Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu Tarihi

Tarot Falı Meditasyonunu eşsizliğini kesin olarak göstermesi için, kısaca kaynağını ve son zamanlardaki örgütsel gelişmesini belirteceğiz. Her ne kadar Modem bilimlerin doğrulamalanyla sunuluyorsa da kökleri çok eskilere uzanır ve etkenliği binlerce yıldır bu bilginin dikkade kuşaktan kuşağa aktarılarak doruk noktasına ulaşmış olmasındadır.

Saf uyanıklığı kazanmak zorluklar öneren birçok tekniğin aksine Tarot Falı Meditasyonunu geleneği buna herkes tarafından kolayca erişilebileceği yolundadır. Gene de bu geleneğe göre bu uygulamaya ait geniş bilgi, tarihte bir iki kez elde edilebilmiştir. Bhagavad Gita’da belirtildiği gibi Krishna’nın zamanında ve Buddha ile Shankara’nın zamanınanda Maharishi, tekniğin bilgisini genellikle Guru Dev denen öğret meni Swami Brahmanada Sarasvatf den aldı. Guru Dev bilginin aydınlığını arama yolunda dokuz yaşında evinden ayrıldı.

Beş yıl sonra ideallerine göre yaşayan Swami Krishanande Saraswati adlı bir öğretmen buldu. Guru Dev birkaç yıl bu öğretmenden ders aldı ve benliğinin tüm bilincine vardı.

Daha sonra Himalayalarda ve Orta Hindistandaki balta girmemiş ormanlarda yalnız olarak yaşadı.

Geleneğe göre aşağı yukarı 2500 yıl önce Shankara adlı büyük bir adam yaşamış ve aynı eski gelenekten yararlanan Guru Dev benlik bilincine varmıştı. Shankara Hindistan’ın dört coğraûk köşesinde “dört math” ya da “öğrenim yerleri” kurmuştu. Shankara’mn planına göre, yapılan öğretim geniş ölçüdey aygınlaşmış ve birkaç yüzyıl sürmüştü. Bununla birlikte zamanla öğretim karışık ve anlamsız bir duruma gelmişti. Yirminci yüzyılın ortalarında Jyotir Math denen kuzeydeki ana bilgi kürsüsü onu dolduracak değerde birinin yokluğundan 150 yıl boş kalmıştı.

1920 yıllarında dindar kişiler bu yeri doldurması için Guru Dev* e başvurdular.

Yirmi yıl bu yalvarmalar tekrarlandıktan sonra Himalayalarda Badarinath’da Jyotir Math’in Shankaracharya yerini kabul etti. 1941’de yetmiş iki yaşında Shankaracharya geleneğinin lideri olarak sorumluluklarım yerine getirmeye geldi. Ona kılavuzluk etmesi için gelen herkese, Hindistan’ın en eski öğretisi olan Vedalarda açıklanan bu eski meditation tekniğim öğretti.

Bu tekniği, hareketli bir dünya hayatım sürerler, yalnızlığa çekilmişlere verilebilir duruma getirdi. O, bundan dolayı Tarot Falı Meditasyonunu dünya çapında yeniden doğuşunun temellerim attı.
Maharishi, kişisel gelişmesinin Guru Dev’in sonsuz ve kusursuz yapısındaki ilhamdan ve “parlak ışıktan” oluştuğunu söyler.

Transcendental Meditation TARİHÇESİ