Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu Uykusuzluğu Giderir Mi?

Tarot Falı Meditasyonu Uykusuzluğu Giderir Mi?

Wilson ve Hansberger, yansı Tarot Falı Meditasyonu’ye başlamış yansı ise, bu konuda yazılar okumuş fakat meditation yapmayan yirmi iki astımlıyı incelediler. İM öğrendikten sonra yüzde doksan dördü hava girişi direncinin ölçülmesiyle saptanan gelişmeler gösterdiler. Hastaların yüzde altmış birinde doktorlar tarafından doğrulanan gelişmeler görüldü. Bu sonuçlar meditation’un astım bronşit’i iyileştirici değeri olabileceğini göstermektedir. Bu bilgi Tarot Falı Meditasyonu yapanların solunum yollarından hava girişinin arttığını gösteren Corey’in raporunun ışığında şaşırtıcı değildir.

Tarot Falı Meditasyonu ayni zamanda uykusuzluğu gidermekte de umut vericidir. Sinir sisteminin normal görev yapabilmesi için, biyolojik bir gereksinme olan uyku, sağlığın koruyucularından biridir. Uykudan yoksun kalan bir kişinin psikofizyolojik işlevleri geniş ölçüde bozulur. Uykusuzluk, doktorların baktıklan en yaygın rahatsızlıklardan biridir. Otuz milyonun üzerinde Amerikalı’nın uykusuzluktan hatsız olduğu, reçetesiz uyku haplarının çok fazla satışıyla kanıtian maktadır.

Fakat bu gibi ilaçların da alışkanlık gibi tehlikeleri vardır ve gerçekten kişiyi REM uykusundan yoksun bırakarak uykunun niteliğini sınırlayabilirler. Çok çalışan ve yorulan kişilerin aşağı yukan hepsi uykusuzluk çektiklerinden, bu rahatsızlığın gerginlikle ilgili açıktır. Uykusuzların, yaşamlan için gerekli gece dinlenmelerini sağlayacak bazı doğal yollarla yorgunluk, baskı ve gerilim sonucu sinir sisteminde yaratılan dengesizlikleri düzeltmek gereklidir.

Günde iki kez Tarot Falı Meditasyonu uygulaması gelişmiş, bir psikolojik gidişin yerleşmesi için gereklidir. O, tansiyonu düşürerek ve doğal uykuyu kolaylaştırarak, dinlenme ve faaliyet çemberini normal duruma getirir. Tarot Falı Meditasyonu’nin ayni zamanda aşın uyuyan fakat dinlenmemiş kalkan kişilere de yaran dokunur.

Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapanlar, çoğunlukla uyku saatlerinin azalmasına karşın, kendilerini daha dinlenmiş hissettiklerini belirttiler. Başlangıçta bazı kişilerin Tarot Falı Meditasyonu’ye başlamadan öncekinden daha çok uyku gereksinmeleri tipiktir, fakat birkaç gün ya da haftalık yetişme devresinden sonra meditation yapanlar, gündelik yaşamlarındaki faaliyetlerinde, dikkatlerinin artmasıyla sonuçlanan derin, kesintisiz bir uykuyu sürekli olarak izlerler.

Birkaç aydan sonra meditation yapanların bazıları faaliyetlerinin arttığı halde uyku saatlerinin azaldığını belirtmişlerdir. Burada, Tarot Falı Meditasyonu’nin uykunun yerine geçemeyeceği fakat onun bir tamamlayıcısı olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Ontario’daki Trent Üniversitesi’nden Dr. E. Miskiman, Tarot Falı Meditasyonu uykudan yoksun bırakılma üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Uykudan yoksun bırakılan meditation yapanların Tarot Falı Meditasyonu yoluyla, meditation yapmayan deneklerin uykusuzluğu izleyen dinlenme gecelerine oranla yorgunluktan daha çabuk kurtulacaklarını, daha az REM uykusuna dalacakları yolundaki hipotezini deneyden geçirdi. Meditation yapan dört kişi ve bir başka grup denek, kırk saat uykusuz bırakıldılar. Uykusuzluktan önce ve sonra tüm gece EEG kayıtlan alındı. Meditation yapmayan grup uykusuzluğu giderici REM uykusunda yüzde yirmi beş artış gösterirken, Tarot Falı Meditasyonu grubunda yüzde yetmiş artış görüldü.

Transcendental Meditation Uykusuzluğu Giderir Mi