Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falı kule kartı ne anlama gelir ?

imagesİÇGÜDÜ VE ANARŞİNİN BERABERİNDE GELEN DRAMATİK DEĞİŞİKLİĞİ SUNAR.

Yıkılması mümkün gözükmeyen nesneler dünyasını, maddesel başarıları ve tasarımlan simgeleyen eril bir semboldür. Şimşek, kendini beğenmişliğin tehlikelerini göstermektedir. Şimşek çakması, gökyü cü tanrılarının tümüne özgü bir özelliktir. Yarattığı olumsuzluk duygusu içinde gücü, intikamı, hiddeti simgeler. Olumlu duygular dahilinde ise esin kaynağını verimliliği ve yaşam yağmurunu getiren gökyüzüne ait kutsal enerjiyi sembolize eder.

Bayrak iddiacı davranışı ve buna dair eylemleri simgeler. Mars, mitolojik olarak kökü, hayvanlan ve ekinleri salgın hastalıklardan, kuraklıktan ve fırtınadan koruyan Yunan Ares’e uzanan, savaş tanrısının romadaki adıdır. Mars’ın koruyucu nitelikleri savaş tannsı ve Venüs’ün sevgilisi oluncaya dek agresif bir doğayı üstlenmiştir. Benzer olarak bu Kule büyük değişikliklerin yanı sıra gelişmeye olan gereksinimi vurgular.

İki figür kader çarkındaki figürleri aksettirir. İnsanoğlunun bünyevi kazançları çok fazla irdeleyerek kibirli ve yararsız eylemlerde bulunmaya başlamasına karşı uyanda bulunurlar. Bu imgeler de olumlu bir anlama sahiptirler. Özgürlüğü sembolize ederler. Benekler geçmişin ve geleceğin tohumlarıdırlar. Geçmişteki evrimler devrim anına doğru yönelmektedirler.

Devrim Ruhu
Kule bazı bilgelerce Rönesans Avrupa’sının en güçlü organizasyonu olan kutsal Roma İmparatorluğu’nun düşüşü ile ilgisi olan keşife özgü bir imgedir. Bunun nedeni Kulenin İmparator ile olan ilişkisidir ve bu figüre yıkımın var olacağını ileri sürmektedir. Dönemin Gnostik mezhepleri Hıristiyan klisesinin yıkılacağına inanmaktaydı ve bu inanç tarotun yaratımıyla ilgili olsaydı, bu teorinin inanılmaz bir gerçeklik kazanacağı söylenebilirdi. Fakat belirtilmek istenen asıl anlam basit bir dini, politik kehanetten daha karışık bir yapıya sahiptir. Geleneksel bir çok tarot destesinde bu kart Babil kulesinin öyküsüyle bağlanulıdır.

Bu hasta derecede kadere bağlı yapı, tanrının egemenliğine ulaşmak ve fiili olarak selden intikamlarını almak niyetiyle intikamcı insanlar tarafından inşa edilmiştir. Tanrı onların bu istemini, yıldırım düşürerek yıkıma uğratmış, onları lanetlemiştir. Bu insanların her biri farklı dillerde konuşmaya başlamışlar ve iletişimde bulunamamışlardır. Şansın tersine dönmesini simgeleyen bu kart, genel olarak sağlıksız kehanetlerin habercisidir; dolayısıyla Kule sizi bekleyen bir zorluğu simgeler.

Şimşek çakması yıkıcı ve intikamcı güçleri sembolize etmesinin yanı sıra aydınlanmanın da tipik sembolüdür maviden yükselen ışık bu varoluşu simgeler. Yaratıcı, heyecan verici eril güçtür söz konusu! Şamanlar, yıldırım çarpmasına uğrayan bireyin sağ kaldığı taktirde kutsallığına inanırlardı. Yıldırım imgesi, İncirdeki düşen melek Lucifer ve kilise kulesine şimşekler savurarak Hıristiyan dünyasına saldıran şeytan ile bağlantılıdır aynı zamanda yaratılıcığm pozitif enerjisidir.

Tarot kartları boyunca yaraticılık ve yıkma güdüsü arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Kule’yi iyileştirici bir tanrıçayı vurgulayan cömert Yıldız takip eder. Bu kart eril imparatorluğunun yıkılışını ileri sürebilir. Kule klişe davranışların ya da ussal sertliğin tehlikelerini simgeleyen ölüler diyarına özgü bir yapıdır. Bu tehlikeler kesinlikle ortadan kaldırılmak zorundadır.

Düzün Anlamı
Dramatik özgürlük ve uyanışın simgesidir. Yıkıcı olgu ve değişimler bu imge ile ifade edilir ama soluyarak havayı temizlemek ve ruhları tazelemek adına gerekli olgulardır Güvenlik tehlikenin annesi ve yıkımın da büyükannesidir. Thomas Fuller Çok uzun süredir bastırılan içsel değişim gereği açığa çıkar. Kule, sizi ya da başkasını temsil ettiğinde, bu değişim sürecinde varolan davranış değerlerinizi, değişim adına reddedebilirsiniz.

Kariyer ile ilgili açılımda Kule planlarınızın bozulabileceğini söyler. Ani bir davramş değişimiyle kariyerinizde önemli bir değişim yaşayabilirsiniz. Bütün hayatınız bir gecede değişebilir. Yaratıcılığınız ve doğallığınız, engellenmiş içsel bir neden gün ışığına çıkabilir.

Tutukluluk ve hapis kavramıyla özdeştir. Bunlar gerçek de olabilir. Hapis olma hali, durgun giden ilişkiniz, işiniz ya da inancınızda olabilir. Yapılan yorumu içsel dünyanıza göre yorumlayabilirsiniz. Yaşmmda olabilecek parçalanmayı vurgular; işinizi, sevgilinizi kaybedebilir, evden aniden ayrılabilirsiniz. Bunu diğer kartların açılımı da belirleyecektir.