Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Kart 6 “Aziz”

V Aziz

Anahtar Kelimeler: İnanırım

Burcu: Boğa

Küçük Arkana: Beşler

Elementi: Toprak

Olumlu Özellikleri: Ruhani öğretmenrehber, kader belirleyici güç (karma), sezgi, psişik yetenekler, disiplin, saygınlık, küçük değişiklikler, meditasyon.

Olumsuz Özellikleri: Hoşgörüsüzlük, dogmalar, atalet, kendinden şüphe etmek, materyalizm, korku.Aziz inanç dünyasını ve bu inanç bağlılığından doğan derin güveni temsil eder.

 

Eski zamanlarda, Tarot’nun konunun gidişatına olumlu bir yön veren, üç koruyucu kartından biri olarak kabul edilirdi. Bu kartın anlamı birçok kavramı iç içe barındırmaktadır. İfade ettiği güvenin gücü özgüvenimizle ilgili olabileceği gibi, daha derin anlamda kişisel yaşamımıza duyduğumuz güven ve bunun sonucunda geleceğimize duyduğumuz güven de olabilir.

 

Ayrıca bu kart, ahlâk ve erdemin yolunu gösterir ve bizim temel manevî değerlerimizden doğan kişisel azmimizi temsil eder.İş yaşamında bu kart bizim güvence, başarı, ücret ve takdir gibi günlük iş başlıklarının çok ötesinde, kavram ve anlayışa yönelik sorularla boğuştuğumuz anlamına gelir. Aziz derin anlamı, doyum sağlayan görevleri ve gerçek çağrıyı arayışı temsil eder. Ayrıca bu kart fal iş yapma tavrımızda manevî değerlerimize bağlı kalmamız beklenen ve dürüst olmayan alışverişlere girmememiz gereken durumlara da işaret edebilir.

 

Bilinç düzeyinde Aziz bizim anlam arayışına ilişkin sorularla uğraştığımızı ve inanç prensiplerimizle değer yargılarımızı sorgulamakta olduğumuzu gösterir. O nedenle objektif bulgularla pek ilgilenmeyiz. Aksine, Aziz tam olarak bizim, bir genel doğrulanabilirlikten anlam ve doğruluğu kaybetmeden sıyrılan, en yüksek sübjektif kişisel inanç deneyimimizin düzeyini karakterize eder. Bu kart aynı zamanda bizim “iyi ve kötü” ölçütlerine göre ayırt etmek için kullandığımız etik yargılama gücümüzde önemli bir keskinleşme anlamına gelir.

 

Derin, yaşamımızı değiştiren ve dinî deneyimlere işaret eder.Kişisel ilişkilerimiz kapsamında Aziz bize karşılıklı güven ve sevginin büyümekte olduğu, bizim ilişkideki ideallerimizin geliştiği ve ilişkideki davranışlarımızı etik değerlerimizin ve kişisel erdemlerimizin belirlediği bir evrede olduğumuzu gösterir. Olaylar bağlamında bu kart bizim evlenme arzu ve niyetimiz anlamına gelir tarot falı.

 

Aziz Düz Açılırsa

 

tarot falı bak Bir öğreticiye duyulan istek. Sorunların üstesinden gelebilmek için yardıma ihtiyaç duymak. Meditasvon zamanı, sakinleş ve sezgilerine güven. Varoluşunuza dair somlarla uğraşılacak bir dönem onaylanma arzusu. Başkaları tarafından kontrol edilmek veya otoriteye kızgın olmak. Kavrayış gücüne güvenmek, her zaman pozitif sonuçlan getirir. İç sesi dinlemek. Bu aralar ufak tefek değişikler olabilir. Bütün deneyimlerini gözden geçir ve seni motive eden şeyleri araştır.

 

Aziz Ters Açılırsa

Zevk peşinde koşmak, hoşgörülü ve materyalist olmak. Har vurup harman savurmak Kendine veya otoriteye karşı inançsızlık. Korkuların değişmesi. Hoşgörüsüz olmak ve karşısındakiler! yargılamak. Yeni bilgileri reddetmek. Cinselliğe odaklanmak ve fiziksel hazzın önem kazanması. Yeteneğin boşa harcanması, kullanılmaması.