Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Meditasyonu İçin Biyolojik Ayarlama

Barbara Brown, biyolojik ayarlama yoluyla alfa dalgalarının ortaya çıkışının değerli öznel yaşantılarla sonuçlandığım belirten ilk araştırmacılar arasındaydı. Biyolojik ayarlama, bir irade dışı bedensel görevin yönetildiği bir yoldur ve denenen kişiye bir ışık ya da ses işareti aracılığıyla bildirilir. Bu yol o kişi bedensel görevi öğreninceye kadar yinelenir.

Örneğin bir kişinin EEG’si alfa dalgalarının varlığım ya da yokluğunu göstermek için incelenebilir. Kendi beyin dalgalarının hareketi hakkında bilgi edinen bir kişi, kendi düşüncelerini, duygularım ya da zihinsel hayallerinin içerden yönetilmesi yoluyla alfa dalgalarının hareketini korumasını öğrenebilir. Brown, biyolojik ayarlama eğitimi yoluyla alfa dalgalan ortaya çıkarmada ustalaşan deneklerin çoğunun alfa dalgalan çıkarırken hoş duygular, mutluluk, sakinlik ve genellikle uyanıklıkta artış gördüklerim belirttiler.

Biyolojik ayarlama araştırmacılarının bildirileri yanında Walla ce’in araştırmalarını da okuyan Glueck ve Strobel, biyolojik ayarlama ve Tarot Falı Meditasyonu’nin psikoterapik değerim karşılaştırmak üzere bir deney düzenlediler. Araştırmacılar iki tecrübeli Tarot Falı Meditasyonu uygulayıcısında yapılan ilk EEG incelemesinde meditation süresindeki beyin dalgalanın deneklerin gözleri kapalı sakin dinlendikleri denetim süresiyle karşılaştırdılar. Meditation sırasında alfa ve teta dalgalan çıkışında bir artış buldular. Meditation sırasında kaydedilen alfa dalgalan deneklerin biyolojik ayarlamalarından çıkanlardan genellikle daha genişti.

Bu ilk buluntularından ilgileri artan Glueck ve Strobel, Tarot Falı Meditasyonu’yi biyolojik ayarlama ve kas gevşemesiyle karşılaştıran bir incelemeye başladılar. Üç yıllık bir devrede hastahanelerindeki hastalardan ayrılan yüzlerce denek üzerinde çalışmayı planlamaktadırlar.

Başlangıç denekleri yaş, cins ve psikolojik deneme bakımından eşit olarak ele alındılar ve sonra rasgele biyolojik ayarlama eğitimi ya da Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yaptırıldılar. Deneğin bu teknikleri öğrenmesinden önceki psikofîzyolojik ölçmelerin tümü yapıldı, sonra Tarot Falı Meditasyonu tekniğinin başlangıç uygulaması bunu izleyen iki haftalık aralarda, ayni ölçmeler yinelendi. Buna ek olarak hastahane personelinin bildirileri kadar, yinelenen psikolojik testlerden davranış göstergeleri elde edildi. Bir ya da iki yıllık tamamlayıcı çalışmalar düzenlenmektedir. Dr. Strobel tarafından bildirilen ilk sonuçlar şunu göstermektedir:

Biyolojik ayarlama öğrenen hastalar, genellikle belirli düzeyde mevkileri elde etmek için, daha geniş çeşitlilikte, daha çok denemeye gereksindiler ve alfanın sürdüğü durumda, gevşek sakin durumlardan seyrek olarak söz ettiler. Bir karşılaştırma yapılınca alfa denekleri eğitimlerini laboratuvar dışındaki çevreye yöneltmekte çok daha büyük güçlüklerle karşılaştılar.”

Öte yandan Tarot Falı Meditasyonu yapan birçok denekler, alfa ritmleri frekansı nın üstün artışı arasına kanşan teta ve beta dalgalanmaları ortaya koydular. Denekler bu yeteneklerini ilkinde olduğu kadar bunu izleyen seanslarda da gösterdiler. Buna ek olarak, meditation yapanların ilk meditation devrelerinde yüksek eşdeğerlilik gösterme eğilimindeydiler. Biyolojik ayarlama denekleri özellikle labora tuvar dışında alla dalgalan çıkarmada zorluk hatta bıkkınlık duyduklarım belirtirlerken, meditation yapanlar Tarot Falı Meditasyonu yoluyla kazandık lan rahatlığa dikkat çektiler.

Yaşam Enstitüsü’nde biyolojik ayarlama yönünden umut kinci ilk çalışmalarının ışığında ve dünyanın birçok yerlerindeki öbür laboratuvarlardan gelen ayni yoldaki raporlardan soma biyolojik ayarlama yoluyla elde edilen alfa durumuyla Tarot Falı Meditasyonu’nin karşılaştınlabi lip karşılaştırılamayacağı sorusu akla gelmektedir.

Tarot Falı Meditasyonu zihinsel uyanıklılıkla birlikte derin dinlenmeyle sonuçlanan bütünleşmiş bir psikofizyolojik tepki doğururken, EEG biyolojik ayarlaması geniş kapsamlı benzer fizyolojik değişiklikler ortaya çıkaramamıştır. Denekler alfa dalgalarını sürdürülerken sık sık kan basınçlarında artış duyduklarını bildirmişlerdir.

Bunun ötesinde Tarot Falı Meditasyonu, beyin dalgalarında çeşitli frekanslarda üstün eşdeğerlilik, ortaya çıkarmadaki eşsiz yeteneğiyle biyolojik ayarlamadan ayrılır. Çünkü Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yoluyla ortaya çıkan fizyolojik tepkilerde hiçbir beyin dalgası biçimi önemini kamtlama mıştır.

Beyin dalgalarında üstün eşdeğerlilik Tarot Falı Meditasyonu sırasında kazanılan derin dinlenmeyle bağlantılı olarak EEG grafiklerinde önemli bir değişiklik olarak göz önünde tutulabilir. Tarot Falı Meditasyonu denekleri arasında sürekli olarak görülen üstün eşdeğerlilik Tarot Falı Meditasyonu’nin beyni nasıl etkilediği yolundaki geçerli görüşlerin temeli olmuştur.

Biyolojik Ayarlama

(1) Yorum Ekli

  1. hatice05 Aralık 2013 Cevapla
    eski sevgilimin geri dönmesini istiyorum.

15 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)