Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı İle Olgunlaşma Psikolojisine Doğru Astral Bir Bakış

Tarot Falı İle Olgunlaşma Psikolojisine Doğru Astral Bir Bakış

Freud’den Maslow’a kadar, psikolojik kuramların gelişmesiyle kendini gerçekleştirme kuramından iki temel kavram çıkmıştır.

Birincisi: arzu, arkası kesilmeyen bir şeydir; insanın en yüksek istekleri ve emelleri temel gereksinmelerinin doyurulmasında yapı laşır.

İkincisi: ruhun bir temeli vardır. İnsanın uyanıklılığı her kişinin içinde varolan geniş ve kullanılmamış bir güç merkezinde yer almaktadır. Bu iki fikir, insanın enerji, zekâ ve doyumluluk yönünden gelişmesinde çok büyük olanakların varlığım göstermektedir. Gene de kendini gerçekleştirmeyi destekleyen yeni teknikler ve tedaviler Perls ve Maslow, ilk çalışmalarını yayınladıktan sonra, düzenli olarak çıkmaktadır. Psikolojide insan gücü hareketi hâlâ insanın kullanılmamış kaynaklarını açığa çıkarmak için etkili bir program aramaktadır.

Tarot Falı araştırmaları, bu basit zihinsel sürecin insanın tüm potansiyelini açığa çıkarması yönünden büyük ilgi uyandırmıştır.

Düzenli Tarot Falı uygulanmasının kişinin sağlığı, zihinsel istikran ve başarısı üzerindeki yaran o kadar derindir ki, zihin hakkındaki geleneksel bilgiler, elde edilen verilen açıklamada doğrusu yetersiz kalmışlardır. Tarot Falı etkileri hakkındaki açıklamalar yaratıcı zekâyı ruhun temelindeki bir kaynak olarak ele alan yeni bir psikolojik kategoriyi zenginleştirdiğini göstermektedir.

Özellikle insan gücünü açığa çıkarmakla ilgilenen yaratıcı zekânın psikolojisi, kendini gerçekleştirme teorisi için çok önemli iki varsayımdan gelişmiştir. Bununla birlikte, temeldeki bu ortak ilkelere karşın yaratıcı zekânın psikolojisi kendini gerçekleştirme kuramından geniş ölçüde ayrılmaktadır, bu ana farkı tanımak için, yapacağımız tek şey, arzunun arkası kesilmediği ve ruhun bir temeli olduğu yolundaki temel ilkelerle bu ruhsal kuramlar arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemektir.

Bu iki psikoloji arasındaki fark, bunların iki alan önermesindeki farktan değil fakat iki kuramın bu temel düşüncelerde nasıl ilişkili olduğunda bulunmaktadır.

Her iki kuram da iki düşünce arasında karşılıklı bir temel ilişkiyi kabul etmektedir. Maslow, aşağıdaki yazısında bunlar arasındaki etkileşme kavramının anahtannı şöyle açıklamaktadır:

“… ileriye doğru gelişme… ufak adımlarla olur ve ileriye doğru her adım güvenlik hissetmeye olanak sağlar… Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun, annesinin dizinin dibinden ayrılıp yeni çevrelere doğru tehlikeye atılmasını bir örnek olarak alabiliriz. Önce, gözleriyle odayı tararken, belirgin olarak annesine sarılır.

Sonra küçük yolculuğunu göze alır ve sürekli olarak anneye güvenin yerinde olduğuna dair kendini inandırır. Bu gezintiler giderek genişler, çocuk bu yolla tehlikeli ve bilinmeyenbir dünyayı keşfeder. Eğer annesi birdenbire ortadan kaybolsa çocuk huzursuzluğa uğrar, dünyayı keşfetmekle ilgisini keser, yalnız güvenliğe dönmek ister ve yeteneklerini bile kaybedebilir. Örneğin yürümeyi göze almak yerine emekleyebilir.”

Tarot Falı Sundu…

Life is worth living - Iva19