Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Mahkeme Kartı Anlamı Ve Yorumu

indir (1)YARGI

YARGI, ÖLÜLERİ ÇAĞIRAN KORKUNÇ MELEK MICHAEL’I GÖSTERMEKTEDİR.

Ruhlan yargı gününde uyandıran, cennete ya da cehenneme çağıran ‘son çağn’ anlamına gelmektedir. Michael uzlaşmacı olmayan, savaşçı bir melektir. Tüm melekler, tanrısal kaynağın güçlerini simgelerler. Bu güçler Delinin serüveni boyunca keşfettiği güçlerdir. Şimdi bu ruhlar, son karttan önce kabul edilmek üzre beklemektedirler.
Bayrak, Pluton’u simgeler. Ölüm ve yeniden doğuş motifi, karta ve gezegene uygun bir motiftir ve dönüşümü simgeler. Dört kanatlı yürek, melek figürüne doğru uçarak yükselerek meleğin çağrısına cevap veren yeni yaşam ruhlarını simgelerler.

Kurtulan Ruh
Yargıda, melek trompetini çalarak son çağrısını yapar; bu çağrı incil’e özgü son çağrıyı anımsatır. Evren tarottaki son kart olduğu için bu kart, onun doğrulayıcısı olarak tasarlanabilir ve son kozu belirtir.

Melek Michael, ölülerin yöneticisi olarak Hermes / Merkür ile aynı özellikleri taşır. Ekin tannsı Hermes’e özgü tapmaklardan bu meleğe ilişkin yerler olarak söz edilir. Filozof Hermes Trismegistus, simya ve felsefeye dair çalışmaların çoğunun yazarı olarak bilinmektedir. Büyüler, astroloji, simya karanlık çağ boyunca Arap din adamları tarafından korunmuş ve Avrupa’da Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Bu külliyat, İtalyan Medici Ailesi’ne sunulmuştur. Rönesan’ta bu filozof ile ilgli bilgilere ciddiyetle yaklaşılmıştır.

Bu filozofun, Musa peygamberin çağdaşı ya da Abraham’m erkek torunu olduğuna inanılmıştır. Yargı, 20 rakamı ile gösterilmiştir, bu rakam yaşam ve ölümün ikili dünyasını yansıtan 2 ile ilişkilidir.
1930’larda keşfedilen, ölülerin tanrısı olarak isimlendirilen, dönüşüm sembolü Plutton gezegeni bu kart ile birlikte gösterilmiştir. Gömü hâzinelerinin gezegeni olarak Plüton, Delinin yeniden keşfettiği bilinçdışı usun hâzinelerini simgeleştirir. En önemli mesaj; ‘yenilenmedir’. Musevi ve Hıristiyanların bir sembolü olarak sonsuz yaşamı ifade eden Yargı, Hermes / Merkür ile düşünüldüğünde, ölüler diyarından dönebilme yeteneğini ve dönüşümü ifade eder.
Yaşamınız için mücadele ediyor iseniz, güçlü bir yenilenme duygusunu müjdeler. Bu yenilenme geçmişi kabullenmekle başlayacaktır. İyileşen ruh haline işaret eder ve yeni bir yaşam sizi beklemektedir.

Kart ayrıca, soğuk kanlı olarak ve sezgileriniz ile almanız gereken, iş, kariyer ya da kendiniz ile ilgili bir kararı belirtir. Değişiklik yaparken çabuk olmalısınız. Başka bir bireyi temsil ediyorsa, bu kişi sizin desteğinize ihtiyacı olarak önemli bir adım atmak üzeredir. Çevreleyen kartlar ne olursa olsun, bu kart doğal bir gelişmeye yönelik olarak sizi canlandırmaktadır.

Tersin Anlamı
Geciken bir karar nedeniyle, ortaya çıkan durgunluk dönemini, kararsızlığı, kaygı ve şüphe içinde klastrafobik bir atmosferi vurgular. Eyleme geçilmez ise, geçmiş çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bu yitim ilişkiniz ya da fırsatlar dahilinde olabilir.

Yaşamızdaki kısa süreli bölünme ve ayrılıkları belirtir. Bir yolculuk iş yaşamınızda beliriyor! Bu kart, son kavramını pek fazla vurgulamaktan daha çok yeni bir ümidin ve yenilenmenin kartıdır.