Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falı kupa kartları

indirKüçük Arkana’nm son takımı, Kupalar takımıdır. Kupalar su elementine ait takımlardır ve su burçları Balık, Yengeç ve Akrep ile ilgilidirler. Ruhu yenileyen, besleyen dişil ve yenilikçi enerjilerin tümü ve duygusal dünya bu takım ile gerçeklik kazanır. Bütün Kupalar, yaratıcılık, aşk ve ilişkiler ile ilgilidir. Verimlilik, doyum ve devinim kavramları bu takım ile nefes alır ve aşk ilişkileri ve taşanlarında gelişmeler ümit ediliyorsa bu takımın kartlarının belirmesi zorunludur.

Genel olarak Kupalar, bireysel yaşamlarda, iş ile ilgili yatırım ve ilişkilerden daha çok duygusal bağlamda belirginlik kazanırlar. Tıpkı Tılsımlar gibi, Kupalar da sezgi dünyasını işaret ederler. Fakat Kupalar, Tılsımların sunduğu somut göstergelerden daha çok yoğun ve soyut hisler üzerinde odaklanırlar.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nm bütün takımları, beraber açıldıklan eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nm elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Yenilikçi ve dişil Kupa takımı, Asalann varlığı ile anlam bağlamında zayıflar. Kupalann güçlü duygulanna Asalar egemen olduğunda, bu duygular istikrarsızlığa girer. Kılıçlar ise Kupalann dünyalarını güçlendirir. Kılıçlann sunduğu ussal yaklaşımlar, duygular birikimine korunak sağlar. Tılsımlar ve Kupalar, hislerin ve yaratıcılığın pratik eylem ile bütünleştiği doğal enerjiyi sunarlar.

Geleneksel Etki Alanları
Kupalar, bir açılımda egemen takım olduğunda, aşağıdaki etki alanları söz konusudur:
* Her konuya ilişkin sevgi belirmeleri gerçek arkadaşlık, romantizm, evlilik, erotik birliktelikler. Özellikle evcil hayvanlara beslenen sevgi; ruhsal dinginliği koruyan bir yapı olarak ev hayatına duyulan sevgi; ruhsal denetim gereksinime duyulan tutku; müziğe, sanata, güzelliğe ve yaratıcı eylemlere dair sevgi ve tutku.
* Verimlilik, cömertlik, bolluk ruha, bedene ve akıla özgü,
* Haz, zevk ve tat dolu yaratıcılık,
* Geleceği görebilme gücü, fiziksel önseziler, rüyalar, ruhsal rehperlik, ruhsal iyileşme, dengeleme yöntemleri ve bilinçdışı usun sınırsız okyanusları.