Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Kart 5 “IV İmparator”

IV İmparator

Anahtar Kelimeler: Farkındayım

Burcu: Koç

Küçük Arkana: Dörtler

Elementi: Ateş

Olumlu Özellikleri: Denge, kararlılık, liderlik, otorite, babalığın sembolü, bilgelik, hareket, güç, sadakat.

Olumsuz Özellikleri: Otorite eksikliği, toyluk, tecrübesizlik, düşüncesizlik, dengesizlik, güvenilmezlik, zayıflık, atalet.

 

İmparator tarot falında yapılandıran elementi, bizim istikrar, güvenlik ve süreklilik arzumuzu temsil eder.

Tüm hesaplanamazlığı içerisinde, doğanın ko şulluluğundan bağımsızlaşma çabamızı gösterir. Sayesinde kendimizi sıcaktan, soğuktan ve yağmurdan korumak için evler inşa ettiğimiz, ısıtma ve havalandırma sistemleri kurduğumuz; ayaklarımızla olduğundan daha rahat ve çabuk seyahat edebilmek için arabalar ve uçaklar ürettiğimiz; belli bir eğitim düzeyini sağlayabilmek için okullar yaptığımız uygarlaşma dürtümüzün karşılığıdır.

 

tarot falı bak Burada çoğu kez istenilenden fazla ve sınırını aşınca zarar veren şeyler yapılıyor olması, genellikle şüpheyle bakılan bu kartın iyi yönlerini gereğince takdir etmekten biz alıkoymamalıdır. İmparator bizim düzen, ölçülülük, disiplin, sorumluluk duygumuza ve pragmatik davranışımıza işaret ettiği gibi, katılık, ruhsuzluk, mükemmelliyetçilik, iktidara susamışlık ve gücün demir gibi sergilenişi şeklinde ortaya çıkan aşırılıkları da gösterir.

 

İş yaşamında bu kart öncelikle bizim için önemli olanın düzen kurmak ve uzun zamandır var olan istekleri, kararları ve planları yerine getirmek olduğu anlamına gelir. İmparator net düşünceler, disiplin, azim, kararlılık ve kendi sorumluluğunu almaya isteklilik demektir. Bu bize çok az şeyin verildiği veya hiçbir şeyin verilmediği zorlu bir görevdir ve başarı tamamıyla bizim kendi becerimize bağlıdır.Bilinç düzeyinde İmparator gerçeklik duygumuzu keskinleştirdiğimizi, pragmatik, planlı ve heyecana kapılmadan davrandığımızı gösterir.

 

Bu dönemde uzun süredir karmaşık görünen bir mesele şekil alır ve şeffaflaşır. İstek ve planlar daha da belirginleşir ve eleştirel bir incelemeden sonra gerçekleştirilebilir. Daha derin bir düzeyde bu kart baba imgesinin değişik yönleriyle uzlaşma anlamına gelir: Ailesine bakan ve güvenlik sağlayan imgesiyle veya disiplin ve boyun eğme isteyen, soğuk ve yanına yaklaşılamaz yönüyle.Kişisel ilişkilerimiz kapsamında bu kart bağlarımızı sıklaştırdığımız, böylece güvenilir ve sağlam bir yapıya kavuşturabileceğimiz bir döneme işaret eder. Dolayısıyla İmparatorun ciddi ve eleştirel yönü hayalkırıklığına uğratan bir karaktere de bürünebilir.

 

Dahası, ilişkide çok fazla katılık ve kısıtlayıcılık tehlikesi vardır. Bu kartın çok fazla hoşgörüsüz olma ve olabilecek en yüksek seviyede korumacılığa yönelme eğilimi vardır.

İmparator Düz Açılırsa

Hayatım dengeleme arzusu, irade gücü ve aksiyon. Otoriteyi bilgece kullanma kabiliyeti. Liderlik özellikleri sevgiyle dengelenecek. İyilikseverlik (cömertlik). Emlak alımı ya da satımı ile uğraşmak. Konut ile ilgili sorunların çözülmesi. Herhangi bir konuda harekete geçmeden önce akılcı yaklaşım. Deneyimlerden yararlanarak gerçekliğe ulaşmak. Hayatına nazik ve bilge bir danışmanın girme olasılığı. Hedefe ulaşmada zafer ve başarı.

İmparator Ters Açılırsa

Potansiyelinin farkında olmamak. Korku dolu ve olgunlaşmamış olmak. Tembellik ya da deneyimsizlik yüzünden lider rolü üstlenmeyi reddetmek. Egoist ya da küstah olmak. Yaşamın birçok alanmda acımasızca davranmak veya sorumluluk almamak. Cinsel ihtiyaçların çok önem kazanması. Çocukça, sahtekârca davranmak. Dengesiz davranışlar. Materyalist olmak.

(1) Yorum Ekli

  1. tesekkur29 Aralık 2012 Cevapla
    Tesekkurler…

19 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)