Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Kartı Ermiş Anlamı ve Yorumu

indir (1)ERMİŞ’İN CİDDİ VE YALNIZ FİGÜRÜ, COŞKULU KADER ÇARKI VE DÜNYEVİ ADALET ARASINA AĞIRBAŞLI BİR İMGE OLARAK YERLEŞİR.

Ermiş’in kapşonlu pelerini onu maddesel dünyadaki yıkıcı etkilerden ve bunun tüm yansımalarından uzak tutan ruhsal koruyucudur. İçsel dünyaya yönelişi simgeler. Bu yöneliş Ermiş’in tuttuğu fener ile daha da belirgindir. Ayrıca Ermiş’in ölüler diyarına yapacağı seyahati önceden haber verir.

Ermiş, onu toprakla ve yürüdüğü yol ile ilişkilendiren ve onun içsel istikrarını sembolize eden çubuku diğer eliyle kavramıştır. Tor raktan gelecek tüm enerjilerle ilişkilendiren bir sihirbazın asası gibidir. Bu kart toprağın ve geleneksel olarak hizmetin simgesi olarak Başak burcu ile ilişkilidir. Ermiş gezginin ihtiyacı olduğunda, sessizce belirerek bilge ve sabırlı bir öğretmen işlevi sunar. Çok tanıdık olduğu ölüler diyarının kapılarını gösterir.
Çıplak kış ağacı figürde de gözüken alaca karanlık bölgede büyümektedir. Bu ağaç, ölüler diyarındaki seyahat tamamlandıktan sonra çiçeklenecek olan Yaşam Ağacı’dır.

Dalların üstüne tünemiş beyaz başlı kuzgun, simyaya özgü bir figürdür. Nigredo ya da saflaşma sürecinin en önemli evreleri olan kararma ve çürümeyi belirtir. Bu evreler filozoflar ve mistikler tarafından yartıcılığın ve ruhsal gelişmenin belirmesinden hemen önce yer alan, dışsal olgulara yönelmiş enerjilerin geri alınma çabası olarak betimlenir. Kuzgunun beyaz başı, yalnızlığın getirdiği meydan okuyucu bilgelik ve aydınlanmanın sembolüdür. Bu figür de Ermiş’i koruyacaktır.

Yaşlı Bilge Adam
Ermiş, dünyadan çekilişi simgeler. Kartın numarası 9, dönüşün neticelenmesini belirten son sayıdır. Deli’ye içsel dünyanm kapılarını açan bilge bir rehberdir. Sembolik bir figür olarak Ermiş, büyük baba, sihirbaz, hakim, yaşlı bir büyücü ya da kral olarak ifade edilebilir. Yalnızlıktan daha çok ıssızlık kavramının mistik figürü Satürn ve onun ta
rafından yönetilen karanlığın kapılan ile yakından ilişkisi vardır.

Floransalı filozoflar, melankolik ruh halinin verimli olduğu görüşünde birleşirlerdi. Bu ruh halini yaratıcılıktaki ilhamın, bireysel ve ruhi aydınlanmanın ilk önemli aşaması olarak kabul ettiler. Çağdaş bir psikiyatr, aynı ruh halini yaratıcılık öncesi depresyon olarak isimlendirirken, bir peri masalı aynı süreci karışık, bakir yollar ile birbirine bağlanan karanlık bir orman olarak karşımıza çıkarabilir. Fakat bu yaşlı bilge genellikle ağaçlann arasında yaşayan, kayıp çocuklara, gezgin şovalyalere, evsiz prenseslere sihirli bir rehberlik hizmeti sunar. Satürn, mitlerde zalim bir figür olarak bilinmektedir. Buna rağmen güneş tannsı yaratıcı ruh Apollo’nun büyük babası ve tannlann lideri olan Jüpiter’in babasıdır. Simyacılar güneş tannsı Apollo’dan kurşun gecesinde doğan altının kod adı olarak söz ederler. Aynı karanlık süreç saflaşma ve dünyadan geri çekilme ile bağlantılıdır.

Ermişler çeşidi gelenekleri ve mistik yaşantıları deneyimlerler. Derin düşünce ve izolasyon süreci, kahinler, şamanlar, hayalperestler ve meraklı bireyler ile ilgili öykülerde her daim karşımıza çıkarlar. Ermişler vahşi mağaralar ya da gizli kalmış ormanlarda yaşamışlardır. Rönesans dönemindeki büyücülere, ritüellerini uygulamadan önce yalnız kalmalan öğütlenirdi.

Dünyevi dürtüleri yanıtsız bırakarak, sadece zihne yönelebilir ve zihinde beliren imgelim ile rüyaları günlük hayatın darbelerinden koruyabiliriz. Bedensel saflaşma ile birlikte, içe ve ruha yöneliş çok eski zamanlardan günümüze ulaşan ruhani bir deneyimdir. Bu deneyime genellikle, çocukluktan yetişkinliğe, cehaletten bilgeliğe uzanan bir ayin süreci eşlik eder. Ermiş gücünü sessizlikte toplar ve bu gücü pelerininde saklar ve bu güç açılacak sonraki kartlardaki gelişmeler eşlik edecektir.

Düzün Anlamı
Ermiş bilinmeyen geleceğe rehber olarak sunulan bir bilgedir. Bu bilge, çoğu zaman bir öğretmen, terapist ya da ilham kaynağı bir dost olarak belirebilir. Ermiş, gölgeli yaşammızda kendi yolunuzu bulmanıza yardım edecek bir bireyi temsil eder. Yaratıcı güçlerin geleceğinizi kurmak üzere harekete geçtiği bir dönemdir. Eğer kendi hisleri sûiz ve istemlerinizden çok fazla haberdar değilseniz bu sürecin önemini anlamayabilirsiniz. Birkaç yakın arkadaşınızla ya da tek başınıza geçireceğiniz mahrem zamanları yeğlemelisiniz. Varolan kısıtlamaları kabullenebilirseniz huzur ve barışa kavuşabilirsiniz.

İçinde bulunduğunuz an bireysel dünyanızı, düşüncelerinizi, planlarınızı saklı tutmanız gereken bir zaman dilimidir. Çok acele olarak karar vermeniz gerekse de zamanı gevşek tutmak zorundasınız. İçgüdü ve istemleriniz doğru yolu gösterecektir ; tek ihtiyacınız olan biraz yalnız kalmaktır.

Tersin Anlamı
Bilgece öğütleri gözardı etmeniz ya da enerjinizi boşa harcamanız nedeniyle tehlike altındasınız. Zihinsel ve fiziksel olarak çok meşgul olsanız da hedeflerinizi ve meşguliyetlerinizi yeniden gözden geçirmeniz ve yavaşlamanız konusunda sizi uyarmaktadır Kupalar ile birlikte açıldığında güven verici ilişkileri kurmada güçlük çektiğiniz bir dönemi temsil eder. Yaşamınızın tümünü bir Ermiş gibi geçireme yeceğiniz kesin ama ihtiyacınız olan sakin dönemi hemen yaşamaya başlamalısınız.