyle koşulların gereği arasmda bir özdeşlik bulunmasını araştırmaya başladı. Isıda ani bir değişiklik, bakteriyolojik bir hastalık, güçlü bir ses ya da büyük bir süprizin bedenin savunma alanım ayni şekilde harekete geçirir buldu. Selye bu herhangi bir durum gereğinde ortaya çıkan, bu belirsiz tepkiye gerginlik adını verdi.

Bir olay bu tepkiyi harekete getirdiğinde buna gerginlik doğurucu denebilir. Bir olayın gerginlik doğurucu olup olmadığım saptayan herhangi bir yeterli özel kriter yoktur, çünkü gerginliğe uğramada önemli bir rol oynayan ana etkenler vardır. Örneğin bir kimsenin şiddetli gerginlik tepkisi gösterdiği bir durum, başka bir kimsede hoş bir izlenim uyandırabilir. Gerginlik doğurucu olarak bir durumun tanımlanabilmesi için o durumun o kişide yeterli gerginlik tepkisi doğurması gerekir.

Selye’nin gerginlik için kullandığı tıp terimi G.A.S.dır. (The General Adoptation Syndrome=Genel Uyum Sendromu)
Bu, üç aşamada gelişir: alarm tepkisi, savunma dönemi ve bitkinlik dönemi. Başlangıçta alarm tepkisi sempatik ve parasempa tik sistemleri birlikte harekete geçirir. Bu alt sistemler gerginlik doğuran olaya karşı bedensel görevleri uygun duruma getirirler. Sempatik sistem adrenal iç salgı bezlerini adrenalin çıkarması için uyarır.

Aynı anda hipotalamus, pitüer salgı bezinden bir hormonun çıkarılması için harekete geçer.

Bu ana salgı bezi hormonsal işaretlerle genel uyum tepkisinin sempatik savunmalarım düzenler.

Hastalığa ya da gerçek tehlikelere karşı koymada bu işlemler hayat kurtarıcıdır. G.A.S.’nin ikinci döneminde bedenin belirli sinirsel ve endokrin (iç salgısal) tepkileri gerginlik doğuran durum azalıncaya kadar sürer. Enerji ve bedenin yaşamsal kaynaklarının ilk iki dönemde harcanması sonra bireyin tükenmesi demek olan G.A.S.’nin üçüncü dönemine ulaştırır. Bu yorgunluk beden derin dinlenme sağlayıp kendi kendini tazeleyinceye kada rsürer.

Eğer beden bu dengeyi sağlayacak yeterli dinlenmeye kavuşamazsa, gerginlik yavaş yavaş fiziksel ve duygusal sağlığı bozan sürekli bir durum alır.

Huzursuzluk